TCO: ”Att göra a-kassan till en väljarfråga tjänar ingen"

Debatt 10:00 4 juli, 2013

Den viktigaste politiska åtgärden i dag är att få arbetslöshetsförsäkringen att bättre uppfylla sina syften. Det skriver Mats Essemyr, utredare på TCO.

Arbetslöshetsförsäkringen ska under en tid ge en hygglig inkomsttrygghet för den som blir arbetslös. Man ska inte behöva bli fattig. Vidare ska den medverka till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att omställning och produktivitetsutveckling underlättas. Slutligen ska arbetslöshetsförsäkringen bidra till att jämna ut konjunktursvängningarna genom att fungera som en automatisk stabilisator.

Dessa syften uppfylls i dag mycket bristfälligt. Den högsta ersättningen, takbeloppet, är så lågt att bara de som hade en mycket låg inkomst före arbetslösheten hjälpligt kan upprätthålla sin levnadsnivå. Skulle till exempel en ingenjör som är medlem i Unionen bli arbetslös får hen räkna med att leva på halva sin tidigare lön.

Till det kommer flera hundratusen arbetslösa som inte får någon ersättning alls eftersom det så kallade arbetsvillkoret är för strängt satt. Dagens arbetslöshetsförsäkring ger inte tillräcklig inkomsttrygghet.

Att de arbetslösa är satta på svältkur får negativa effekter på arbetsmarknaden. För det första får otryggheten till följd att människor blir mindre benägna att lämna dåliga jobb och ställa om. Rörligheten minskar. För det andra så blir man mindre angelägen att finnas tillgänglig för arbetsmarknaden om ingen ersättning utgår när man blir arbetslös. Låg a-kassa minskar alltså arbetskraftsdeltagandet. För det tredje så försämras produktivitetsutvecklingen eftersom låg ersättning gör att den arbetslösa tar första bästa jobb istället för att vänta in ett jobb som man har kompetens och utbildning för.

Om ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen är låg får försäkringens roll som automatisk stabilisator svag effekt. Det direkta efterfrågetillskottet till ekonomin blir mindre. Till det kommer ett försiktighetssparande hos alla grupper, även de som har jobb. Försiktighetssparandet minskar i sin tur konsumtionen och efterfrågan än mer. Arbetslöshetsförsäkringens bidrag till att dämpa lågkonjunkturer blir svag totalt sett.

Från TCO:s sida har vi föreslagit följande åtgärder för att reparera arbetslöshetsförsäkringen.

Höj takbeloppet till 27 000 kronor i månaden. Det skulle ge cirka hälften av de arbetslösa 80 procent av tidigare lön i ersättning. Vi tänker oss att takbeloppet kan trappas av till 24 000 kronor efter halva ersättningsperioden

Alla som har trätt in på arbetsmarknaden ska vara försäkrade i den allmänna grundförsäkringen. Då gäller samma princip i arbetslöshetsförsäkringen som i sjukförsäkringen. Det skulle innebära att många, framför allt ungdomar, kan undvika att hamna i kommunernas stigmatiserande försörjningsstöd
Stärk incitamenten för högre utbildning genom ett reviderat studerandevillkor. Den som tagit examen från eftergymnasial utbildning ska ha rätt till grundersättning i tre månader efter examen

Vårt förslag syftar till att göra a-kassan funktionell för en modern arbetsmarknad och bättre för alla grupper, inte bara våra egna medlemmar. I det politiska sammanhanget finns i dag den sittande parlamentariska socialförsäkringsutredningen som en plattform för en historisk blocköverskridande uppgörelse. Ta tillvara den möjligheten. Att göra a-kassan till en valfråga tjänar ingen.

TCO har även föreslagit regeringen att avskaffa de differentierade a-kasseavgifterna, något som regeringen nu har aviserat.

Mats Essemyr, utredare på TCO

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.