TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Nyheter 11:43 2 juli, 2021

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Flera av EU:s medlemsländer agerar i strid med rättsstatens och demokratins principer. Arbetslösheten är hög på många håll och en omfattande strukturomvandling väntar. Sociala utmaningar och ojämlikhet har samtidigt åtföljts av nya krav på EU-reglering, vilket påverkar och allvarligt utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. För att möta utmaningarna antar TCO nu ett nytt EU-politiskt program. Oscar Wåglund Söderström, Internationell chef på TCO, utvecklar idéerna bakom programmet:

– Programmet ska samla TCO:s principiella ställningstaganden kring vår syn på hur EU bör utvecklas framöver. Det innebär inte att vi jobbar med aktivt påverkansarbete kring alla punkter i programmet, utan det ska fungera som en bas för att kunna ta ställning i frågor som kommer upp på EU-agendan. En tydlig och positiv facklig agenda för EU helt enkelt.

Varför behövdes ett nytt EU-politiskt program?
– Mycket har ju hänt i EU sedan 2017, när det senaste programmet antogs. Den sociala pelaren finns på plats och visar på en tydlig viljeinriktning om att EU ska fokusera mer på sociala frågor och partssamverkan. Samtidigt ser vi nya krav på EU-reglering som påverkar och utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. I pandemins spår har det blivit ännu viktigare hur vi kan bygga en konkurrenskraftig ekonomi i hela Europa och se till att strukturomvandlingen kan leda till nya, trygga jobb.

Vilka nya utmanimngar inom EU har påverkat innehållet?
– Exempelvis frågan om den globala konkurrensen, som till viss del lett till att frihandel och globalisering ifrågasätts. Det kan man i sin tur koppla ihop med klimatfrågan, som kommit allt högre upp på dagordningen – och som måste bli en del av den ekonomiska omställningen. Och så har vi tyvärr problemet med allt fler EU-länder som på olika sätt underminerar rättsstaten och kränker EU:s grundläggande värden. En hel del frågor att bita i alltså.

Vilka områden har TCO utvecklat?
– Hur vi skapar förutsättningar för trygga jobb i Europa framöver spelar en nyckelroll i programmet. Vi har nu tydligare ståndpunkter om klimatomställningen, global handel, om hur EU-budgeten bör användas – men också hur EU kan bidra till att stärka den sociala dialogen i medlemsländerna. De globala frågorna har fått en framskjuten plats, exempelvis kring hur EU bör jobba för hållbara leverantörskedjor och fackliga rättigheter i omvärlden. En annan fråga är jämställdhet och mångfald, där TCO menar att EU kan vara en nagel i ögat på medlemsländerna för att göra nödvändiga reformer. Vi har också vässat våra ställningstaganden kring demokrati och rättsstatsfrågor. Och så finns det tydliga skrivningar om gränsen för vad EU bör och inte bör göra på arbetsmarknadsområdet, så att man ser till att skydda väl fungerande partsmodeller.

Hur har pandemin påverkat innehållet i programmet?
– Inte så mycket egentligen. TCO har under lång tid drivit frågor kring fri rörlighet för arbetstagare, något som försvårats under pandemin. Men samtidigt kan man väl säga att pandemin påskyndat både digitalisering och klimatomställning, och det passar bra ihop med TCO:s syn på framtidens jobb.

Slutligen: Välj tre områden ur programmet som särskilt viktiga.
– Det är många områden som är viktiga, men de här kan nämnas särskilt:

• Trygga jobb genom rättvis klimatomställning
• Försvara EU:s grundläggande värden
• Värnet av partsmodellen och mer social dialog

– Faktum är att alla områden i programmet på ett eller annat sätt hänger ihop. Trygga jobb kräver mer social dialog. Men ingen långsiktig konkurrenskraft utan fungerande rättsstat eller bättre jämställdhet för den delen. Och en rättvis globalisering kräver att frihandeln är hållbar och bidrar till stärkta rättigheter för arbetstagare.

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.