Det krävs öppenhet om prioriteringarna

Debatt 08:51 12 september, 2013

Sverige står inför ett vägval. Valet står mellan att uppfylla överskottsmålet, genomföra skattesänkningar eller satsa på investeringar. Att göra allt samtidigt är inte möjligt. Det skriver Göran Zettergren och Roger Mörtvik, TCO.

Den ekonomisk-politiska debatten i Sverige börjar ta fart inför riksdagsvalet om ett år. De politiska strategerna är ense om att väljarna belönar en trovärdig ekonomisk politik. Just därför är det centralt att de politiska partierna talar klarspråk om hur man tänker sig att finansiera sina politiska reformer.

Sverige står inför ett vägval där det blir nödvändigt att välja mellan att fortsätta följa det nuvarande överskottsmålet, fullfölja planerade stora skattesänkningar eller att genomföra nödvändiga investeringar i välfärd och infrastruktur. Att göra allt detta samtidigt är inte möjligt.

Trots det tenderar de stora politiska partierna på båda sidorna om blockgränsen låtsas som att vi inte har något problem, att vi inte behöver välja, att det går att sänka skatterna kraftigt, investera mer i välfärden och spara pengarna samtidigt. Men kakan går inte att äta och ha kvar samtidigt.

Regeringens egen prognosmyndighet, Konjunkturinstitutet, pekar exempelvis på att om regeringen genomför aviserade åtgärder i höstbudgeten på 25 miljarder kronor kommer Sverige ha en brist i den offentliga kassan på runt 80 miljarder om några år.

Politikerna måste därför prioritera tuffare: antingen kommer nästa regering tvingas föreslå ytterligare nedskärningar i de offentliga utgifterna eller att höja skatterna igen direkt efter valet. Alternativet är att avskaffa överskottsmålet och tillåta en försämring av de offentliga finanserna.

De ansvariga politikerna vet om detta, men i ett slags chicken race om att signalera mest trovärdighet i ekonomifrågan tävlar man om att slippa säga det först. Väljarna förleds därmed att tro att det går att spara och slösa samtidigt.

Det bästa sättet att hantera den situation som kommer att uppstå vore genom att vara ärlig med att målet om överskott i de offentliga finanserna inte längre kommer att kunna återupprättas.

Om politikerna inte vill stärka budgeten efter valet, antingen genom skattehöjningar eller genom utgiftsminskningar, kommer vi ha ett formellt mål om överskott på en procentenhet av bruttonationalprodukten men föra en politik som i stället leder till ett motsvarande underskott.

Om politikerna bara var uppriktiga med att nuvarande överskottsmål är överspelat och inte längre gäller är en sådan situation inte så allvarlig som det verkar. Överskottsmålet var aldrig tänkt att vara för evigt. Syftet var att snabbt få ner statsskulden inför en väntad demografisk utveckling som befarades sätta hårt tryck på de offentliga finanserna. Detta syfte är redan uppnått. Den svenska offentliga skulden som andel av BNP är internationellt sett på mycket låg nivå.

Det bästa vore om moderater och socialdemokrater kom överens om att överskottsmålet bör förändras. Om man ersätter det med ett mål om ett underskott på en procentenhet av BNP skulle det räcka för att stabilisera den offentliga skulden som andel av BNP. Om man i stället väljer ett mål om balans i de offentliga finanserna skulle det förbättra läget jämfört med nuvarande mål, men skulle fortfarande kräva politiska prioriteringar vad gäller skattehöjningar eller utgiftsnedskärningar.

I denna analys har vi fortfarande bara diskuterat läget om den politiska ambitionen är att behålla investeringar och välfärd på samma nivå som nu. Om vi dessutom tar i beaktande att ekonomin behöver omfattande investeringar i infrastruktur, utbildning, höjda lärarlöner, vård, omsorg, bättre pensioner och en hållbar arbetslöshetsförsäkring, för att nämna några, blir den ekonomiska ekvationen ännu mer ohållbar.

Vår uppfattning är att Sverige står inför stora behov av investeringar för att klara jobb, tillväxt och välfärd. Om vi ska följa nuvarande överskottsmål blir dessa investeringar omöjliga. Då krävs i stället att den regering som har makten efter nästa riksdagsval håller tillbaka investeringarna och dessutom antingen snabbt höjer skatterna eller försämrar välfärden.

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.