Sluta diskriminera de äldre studenterna

Debatt 16:51 7 januari, 2013

Både sjuk- och föräldraförsäkringen för studentgruppen måste omformas. Det är vansinnigt utifrån de krav på omställning som den nya arbetsmarknaden kräver att inte förenkla de krångliga system som finns idag. Den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen måste ta studentgruppens problem på allvar, skriver företrädare för Saco, TCO och LO.

Studentgruppen är kraftigt förändrad. Fler högskolor och större möjlighet till exempelvis distansstudier innebär att var femte student i dag har barn och var fjärde är över 30 år. Det visar siffror från CSN och Högskoleverket. Frågan om studenters sociala trygghet har försvunnit i skuggan av debatten om bristen på studentbostäder – trots att den är minst lika viktig.

En allt äldre studentgrupp omfattas fortfarande av ett gammalt socialförsäkringssystem formade för en ung studentgrupp som sällan behövde hjälp. Systemen innehåller höga trösklar, låga ersättningsnivåer och är så krångliga att en majoritet av studentgruppen inte vet hur de fungerar.

Det är vansinnigt utifrån de krav på omställning som den nya arbetsmarknaden kräver. Hur skapar vi ett trygghetssystem som hjälper till att ta vara på de investeringar som samhälle och individ gör i högre utbildning och som inte skrämmer bort äldre studenter?

I dag slår de allmänna systemen hårt mot hela studentgruppen. Som arbetstagare är man försäkrad genom en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Denna är grunden för sjuk- och föräldraförsäkring hos Försäkringskassan.

För studentgruppen ligger dessa försäkringar inom studiestödssystemet. Systemet omfattar därför enbart de 2/3 av studenterna som tar bidrag och lån av staten. 1/3 av alla studenter står helt utan skydd.

Även för de 2/3 av studenter som omfattas ger systemen mycket sämre skydd än för arbetstagare. Karenstiden är 30 dagar och då det är omöjligt att sjukskriva en student på deltid finns ingen fungerande rehabilitering. För de studenter som inte arbetat upp en vilande SGI innan studierna väntar en halvering av studiestödet om studenten blir förälder. Då utgår nämligen en ersättning som bara motsvarar föräldrapenningens grundbelopp. Systemet har många brister och är dessutom okänt för många. Det leder till att studenter hamnar mellan stolarna och som sjuk eller nybliven förälder har man sällan kraften att bråka.

Att man inte tappar den sjukpenninggrundande inkomst som man tjänat in under studier är viktigt för att våga omskola sig. En vilande SGI-nivå under studietiden är nödvändig för den äldre studentgruppen på en förändrad arbetsmarknad. Under studierna har studenten inte rätt till ersättning grundad på sin SGI. Men när studierna är avslutade blir studenten återkvalificerad till samma ersättningsnivå som innan studietiden.

SGI:n är dock endast skyddad för de 2/3 av studenterna som studerar med studiestöd. Det innebär att om studenten inte tar ut studiemedel, varken lån eller bidrag, så upphör SGI:n att vara skyddad. Om studenten då skulle bli sjuk eller föräldraledig efter avslutade studier har studenten bara rätt till den lägsta ersättningen. CSN rekommenderar därför studenter som vill ”spara” studiemedelsveckor att ansöka om studiemedel för samtliga veckor, men för en lägre studietakt. Något som få vet om och många missar.

Att skydda SGI:n genom att studenten studerar och tar högskolepoäng är ett mycket mer rimligt system än dagens som bygger på att studenten försörjer sig med studiemedel.

Skyddet för studenter som drabbas av diagnoser som kräver långtidssjukskrivning har länge varit katastrofalt. Efter borttagandet av tidsbegränsad sjukersättning har det blivit än sämre. Den tidsbegränsade ersättningen baserades på ett annat inkomstbegrepp med längre ramtid än sjukförsäkringen vilket gav skydd åt en större andel av studentgruppen. I dag får en student med en långtidssjukskrivning ingen ersättning under sommaren då studiestödet enbart betalas ut under terminerna.

Både sjuk- och föräldraförsäkringen för studentgruppen måste omformas. Den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen måste ta studentgruppens problem på allvar!

Liknande problem finns inom a-kassan. Idag kan studier i max fem år vara överhoppningsbara och enbart för studenter över en viss ålder. Detta slår hårt mot studenter med lång utbildning då studiestödet är begränsat till sex år. Studenter på utbildningar över fem år, exempelvis läkarutbildningen, kan därför inte skydda sin a-kassa. Det är dags att förlänga den överhoppningsbara tiden till minst sex år och ta bort ålderskravet!

Sveriges arbetsmarknad är under kraftig förändring. För att möta detta måste en stor del av arbetskraften omskola sig bland annat på våra högskolor och universitet. För att våga gå in i högre utbildning som student efter några år på arbetsmarknaden måste det finnas fungerande trygghetssystem. Det är en ödesfråga – både för kunskapssamhället och för Sveriges framtida tillväxt.


EVA NORDMARK
ordförande TCO

MARIA EHLIN KOLK
ordförande Saco Studentråd

GÖRAN ARRIUS
ordförande Saco

TOBIAS BAUDIN
vice ordförande LO

Efter pandemin krävs lag om personliga integriteten

Pandemin har lett till en snabb utveckling av digitala arbetssätt. För att ta vara på fördelarna men samtidigt behålla tilliten krävs tydliga regler om hur information får användas.

 

Läs mer

Debatt

Inför en lag om personlig integritet i arbetslivet

Efter pandemin måste en lag om personlig integritet i arbetslivet införas, det kräver TCO i ett brev till regeringen och i en artikel på Dagens nyheters debattsida.

Nyheter

Nya förslagen för arbetskraftinvandring räcker inte

Dagens system för arbetskraftsinvandring har flera brister som behöver åtgärdas. Men de förslag som presenteras i utredningen om arbetskraftsinvandring är inte tillräckliga.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Krävs social dialog för att få fart på europeisk ekonomi

En lyckad jobbpolitik, klimatanpassning och konkurrenskraft går hand i hand med kompetensutveckling, social trygghet och jämställdhet. Vägen dit är via starka parter på arbetsmarknaden, skriver vi tillsammans med våra nordiska kollegor på Altinget.

Nyheter

Omställning är nyckeln till snabb återhämtning för Europas ekonomi

I helgen träffas EU-ländernas regeringar och arbetsmarknadens parter i portugisiska Porto för att ta vidare arbetet från det sociala toppmöte som hölls i Göteborg 2017, där EU:s pelare för sociala rättigheter antogs. TCO har inför mötet lyft tillgång till vidareutbildning samt jämställdhet och kollektivavtalslösningar som de allra mest prioriterade frågorna för en snabb och hållbar återhämtning av den EU:s ekonomi. Inför mötet i Porto har EU-kommissionen stakat ut flera ambitiösa mål till 2025, där ett är särskilt viktigt: att 60 procent av EU:s vuxna befolkning varje år ska delta i utbildning eller kompetensutveckling.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 april, 2021

Två glädjande rapporter visar på ökad facklig styrka!

En arbetsmarknad i förändring innebär utmaningar. Arbetsvillkor förändras, nya jobb uppstår och nya branscher tillkommer där arbetsvillkoren naturligtvis ska vara schyssta. TCO-förbundens medlemmar uttrycker ett behov av kunskapshöjande insatser för att de ska klara av att hänga med i sina yrken. Då är det viktigt med ökad facklig styrka, och förra veckan presenterades två rapporter som pekade i just den riktningen.

Sofia Råsmar - EU-jurist

10 maj, 2021

Tjänstemän - vilket EU vill ni leva i?

På Europadagen 9 maj började samtalet om EU:s framtid under namnet Konferensen om Europas framtid, också kort och gott omnämnd som framtidskonferensen. I en rad debatter och diskussioner ska människor från hela EU under ca ett års tid dela med sig av sina idéer och på så sätt bidra till att skapa vår gemensamma framtid.

EU

Mika Domisch - Internationell sekreterare

06 maj, 2021

Porto visar vägen

Ibland måste man lyfta blicken för att se skogen för alla träd. EU är som bekant ett samarbete mellan 27 medlemsländer som inte bara bildar världens största marknad utan som med sin gemensamma handelspolitik är en allt tyngre global spelare. Samtidigt blir den globala ekonomiska konkurrensen allt tuffare när globalisering, digitalisering och klimatutmaningen leder till snabbt föränderliga samhällen och arbetsmarknader. Men hur ska EU hävda sig i framtiden?

EU, Partsmodellen

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

26 april, 2021

TCO fördömer fängslandet av fackliga ledare i Hongkong

Nyligen dömdes Lee Cheuk-yan, generalsekreterare för den oberoende fackliga organisationen Hong Kong Confederation of Trade Unions, HKCTU, till 14 månaders fängelse. Hans brott består i att ha organiserat en demonstration mot Kinas ökande inflytande i Hongkong i augusti 2019, och att ha deltagit i protesterna mot inskränkningarna av demokratin under 2020.

Internationellt

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 april, 2021

Ännu en underbar natt!

Ikväll är det 40 år sedan det som kom att kallas ”den underbara natten” inleddes, då en politisk överenskommelse om en skattereform gjordes. En bra dag att påminna om politiska förhandlingar kräver ett gediget genomarbetat underlag för att lösningarna ska bli bra. Januariavtalets skattereform har ännu inte påbörjats. Finansministern borde jubilera genom att sätta igång en expertutredning. Så kanske ännu en underbar natt kommer!

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

21 april, 2021

Normer styr hur länge kvinnor och män är föräldralediga – politiken behöver signalera att jämställt föräldraskap är målet

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex. Nyare forskning visar att normer på arbetsplatserna styr hur länge kvinnor och män är föräldralediga. För att skynda på utvecklingen mot ökad ekonomisk jämställdhet behöver reglerna kring föräldraförsäkringen reformeras så att de tydligt signalerar att målet är jämställt föräldraskap – det är dags för tredelning av föräldrapenningdagarna och även dagar med ersättning på grundnivå ska vara reserverade.

Jämställdhet

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.