Regeringen försöker trolla bort misslyckat LAS-förslag

Debatt 16:49 17 januari, 2013

LAS-reformen var en välkommen förenkling av snåriga regler – men kan samtidigt utnyttjas av arbetsgivare för att slippa erbjuda fast tjänst. Trots att regeringen haft nästan tre år på sig har den inte lyckats presentera ett begripligt förslag som uppfyller EU-rättens krav på tidsbegränsade anställningar. Vi upprepar därför vårt krav på en bred parlamentarisk uppgörelse om anställningsreglerna, skriver Eva Nordmark, ordförande TCO.

Tidsbegränsade anställningar behövs. Arbetsgivare måste ha möjlighet att ta in vikarier för personer som är sjuka eller föräldralediga, anlita specialistkompetens eller anpassa arbetsstyrkan till plötsliga förändringar i efterfrågan.

En kortare anställning är dessutom ofta en väg in på arbetsmarknaden.

För individen har tidsbegränsade anställningar dock ofta en baksida, i form av exempelvis ekonomisk otrygghet, stress, mindre kompetensutveckling och svårigheter att skaffa lån eller bostad. Detta är särskilt allvarligt för de som fastnar i tidsbegränsade anställningar under lång tid. Därför behövs det regler som skapar en balans mellan å ena sidan arbetsgivarnas behov av att anställa tidsbegränsat, och å andra sidan arbetstagarnas behov av trygga jobb.

Reformen av LAS regler om tidsbegränsade anställningar 2007 var i många delar en välkommen förenkling av ett regelverk som blivit ganska snårigt. Men samtidigt innebar den, trots varningar från bland andra TCO, att det blev möjligt för arbetsgivare att ha samma person visstidsanställd år ut och år in utan att de någonsin fick rätt till en tillsvidareanställning.

TCO anmälde därför Sverige till EU-kommissionen för brott mot EU:s visstidsdirektiv. I mars 2010 gav Kommissionen TCO rätt och inledde, genom en formell underrättelse till den svenska regeringen, ett fördragsbrottsärende.

Efter att först ha hävdat att Sverige visst uppfyller EU-rättens krav, presenterade Arbetsmarknadsdepartementet i juni 2011 ett första förslag till lösning. Det sågades av remissinstanserna som i sig ett brott mot EU-rätten.

I juni 2012 presenterades ett nytt förslag som även det blev kritiserat, både för att det var krångligt och för att inte lösa problemet. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har nu, i en intervju med TT den 15 januari, sagt att även detta förslag dras tillbaka. Som motiv hänvisar Engström till att konjunkturen har försämrats och att företag måste ha möjlighet att anställa tidsbegränsat.

Sanningen är istället den att regeringen, trots att den har haft nästan tre år på sig sedan EU-kommissionens formella underrättelse, ännu inte lyckats presentera ett begripligt förslag som uppfyller EU-rättens krav och kan få en parlamentarisk majoritet.

Att uppfylla EU-rättens krav handlar nämligen inte om att stoppa företag från att anställa tidsbegränsat. Det handlar om att förhindra ett missbruk där anställda arbetar år ut och år in för samma arbetsgivare, utan att någonsin få en tillsvidareanställning.

Ett enkelt sätt att lösa problemet vore att införa en regel som säger att den som varit visstidsanställd mer än tre år hos samma arbetsgivare under en femårsperiod har rätt till en tillsvidareanställning – oavsett om anställningarna har varit vikariat, allmänna visstidanställningar eller säsongsanställning. Reglerna blir då lättare att förstå och svårare att kringgå, samtidigt som arbetsgivare som har behov av att visstidsanställa kan fortsätta göra det i upp till tre år.

Det är en ansvarsfull lösning som inte riskerar några jobb.

När regeringen nu väljer att försöka dölja sitt misslyckande bakom uppskruvad retorik, hamnar bollen hos riksdagens arbetsmarknadsutskott. Med ett pågående fördragsbrottsärende är det nämligen inte ett alternativ att göra ingenting. TCO har redan tidigare efterfrågat en bred parlamentarisk uppgörelse som ger stabila spelregler på arbetsmarknaden.

Eva Nordmark, ordförande TCO

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.