Dags för mer jämställd föräldraförsäkring

Debatt 07:42 16 november, 2013

För att få en mer jämställd arbetsmarknad krävs en utbyggd jämställdhetsbonus, skriver Eva Nordmark, ordförande för TCO och Anna Kinberg Batra, ordförande för riksdagens finansutskott (M)

Sverige rankas fjärde bäst i världen av The Global Gender Gap Report, och svenska kvinnor arbetar näst mest i OECD. Svenska pappor tar i dag ut nästan dubbelt så många föräldradagar som för tio år sedan. Trots det har föräldraskapet fortfarande en dämpande effekt för en jämställd arbetsmarknad. TCO och nya Moderaterna är därför överens om att det finns goda anledningar att pröva reformer kopplade till att förbättra jämställdhetsbonusen och främja ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Nära fyra av tio kvinnor arbetar i dag deltid. Många vill göra det, men alltför många gör det ofrivilligt. Många kommuner och landsting tar redan ett stort ansvar, men fler bör så långt som möjligt erbjuda sina anställda heltidsarbete och sträva efter sammanhängande arbetstid. Anställda inom välfärden arbetar ofta kvällar och nätter. En väl utbyggd förskola och omsorg om barn, som kan erbjudas under dygnets alla timmar, möjliggör därför föräldrars yrkesarbete och bidrar till större jämställdhet.

Det behöver bli mer lönsamt att ta på sig ett ökat ansvar i arbetet och att arbeta fler timmar. Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta. För att fler kvinnor ska vilja ta steget till att bli exempelvis rektor eller avdelningschef på ett vårdhem måste den extra ansträngningen löna sig. Då kan höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt vara en viktig åtgärd. Det är viktigt att vi har ett skatteuttag som är väl avvägt så att det ger en hög kvalitet, bra tillgänglighet samt möjliggör en god löneutveckling för välutbildade kvinnodominerade grupper utifrån de krav som ställs på utbildning, ansvar och kompetens.

Enligt SCB:s senaste tidsanvändningsundersökning arbetar män och kvinnor ungefär lika mycket. Den stora skillnaden ligger i att män i större utsträckning än kvinnor får betalt för tiden. Fortfarande står kvinnor för över hälften av det obetalda arbetet i hemmet. Detta pekas ut som en av förklaringarna till kvinnors omfattande deltidsarbete, något som i sin tur ger sämre löneutveckling och karriärmöjligheter.

Att mammor och pappor tar olika mycket ansvar för hushållsarbetet återspeglas även i ansvaret för barnen. 2012 tog genomsnittsmamman ut mer än tre gånger så många föräldradagar som snittpappan. Mammor är därför generellt mer frånvarande från arbetsmarknaden än pappor. Det är något som i förlängningen kan leda till sämre löneutveckling, missade möjligheter i karriären och i vissa fall förlorad möjlighet till heltid.

2008 infördes jämställdhetsbonusen, som ger föräldrar som delar mer lika på föräldraledigheten upp till 13 500 kronor extra netto. Genom att göra det mer lönsamt att dela på föräldraskapet jämnar vi ut de ekonomiska trösklarna för ett jämställt föräldraskap. Men endast en fjärdedel av dagarna i föräldraförsäkringen togs ut av män 2012, och mer behöver göras. TCO och nya Moderaterna är överens om att det finns goda anledningar att pröva reformer kopplade till att förbättra jämställdhetsbonusen och främja ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Utmaningarna för en jämställd arbetsmarknad fortsätter även efter föräldraledigheten. En studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering visar att kvinnor och män är sjukskrivna ungefär i samma utsträckning fram till att de får sitt första barn. Två år efter barnets födelse är kvinnors sjukfrånvaro i genomsnitt ungefär dubbelt så hög som männens.

En bidragande orsak är att det dubbelarbete som heltidssysselsättning och hushållsansvar innebär ökar risken för sjukskrivning. Förutom att hushållen behöver dela jämnare på ansvaret för hemmet pekar detta på vikten av reformer som underlättar för kvinnors livspussel och välbefinnande. Här är rutavdraget för hushållsnära tjänster av stor vikt då det underlättar familjers livspussel. Möjligheten att ha råd med hjälp i hemmet underlättar för den som tar huvudansvaret och samtidigt förvärvsarbetar.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men mer behöver göras. Grunden för en mer jämställd arbetsmarknad läggs genom en förbättrad jämställdhetsbonus, möjligheter för fler att gå upp i arbetstid, en politik som underlättar för människors livspussel och reformer som gör det mer lönsamt att arbeta. Det tjänar hela Sverige på.

 

Eva Nordmark, ordförande, TCO

Anna Kinberg Batra, gruppledare och ordförande i riksdagens finansutskott (M)

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.