Sluta diskriminera de äldre studenterna

Debatt 16:51 7 januari, 2013

Både sjuk- och föräldraförsäkringen för studentgruppen måste omformas. Det är vansinnigt utifrån de krav på omställning som den nya arbetsmarknaden kräver att inte förenkla de krångliga system som finns idag. Den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen måste ta studentgruppens problem på allvar, skriver företrädare för Saco, TCO och LO.

Studentgruppen är kraftigt förändrad. Fler högskolor och större möjlighet till exempelvis distansstudier innebär att var femte student i dag har barn och var fjärde är över 30 år. Det visar siffror från CSN och Högskoleverket. Frågan om studenters sociala trygghet har försvunnit i skuggan av debatten om bristen på studentbostäder – trots att den är minst lika viktig.

En allt äldre studentgrupp omfattas fortfarande av ett gammalt socialförsäkringssystem formade för en ung studentgrupp som sällan behövde hjälp. Systemen innehåller höga trösklar, låga ersättningsnivåer och är så krångliga att en majoritet av studentgruppen inte vet hur de fungerar.

Det är vansinnigt utifrån de krav på omställning som den nya arbetsmarknaden kräver. Hur skapar vi ett trygghetssystem som hjälper till att ta vara på de investeringar som samhälle och individ gör i högre utbildning och som inte skrämmer bort äldre studenter?

I dag slår de allmänna systemen hårt mot hela studentgruppen. Som arbetstagare är man försäkrad genom en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Denna är grunden för sjuk- och föräldraförsäkring hos Försäkringskassan.

För studentgruppen ligger dessa försäkringar inom studiestödssystemet. Systemet omfattar därför enbart de 2/3 av studenterna som tar bidrag och lån av staten. 1/3 av alla studenter står helt utan skydd.

Även för de 2/3 av studenter som omfattas ger systemen mycket sämre skydd än för arbetstagare. Karenstiden är 30 dagar och då det är omöjligt att sjukskriva en student på deltid finns ingen fungerande rehabilitering. För de studenter som inte arbetat upp en vilande SGI innan studierna väntar en halvering av studiestödet om studenten blir förälder. Då utgår nämligen en ersättning som bara motsvarar föräldrapenningens grundbelopp. Systemet har många brister och är dessutom okänt för många. Det leder till att studenter hamnar mellan stolarna och som sjuk eller nybliven förälder har man sällan kraften att bråka.

Att man inte tappar den sjukpenninggrundande inkomst som man tjänat in under studier är viktigt för att våga omskola sig. En vilande SGI-nivå under studietiden är nödvändig för den äldre studentgruppen på en förändrad arbetsmarknad. Under studierna har studenten inte rätt till ersättning grundad på sin SGI. Men när studierna är avslutade blir studenten återkvalificerad till samma ersättningsnivå som innan studietiden.

SGI:n är dock endast skyddad för de 2/3 av studenterna som studerar med studiestöd. Det innebär att om studenten inte tar ut studiemedel, varken lån eller bidrag, så upphör SGI:n att vara skyddad. Om studenten då skulle bli sjuk eller föräldraledig efter avslutade studier har studenten bara rätt till den lägsta ersättningen. CSN rekommenderar därför studenter som vill ”spara” studiemedelsveckor att ansöka om studiemedel för samtliga veckor, men för en lägre studietakt. Något som få vet om och många missar.

Att skydda SGI:n genom att studenten studerar och tar högskolepoäng är ett mycket mer rimligt system än dagens som bygger på att studenten försörjer sig med studiemedel.

Skyddet för studenter som drabbas av diagnoser som kräver långtidssjukskrivning har länge varit katastrofalt. Efter borttagandet av tidsbegränsad sjukersättning har det blivit än sämre. Den tidsbegränsade ersättningen baserades på ett annat inkomstbegrepp med längre ramtid än sjukförsäkringen vilket gav skydd åt en större andel av studentgruppen. I dag får en student med en långtidssjukskrivning ingen ersättning under sommaren då studiestödet enbart betalas ut under terminerna.

Både sjuk- och föräldraförsäkringen för studentgruppen måste omformas. Den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen måste ta studentgruppens problem på allvar!

Liknande problem finns inom a-kassan. Idag kan studier i max fem år vara överhoppningsbara och enbart för studenter över en viss ålder. Detta slår hårt mot studenter med lång utbildning då studiestödet är begränsat till sex år. Studenter på utbildningar över fem år, exempelvis läkarutbildningen, kan därför inte skydda sin a-kassa. Det är dags att förlänga den överhoppningsbara tiden till minst sex år och ta bort ålderskravet!

Sveriges arbetsmarknad är under kraftig förändring. För att möta detta måste en stor del av arbetskraften omskola sig bland annat på våra högskolor och universitet. För att våga gå in i högre utbildning som student efter några år på arbetsmarknaden måste det finnas fungerande trygghetssystem. Det är en ödesfråga – både för kunskapssamhället och för Sveriges framtida tillväxt.


EVA NORDMARK
ordförande TCO

MARIA EHLIN KOLK
ordförande Saco Studentråd

GÖRAN ARRIUS
ordförande Saco

TOBIAS BAUDIN
vice ordförande LO

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.