TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Nyheter 11:43 2 juli, 2021

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Flera av EU:s medlemsländer agerar i strid med rättsstatens och demokratins principer. Arbetslösheten är hög på många håll och en omfattande strukturomvandling väntar. Sociala utmaningar och ojämlikhet har samtidigt åtföljts av nya krav på EU-reglering, vilket påverkar och allvarligt utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. För att möta utmaningarna antar TCO nu ett nytt EU-politiskt program. Oscar Wåglund Söderström, Internationell chef på TCO, utvecklar idéerna bakom programmet:

– Programmet ska samla TCO:s principiella ställningstaganden kring vår syn på hur EU bör utvecklas framöver. Det innebär inte att vi jobbar med aktivt påverkansarbete kring alla punkter i programmet, utan det ska fungera som en bas för att kunna ta ställning i frågor som kommer upp på EU-agendan. En tydlig och positiv facklig agenda för EU helt enkelt.

Varför behövdes ett nytt EU-politiskt program?
– Mycket har ju hänt i EU sedan 2017, när det senaste programmet antogs. Den sociala pelaren finns på plats och visar på en tydlig viljeinriktning om att EU ska fokusera mer på sociala frågor och partssamverkan. Samtidigt ser vi nya krav på EU-reglering som påverkar och utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. I pandemins spår har det blivit ännu viktigare hur vi kan bygga en konkurrenskraftig ekonomi i hela Europa och se till att strukturomvandlingen kan leda till nya, trygga jobb.

Vilka nya utmanimngar inom EU har påverkat innehållet?
– Exempelvis frågan om den globala konkurrensen, som till viss del lett till att frihandel och globalisering ifrågasätts. Det kan man i sin tur koppla ihop med klimatfrågan, som kommit allt högre upp på dagordningen – och som måste bli en del av den ekonomiska omställningen. Och så har vi tyvärr problemet med allt fler EU-länder som på olika sätt underminerar rättsstaten och kränker EU:s grundläggande värden. En hel del frågor att bita i alltså.

Vilka områden har TCO utvecklat?
– Hur vi skapar förutsättningar för trygga jobb i Europa framöver spelar en nyckelroll i programmet. Vi har nu tydligare ståndpunkter om klimatomställningen, global handel, om hur EU-budgeten bör användas – men också hur EU kan bidra till att stärka den sociala dialogen i medlemsländerna. De globala frågorna har fått en framskjuten plats, exempelvis kring hur EU bör jobba för hållbara leverantörskedjor och fackliga rättigheter i omvärlden. En annan fråga är jämställdhet och mångfald, där TCO menar att EU kan vara en nagel i ögat på medlemsländerna för att göra nödvändiga reformer. Vi har också vässat våra ställningstaganden kring demokrati och rättsstatsfrågor. Och så finns det tydliga skrivningar om gränsen för vad EU bör och inte bör göra på arbetsmarknadsområdet, så att man ser till att skydda väl fungerande partsmodeller.

Hur har pandemin påverkat innehållet i programmet?
– Inte så mycket egentligen. TCO har under lång tid drivit frågor kring fri rörlighet för arbetstagare, något som försvårats under pandemin. Men samtidigt kan man väl säga att pandemin påskyndat både digitalisering och klimatomställning, och det passar bra ihop med TCO:s syn på framtidens jobb.

Slutligen: Välj tre områden ur programmet som särskilt viktiga.
– Det är många områden som är viktiga, men de här kan nämnas särskilt:

• Trygga jobb genom rättvis klimatomställning
• Försvara EU:s grundläggande värden
• Värnet av partsmodellen och mer social dialog

– Faktum är att alla områden i programmet på ett eller annat sätt hänger ihop. Trygga jobb kräver mer social dialog. Men ingen långsiktig konkurrenskraft utan fungerande rättsstat eller bättre jämställdhet för den delen. Och en rättvis globalisering kräver att frihandeln är hållbar och bidrar till stärkta rättigheter för arbetstagare.

Sverige behöver TCO:arna mer än någonsin

TCO-förbundens medelmmar har länge visat, och alldeles extra under denna pandemi, att de är samhällsbärare. Tack för ert jobb!

Läs bloggen

Debatt

Så kan distansrevolutionen förbättra arbetslivet

Arbetsgivare och anställda måste ta vara på de möjligheter som distansrevolutionen innebär, det skriver TCO på Dagens Nyheters debattsida.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco: Långtidsarbetslösheten kräver omedelbara insatser

LO, TCO och Saco kräver krafttag mot den historiskt höga långtidsarbetslösheten. Idag lämnar de tre centralorganisationerna därför över ett 16-punktsprogram till regeringen med förslag på åtgärder.

Debatt

Arbetslösa förtjänar en a-kassa värd namnet

Mer än hälften tycker att ersättningen vid arbetslöshet ska ligga på ett europeiskt genomsnitt. Verkligheten är en annan. Sverige ligger i botten vid en jämförelse av ersättningen vid arbetslöshet och är sämst av de nordiska länderna, skriver Therese Svanström, ordförande TCO.

Nyheter

Demokratin och yttrandefriheten på tillbakagång

Idag presenterar Världsfacket rapporten Global Rights Index 2021 som mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 149 länder. Granskningen visar att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 64 länder, jämfört med 56 år 2020. Denna utveckling sker inte på andra sidan jorden utan i vårt närområde; EU:s grannland Belarus är åter med på listan bland de värsta länderna.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 juli, 2021

Tack alla TCO:are!

Våren 2021 blev inte heller den en "vanlig" vår. Pandemin höll oss i sitt grepp, och på olika sätt har vi gjort både förändringar och uppoffringar i vår tillvaro för att anpassa oss och hantera de utmaningar vi mött, såväl i arbetslivet som privat.

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

14 juli, 2021

Förslaget till ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, vad innebär det?

TCO har i dagarna skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag om ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive, som är tänkt att från och med år 2023 ersätta det nuvarande direktivet från 2014, NFRD- Non-Financial Reporting Directive.

EU, Internationellt

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

06 juli, 2021

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism: är det nu det händer?

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism mot svarta människor skapar historia, och vi har förhoppningar om det kommer bidra till att skapa en bättre framtid.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

02 juli, 2021

Livslängden ökar – men även variationen beroende på utbildning och yrke

Att medellivslängden ökar och vi förväntas leva och även förbli relativt friska längre är ju glädjande. Men det kan också medföra påfrestningar för pensionssystemet. Flera aktörer har visat att fler äldre skulle kunna och vilja arbeta längre upp i åren – med rätt förutsättningar. Resultaten visar också att om inget görs riskerar klyftorna mellan olika kategorier pensionärer att öka, mer än klyftorna mellan olika kategorier arbetskraft.

Trygghetssystem

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

01 juli, 2021

Att engagera sig fackligt är långt ifrån en självklarhet för många

Världen över blir det allt farligare att organisera sig fackligt. Enligt Världsfackets nyligen publicerade Global Rights index 2021 utsätts arbetstagare för våld i 45 länder och fackligt aktiva mördades i sex länder. I 87 procent av de granskade länderna är strejkrätten begränsad, i 79 procent av länderna får fackförbunden inte vara med och förhandla och i 74 procent av länderna är rätten att gå med i ett fackförbund begränsad.

Internationellt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Distansrevolutionen

Frågan om distansarbete är högaktuell. Aldrig tidigare har en förändring genomförts så snabbt och genomgripande för så stora tjänstemannagrupper. Det blir alltmer uppenbart att arbetslivet kanske aldrig kommer att bli sig riktigt likt. Ett kraftigt ökat inslag av distansarbete kommer att vara en bestående förändring på många arbetsplatser.

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.