Regeringen bör ta ett helhetsgrepp om våld och trakasserier i arbetslivet

Nyheter 16:43 18 augusti, 2020

Regeringen ska tillsätta en utredning om att genomföra ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. TCO har arbetat för detta under många år. TCO:s jurist Lise Donovan svarar på vad konventionen mot våld och trakasserier kan betyda för arbetslivet i Sverige.

I juni 2019 antog Internationella arbetsorganisationen (ILO) en konvention och rekommendation mot våld och trakasserier i arbetslivet. Endast två länder, Uruguay och Fiji, har än så länge ratificerat konventionen som är unik i sitt slag.

Vilken skillnad kommer att märkas på svenska arbetsplatser om konventionen ratificeras?

Konventionen gäller arbetslivet, men den sträcker sig mycket längre än till själva arbetsplatsen. Den skyddar alla som utsätts för våld och trakasserier under pendling till och från jobbet och andra arbetsrelaterade aktiviteter som tjänsteresor, utbildningar, fester och andra sociala sammanhang. Dessutom omfattas trakasserier som sker i sociala medier.

Konventionen ger en stor verktygslåda som sträcker sig från systematiskt och förebyggande arbete till vad som ska göras om och när något har hänt och hur man ska ta hand om och gottgöra de som drabbats. Den lyfter dessutom frågor om ansvar för om tredje man är delaktig i våld och trakasserier, till exempel om en kund eller patient trakasserar en anställd.

Konventionen innehåller även en förpliktelse när det gäller att mildra konsekvenserna för anställda i arbetslivet som är utsatta för våld i hemmet.

Nu tillsätter regeringen en utredning för att genomföra konventionen i Sverige. Vilka medskick har TCO i det arbetet?

Regeringen har nu chansen att ta ett helhetsgrepp på frågorna om våld och trakasserier i arbetslivet. Många åtgärder som regeringen hittills har gjort, inte minst i samband med metoo, har varit bra men de har varit punktinsatser snarare än delar av en genomtänkt helhet. Nu gäller det att knyta ihop säcken. Här har till exempel frågan om mobbning i arbetslivet en given plats.

Vi hoppas att utredningen knyter till sig en bred referensgrupp som inte bara består av arbetsmarknadens parter utan även av andra grupperingar som jobbar mot våld och trakasserier, inte minst mot kvinnor och de som blir utsatta på grund av sin sexuella läggning.

TCO har varit drivande i arbetet med ILO-konventionen mot våld och trakasserier i arbetlivet. Hur har arbetet sett ut?

TCO har länge arbetat med frågor om sexuella trakasserier och mobbning i arbetslivet. Vi har bland annat i många år drivit frågan om en arbetsrättslig lag mot mobbning i arbetslivet.

I samband med metoo tog vi fram en handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Handboken och dess fördjupning beskriver hur man utifrån de gällande regelverken i Sverige kan arbeta för att förebygga och hantera sexuella trakasserier. I arbetet med att ta fram handboken upptäckte vi klara brister i våra svenska regelverk. Det handlar både om möjligheten till gottgörelse för den som drabbas av våld och trakasserier i arbetslivet, ofta könsbaserat våld, och om de problem som uppstår när våld och trakasserier utförs av klienter, patienter eller kunder.

Vi hade redan några år innan metoo briserade börjat driva frågan inom Världsfacket om en ILO-konvention om könsbaserat våld mot kvinnor i arbetslivet. Det var en stor facklig framgång när ILO-styrelsen fattade beslut om att försöka ta fram en konvention och rekommendation även om man satte rubriken ”avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet”.

Metoo gav bra bränsle till de följande förhandlingarna. Det givna argumentet mot en konvention – att våld och trakasserier inte är något problem på arbetsplatserna i det egna landet – hade förlorat all sin trovärdighet. Det var stor glädje vi i juni 2019 kunde konstatera att två års hårda förhandlingar resulterat i en konvention och rekommendation med ett innehåll som översteg till och med våra egna högt ställda förväntningar. Konventionen är unik i sitt slag som internationellt instrument. Nu är det viktigt att vi i Sverige ser till att ta tillvara på och leva upp till konventionen.

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 maj, 2021

Ny visselblåsarlag på gång - nu krävs utbildningsinsats

En ny visselblåsarlag kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra! Men lagen kommer vara komplex och svår att tyda, därför kommer det behövas massiva utbildningsinsatser, inte minst för arbetsgivarna.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.