Facket och den arabiska våren

Nyheter 12:01 7 juni, 2011

Fackföreningarna i arabvärlden har spelat en blygsam roll under de folkliga upproren – med ett par undantag. I Tunisien och Bahrain var facket pådrivande och tog aktiv del i händelseutvecklingen.
I Egypten var den regimtrogna centralorganisationen med och försökte slå ner protesterna. Men nya självständiga fackföreningar har fått luft under vingarna och driver på för förändring. Revolutionen kan bana väg för ett helt nytt fackligt klimat i regionens största och viktigaste land.

Fackföreningarna i arabvärlden har spelat en blygsam roll under de folkliga upproren – med ett par undantag. I Tunisien och Bahrain var facket pådrivande och tog aktiv del i händelseutvecklingen.

I Egypten var den regimtrogna centralorganisationen med och försökte slå ner protesterna. Men nya självständiga fackföreningar har fått luft under vingarna och driver på för förändring. Revolutionen kan bana väg för ett helt nytt fackligt klimat i regionens största och viktigaste land.

Det är den bild som träder fram efter en veckas besök i regionen och samtal med flera personer som följer den fackliga utvecklingen. Redan under kongressen i Vancouver 2010 beslutade den internationella fackliga samorganisationen, IFS, att öka insatserna för att stärka uppbyggnaden av en oberoende och demokratisk facklig rörelse i Nordafrika och Mellanöstern. Arabvärlden hade länge varit något av ett fackligt sorgebarn.

Den så kallade arabiska våren har gett skjuts till ansträngningarna. IFS ökar nu sin närvaro och satsar betydande resurser på att stödja fackföreningarna.
Ett första konkret bevis på den höjda ambitionsnivån är det hus som IFS regionala kontor i Jordaniens huvudstad Amman flyttade in i vid årsskiftet. Jag kommer dit en förmiddag i maj och tas emot av Nezam Qahoush som samordnar verksamheten. Han visar runt i den trivsamma trädgården med utegrill, rosenrabatter och aprikosträd. 

I det rymliga tvåvåningshuset arbetar än så länge bara Nezam själv tillsammans med regionchefen Mustapha Tlili och en IT-specialist. Inom kort ska Nadia Shabana från Palestina börja som samordnare av IFS nya kvinnonätverk. En ny administratör ska anställas och dessutom finns det platser för tillfälliga gäster eller konsulter. I sammanträdesrummet hänger en karta över regionen som nu står i världshändelsernas centrum.

– Vår uppgift är att värna löntagarnas rättigheter i arabländerna och nu håller vi på att få adekvata resurser för det, säger Nezam.

Idag är fackliga organisationer från nio länder i regionen med i IFS (se faktaruta). Det pågår förhandlingar om medlemskap med organisationer från ytterligare några länder.

– Enligt IFS stadgar kan bara demokratiska och oberoende fackföreningar bli medlemmar. Deras resurser ska komma från medlemsleden och inte från staten. Andra viktiga krav är att ledarna utses i demokratiska val och att det är 40 procent kvinnor i de beslutande organen, säger Nezam Qahoush.
Ibland kan vara svårt att avgöra om en organisation uppfyller kraven för medlemskap. Det finns gränsfall. Vissa kan få komma med trots att alla krav inte är uppfyllda och få en chans att ändra sig. För andra blir det nobben.

– Just nu är det mest fokus på Egypten där vi har öppnat ett nytt kontor. Centralorganisationen ETUF har ansökt om medlemskap i många år, men inte blivit antagen. Det är en regimtrogen organisation som inte ens ändrade sig när Mubarak flydde landet. Där jobbar vi nu med att stödja uppbyggnaden av ny oberoende federation, men den är fortfarande väldigt liten och vi måste först satsa mycket på utbildning.

 

Kan du ge en översiktlig bild av hur den fackliga situationen ser ut i regionen?
– I Nordafrika är situationen generellt bättre än i Mellanöstern och i Gulfstaterna. Facket är friare och starkare i till exempel Tunisien, Algeriet, Marocko och Mauretanien. Tunisiska UGTT är en av grundarna av FFI som var IFS föregångare och representerar arabländerna i IFS styrelse. 

– Här i Jordanien är bara en centralorganisation tillåten. Den är svag, men några av de 17 medlemsförbunden är starka. Textilfacket gör ett bra arbete i de ekonomiska frizonerna där det finns tusentals migrantarbetare. Offentliganställda här får inte organisera sig, men lärarna har just fått grönt ljus. Det är en början. Det palestinska facket gör också ett bra jobb, men ockupationen gör ju att läget där är speciellt.

– Av Gulfstaterna är Bahrain det bästa exemplet, de är ena riktiga kämpar. Facket jobbar på rätt sätt för att stärka löntagarnas rättigheter. Även där finns många migrantarbetare. I Kuwait finns facket endast i offentlig sektor. De har just börjat försöka organisera i privat sektor och vi hjälpa dem med det.

IFS håller också koll på situationen i de länder där man saknar medlemsorganisationer. Nezam berättar att CGTL i Libanon har en demokratisk struktur och kan bli medlem redan i år.

– Vi försöker även hålla kontakt med den organisation i Libyen som ansökt om medlemskap i IFS, men det är inte lätt just nu. I Syrien är facket en del av den regim som dagligen använder hårt våld och dödar demonstranter. Det är svårt att säga vad som kommer att hända där, vi kan bara hoppas saker och ting förändras till de bättre. I Irak finns flera organisationer som vi har utbyte med, men ingen som är medlem. Vi har spenderat tusentals dollar på dem. Vi bjuder in dem till seminarier och vill undvika att separera dem.

Vilken roll har facket spelat i upproren under den arabiska våren?
– Ärligt talat är det bara i Tunisien och Bahrain som våra medlemsorganisationer har varit med och påverkat utvecklingen. UGTT i Tunisien spelade en vital roll och var en av organisatörerna bakom revolutionen. Den utlöstes av den höga arbetslösheten och att många unga människor gick ur skolan utan att få jobb. Facket samlade sina medlemmar och lyckades leda den allmänna opinionen.

– I Bahrain är det en mycket svår politisk situation. En majoritet av befolkningen är shiamuslimer och stöds av Iran. Facket har spelat en viktig roll och försöker hjälpa både shias och sunnis. De har organiserat många strejker och anklagats för att vilja förstöra landet. Fackliga ledare och över tusen aktivister har fått sparken efter oroligheterna. De har bett oss ingripa och ta upp detta på ILO:s konferens i Genève i juni.

– I Egypten var ETUF på regeringens sida in i det sista. Revolutionen startades av unga människor på sociala medier, men den stöddes också av många små oberoende fackliga organisationer som nu har bildat en federation.

– I Jordanien gjorde facket några uttalanden i samband med protestaktionerna, men det är inte uttalanden man vill ha utan verkligt stöd. Kungen reagerade snabbt på de folkliga protesterna och genomförde en del ekonomiska reformer. Han utlovade mer pengar till befolkningen och demonstrationerna upphörde. Men de fattigaste fick inget.

En liknande utveckling förekom i Marocko. Fackföreningarna var aktiva och kungen agerade snabbt för att tillmötesgå kraven.

– I Jemen har vi inte sett till de fackliga organisationerna på gatorna. Landet var länge delat i Nord och Syd och dessa spänningar lever kvar även inom facket. I Syrien spelade det regimtrogna facket ingen som helst roll. Det var vanligt folk som startade upproret. Irak är speciellt. Där förekom demonstrationer i många år före den arabiska våren. Vad jag har hört så har facken där visat sitt stöd för upproren, men de har en mycket svår situation själva.

Det har gått ett halvår sedan oroligheterna bröt ut i Tunisien, men fortfarande är läget ovisst både där och i Egypten. I Libyen, Syrien, Jemen och Bahrain pågår strider mellan regimen och folket. Jag frågar Nezam Qahoush vad han tror om framtiden.

– I både Tunisien och Egypten finns fortfarande folk från den gamla regimen kvar i kulisserna. Det är svårt att förutse vad som ska hända. Det är fortfarande en farlig situation i båda länderna. Folket är entusiastiskt inför förändringarna, men man måste inse att det här kommer att ta tid.

Många trodde ju på en dominoeffekt, men förutom i Egypten och Tunisien har upproren slagits ner. Blev det inte mer än så här av den arabiska våren?
– Jag är säker på att det inte kommer att stanna vid detta, men det kommer att ta tid, upprepar Nezam.

Vad kan IFS och dess medlemsorganisationer göra för att stödja utvecklingen?
– Det stora jobbet för oss blir i Egypten. Vi har en speciell fond för Egypten, vi öppnar ett kontor i Kairo och går ut med en internationell kampanj för att hjälpa egyptierna. Målet är att bygga upp en ny demokratisk facklig centralorganisation. I Tunisien startar vi ett projekt för att stärka den sociala dialogen och att bygga upp logistiken inom facket. Att vi fokuserar på Egypten och Tunisien innebär inte att vi glömmer vad som händer i resten av arabvärlden. Vi försöker skapa oss en helhetsbild och en vision om hur vi kan stödja löntagarna även i andra länder.

Vad väntar ni er från de nordiska medlemsorganisationerna?
– Vi vet att de är villiga att ge stöd, men nu är det viktigt att insatserna samordnas genom IFS, säger Nezam Qahoush.

Bengt Rolfer

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2021

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden eller arbetslivet? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Sofia Råsmar - EU-jurist

17 juni, 2021

En strategi som gav eko

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

EU

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.