Facket och den arabiska våren

Nyheter 12:01 7 juni, 2011

Fackföreningarna i arabvärlden har spelat en blygsam roll under de folkliga upproren – med ett par undantag. I Tunisien och Bahrain var facket pådrivande och tog aktiv del i händelseutvecklingen.
I Egypten var den regimtrogna centralorganisationen med och försökte slå ner protesterna. Men nya självständiga fackföreningar har fått luft under vingarna och driver på för förändring. Revolutionen kan bana väg för ett helt nytt fackligt klimat i regionens största och viktigaste land.

Fackföreningarna i arabvärlden har spelat en blygsam roll under de folkliga upproren – med ett par undantag. I Tunisien och Bahrain var facket pådrivande och tog aktiv del i händelseutvecklingen.

I Egypten var den regimtrogna centralorganisationen med och försökte slå ner protesterna. Men nya självständiga fackföreningar har fått luft under vingarna och driver på för förändring. Revolutionen kan bana väg för ett helt nytt fackligt klimat i regionens största och viktigaste land.

Det är den bild som träder fram efter en veckas besök i regionen och samtal med flera personer som följer den fackliga utvecklingen. Redan under kongressen i Vancouver 2010 beslutade den internationella fackliga samorganisationen, IFS, att öka insatserna för att stärka uppbyggnaden av en oberoende och demokratisk facklig rörelse i Nordafrika och Mellanöstern. Arabvärlden hade länge varit något av ett fackligt sorgebarn.

Den så kallade arabiska våren har gett skjuts till ansträngningarna. IFS ökar nu sin närvaro och satsar betydande resurser på att stödja fackföreningarna.
Ett första konkret bevis på den höjda ambitionsnivån är det hus som IFS regionala kontor i Jordaniens huvudstad Amman flyttade in i vid årsskiftet. Jag kommer dit en förmiddag i maj och tas emot av Nezam Qahoush som samordnar verksamheten. Han visar runt i den trivsamma trädgården med utegrill, rosenrabatter och aprikosträd. 

I det rymliga tvåvåningshuset arbetar än så länge bara Nezam själv tillsammans med regionchefen Mustapha Tlili och en IT-specialist. Inom kort ska Nadia Shabana från Palestina börja som samordnare av IFS nya kvinnonätverk. En ny administratör ska anställas och dessutom finns det platser för tillfälliga gäster eller konsulter. I sammanträdesrummet hänger en karta över regionen som nu står i världshändelsernas centrum.

– Vår uppgift är att värna löntagarnas rättigheter i arabländerna och nu håller vi på att få adekvata resurser för det, säger Nezam.

Idag är fackliga organisationer från nio länder i regionen med i IFS (se faktaruta). Det pågår förhandlingar om medlemskap med organisationer från ytterligare några länder.

– Enligt IFS stadgar kan bara demokratiska och oberoende fackföreningar bli medlemmar. Deras resurser ska komma från medlemsleden och inte från staten. Andra viktiga krav är att ledarna utses i demokratiska val och att det är 40 procent kvinnor i de beslutande organen, säger Nezam Qahoush.
Ibland kan vara svårt att avgöra om en organisation uppfyller kraven för medlemskap. Det finns gränsfall. Vissa kan få komma med trots att alla krav inte är uppfyllda och få en chans att ändra sig. För andra blir det nobben.

– Just nu är det mest fokus på Egypten där vi har öppnat ett nytt kontor. Centralorganisationen ETUF har ansökt om medlemskap i många år, men inte blivit antagen. Det är en regimtrogen organisation som inte ens ändrade sig när Mubarak flydde landet. Där jobbar vi nu med att stödja uppbyggnaden av ny oberoende federation, men den är fortfarande väldigt liten och vi måste först satsa mycket på utbildning.

 

Kan du ge en översiktlig bild av hur den fackliga situationen ser ut i regionen?
– I Nordafrika är situationen generellt bättre än i Mellanöstern och i Gulfstaterna. Facket är friare och starkare i till exempel Tunisien, Algeriet, Marocko och Mauretanien. Tunisiska UGTT är en av grundarna av FFI som var IFS föregångare och representerar arabländerna i IFS styrelse. 

– Här i Jordanien är bara en centralorganisation tillåten. Den är svag, men några av de 17 medlemsförbunden är starka. Textilfacket gör ett bra arbete i de ekonomiska frizonerna där det finns tusentals migrantarbetare. Offentliganställda här får inte organisera sig, men lärarna har just fått grönt ljus. Det är en början. Det palestinska facket gör också ett bra jobb, men ockupationen gör ju att läget där är speciellt.

– Av Gulfstaterna är Bahrain det bästa exemplet, de är ena riktiga kämpar. Facket jobbar på rätt sätt för att stärka löntagarnas rättigheter. Även där finns många migrantarbetare. I Kuwait finns facket endast i offentlig sektor. De har just börjat försöka organisera i privat sektor och vi hjälpa dem med det.

IFS håller också koll på situationen i de länder där man saknar medlemsorganisationer. Nezam berättar att CGTL i Libanon har en demokratisk struktur och kan bli medlem redan i år.

– Vi försöker även hålla kontakt med den organisation i Libyen som ansökt om medlemskap i IFS, men det är inte lätt just nu. I Syrien är facket en del av den regim som dagligen använder hårt våld och dödar demonstranter. Det är svårt att säga vad som kommer att hända där, vi kan bara hoppas saker och ting förändras till de bättre. I Irak finns flera organisationer som vi har utbyte med, men ingen som är medlem. Vi har spenderat tusentals dollar på dem. Vi bjuder in dem till seminarier och vill undvika att separera dem.

Vilken roll har facket spelat i upproren under den arabiska våren?
– Ärligt talat är det bara i Tunisien och Bahrain som våra medlemsorganisationer har varit med och påverkat utvecklingen. UGTT i Tunisien spelade en vital roll och var en av organisatörerna bakom revolutionen. Den utlöstes av den höga arbetslösheten och att många unga människor gick ur skolan utan att få jobb. Facket samlade sina medlemmar och lyckades leda den allmänna opinionen.

– I Bahrain är det en mycket svår politisk situation. En majoritet av befolkningen är shiamuslimer och stöds av Iran. Facket har spelat en viktig roll och försöker hjälpa både shias och sunnis. De har organiserat många strejker och anklagats för att vilja förstöra landet. Fackliga ledare och över tusen aktivister har fått sparken efter oroligheterna. De har bett oss ingripa och ta upp detta på ILO:s konferens i Genève i juni.

– I Egypten var ETUF på regeringens sida in i det sista. Revolutionen startades av unga människor på sociala medier, men den stöddes också av många små oberoende fackliga organisationer som nu har bildat en federation.

– I Jordanien gjorde facket några uttalanden i samband med protestaktionerna, men det är inte uttalanden man vill ha utan verkligt stöd. Kungen reagerade snabbt på de folkliga protesterna och genomförde en del ekonomiska reformer. Han utlovade mer pengar till befolkningen och demonstrationerna upphörde. Men de fattigaste fick inget.

En liknande utveckling förekom i Marocko. Fackföreningarna var aktiva och kungen agerade snabbt för att tillmötesgå kraven.

– I Jemen har vi inte sett till de fackliga organisationerna på gatorna. Landet var länge delat i Nord och Syd och dessa spänningar lever kvar även inom facket. I Syrien spelade det regimtrogna facket ingen som helst roll. Det var vanligt folk som startade upproret. Irak är speciellt. Där förekom demonstrationer i många år före den arabiska våren. Vad jag har hört så har facken där visat sitt stöd för upproren, men de har en mycket svår situation själva.

Det har gått ett halvår sedan oroligheterna bröt ut i Tunisien, men fortfarande är läget ovisst både där och i Egypten. I Libyen, Syrien, Jemen och Bahrain pågår strider mellan regimen och folket. Jag frågar Nezam Qahoush vad han tror om framtiden.

– I både Tunisien och Egypten finns fortfarande folk från den gamla regimen kvar i kulisserna. Det är svårt att förutse vad som ska hända. Det är fortfarande en farlig situation i båda länderna. Folket är entusiastiskt inför förändringarna, men man måste inse att det här kommer att ta tid.

Många trodde ju på en dominoeffekt, men förutom i Egypten och Tunisien har upproren slagits ner. Blev det inte mer än så här av den arabiska våren?
– Jag är säker på att det inte kommer att stanna vid detta, men det kommer att ta tid, upprepar Nezam.

Vad kan IFS och dess medlemsorganisationer göra för att stödja utvecklingen?
– Det stora jobbet för oss blir i Egypten. Vi har en speciell fond för Egypten, vi öppnar ett kontor i Kairo och går ut med en internationell kampanj för att hjälpa egyptierna. Målet är att bygga upp en ny demokratisk facklig centralorganisation. I Tunisien startar vi ett projekt för att stärka den sociala dialogen och att bygga upp logistiken inom facket. Att vi fokuserar på Egypten och Tunisien innebär inte att vi glömmer vad som händer i resten av arabvärlden. Vi försöker skapa oss en helhetsbild och en vision om hur vi kan stödja löntagarna även i andra länder.

Vad väntar ni er från de nordiska medlemsorganisationerna?
– Vi vet att de är villiga att ge stöd, men nu är det viktigt att insatserna samordnas genom IFS, säger Nezam Qahoush.

Bengt Rolfer

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Efter en ovanlig vår och ett ovanligt år summerar Therese Svanström året hittills och med hopp går hon in i semestern och ser fram emot den osäkra, men intressanta hösten. Glad sommar! 

Läs mer

Debatt

Ökade sjuktal kräver en reformerad försäkring

Sjuktalen går upp i Hallands län – då är det viktigt med en sjukförsäkring som ger de försäkrade inkomsttrygghet och som främjar rehabilitering och återgång i arbete, skriver Therese Svanström i Hallandsposten.

Nyheter

Kompromisskampen firar fem år - fast i höst

Det började som en rolig idé 2016 - att få de politiska ungdomsförbunden att kompromissa sig fram till lösningar på scenen i Almedalen. Sedan dess har vi sett spännande samarbeten och nya vänskaper uppstå i TCO-landet. I år blir det inget Almedalen, men det blir Kompromisskampen. Skriv redan nu in 7 oktober i din kalender, då firar vi fem år av lösningar istället för låsningar i politiken.

Pressmeddelanden

TCO rekryterar ny kanslichef

TCO har rekryterat Mikael Sjöberg till tjänsten som kanslichef. Han efterträder Torbjörn Bredin som går i pension efter att ha lett TCO-kansliets arbete sedan 2011. Sjöberg har bland annat varit generaldirektör för Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket och senast Arbetsförmedlingen.

Debatt

Nya grupper på arbetsmarknaden får inte del av trygghetssystemen

Endast ungefär hälften av alla öppet arbetslösa får i dag ersättning från a-kassan. Därför är det bra att en aktuell utredning föreslår att a-kassan ska breddas. Det gynnar exempelvis egenföretagare och kombinatörer, skriver Therese Svanström, TCO på Altinget.se.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2020

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

TCO välkomnar en a-kassa anpassad efter dagens arbetsmarknad

TCO är positiva till a-kasseutredningen som överlämnades till regeringen måndagen 15 juni. Utredningens förslag leder till att a-kassan breddas så att även de som jobbar som egenföretagare eller i atypiska anställningsformer kvalificeras för ersättning. En förändring som betyder mycket för tjänstemannagrupperna, det välkomnar TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

03 juli, 2020

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Sommarhälsningar av det här slaget brukar alltid vara lättsamma och glada. Den del av året som vi lämnar bakom oss brukar summeras och vi brukar kunna lämna jobbet bakom oss för några veckors efterlängtad ledighet. Men i år är inget vanligt år. Min inledning börjar därför tyvärr i moll, men avslutas med både hopp och glädje.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 juli, 2020

TCO inför EU-toppmötet: slå vakt om fria rörligheten och stoppa EU-reglerade minimilöner

På fredag och lördag denna vecka samlas EU-ledarna på nytt för att försöka komma överens om EU:s nya sjuårsbudget och det stora återhämtningspaketet. TCO gör två medskick till regeringen inför slutförhandlingen: ta upp frågan om att gränserna inom EU snarast måste öppnas, och kräv att förslaget om EU-reglerade minimilöner slopas.

EU, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

02 juli, 2020

Kris och brexit i fokus när Tyskland tar över EU-klubban

I går övertog Tyskland ordförandeklubban i EU:s ministerråd från Kroatien. Under det kommande halvåret blir det Angela Merkels regering som ska försöka jämka ihop EU-länderna i flera stora och svåra frågor. Just nu har EU ett par extra svåra frågor på bordet, som måste lösas under tyskt ordförandeskap: räddningspaketet och brexit.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

30 juni, 2020

Ett regelverk som uppmuntrar till visselblåsning är viktigt

Igår presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare ska införas i svensk rätt. TCO välkomnar ett förbättrat skydd för visselblåsare men pekar på risken för ett omfattande och krångligt regelverk. Det ska alltid vara enkelt att slå larm om missförhållande, det är en viktig princip som TCO vill värna om.

Arbetsrätt, EU

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

18 juni, 2020

EU:s midsommartoppmöte: Kompromissvilja krävs för att vända krisen till framtidstro

På midsommarafton inleder EU-ledarna förhandlingar om det nya räddningspaketet som ska bidra till att Europas ekonomi kommer på rätt köl. TCO driver på för att EU ska enas kring en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning - som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling. I förhandlingarna krävs att Sverige och övriga länder står upp för Europasamarbetet och agerar konstruktivt och lösningsorienterat, för läget är allvarligt. Bara genom kompromissvilja och handlingskraft kan krisen vändas till framtidstro.

Ekonomi och tillväxt, EU, Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 juni, 2020

Midsommarförhandlingar i EU

I morgon, på midsommarafton, möts EU-ländernas stats- och regeringschefer digitalt för att bland annat diskutera formerna för och finansieringen av unionens krisåtgärder men också långtidsbudgeten. Det finns olika syn på hur det ska gå till men också om hur budgeten ska utformas och finansieras. Utsikterna för att man skulle komma överens i morgon får anses vara små.

Ekonomi och tillväxt, EU, Partsmodellen

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.