Anställdas rätt till styrelserepresentation i fara

Debatt 08:44 9 juli, 2009

Svenska arbetstagares rätt till styrelserepresentation är i fara. I juli inleder det svenska ordförandeskapet arbetet med ett lagstiftningsförslag som riskerar att underminera de svenska arbetstagarnas rätt till styrelserepresentation. Förslaget måste stoppas! Det skriver fackets jurister Dan Holke, Ingemar Hamskär och Lena Maier Söderberg.

Debattartikel publicerad på Europaportalen 9 juli 2009

EU:s rättsutveckling när det gäller arbetstagarinflytande går för tillfället i fel riktning. Det är positivt att möjligheterna för företag i Europa att arbeta över gränserna och etablera sig främjas. Men det får inte ske på bekostnad av de anställdas rätt till inflytande.

Ett exempel på den negativa utvecklingen är att företagen inom EU enligt EG-domstolen har rätt att placera sitt bolagssäte i ett medlemsland trots att företaget har hela sin verksamhet i ett annat land. Huvudprincipen är då att det är säteslandets lagregler som styr om arbetstagarna ska ha rätt till styrelserepresentation eller inte. Finns det ingen styrelserepresentation i säteslandet kan företagen alltså ta ifrån arbetstagarna deras rätt till inflytande genom en ensidig administrativ åtgärd.

Företagens frihet måste balanseras
Detta är inte en rimlig ordning. Företagens friheter måste balanseras upp av ett europeiskt regelverk som ger arbetstagarna rätt till inflytande. Arbetstagarinflytandet bör självklart styras av reglerna i det land där arbetstagarna och verksamheten finns och inte av det land där sätet formellt registreras. När verksamhet bedrivs med arbetstagare i flera länder och företaget verkar över gränserna behöver även arbetstagarinflytandet regleras på EU-nivå.

Under det svenska ordförandeskapet ska EU-kommissionens förslag om en stadga för europeiska privata bolag (så kallade SPE-bolag) förhandlas inom ministerrådet under svensk ledning. Målsättningen är att ha ett färdigt lagförslag till ett ministermöte i december. Syftet med den föreslagna nya bolagsformen uppges vara att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom att underlätta deras etablering på den inre marknaden. Detta är ett vällovligt syfte, men bara tomma ord eftersom någon övre gräns för hur stort ett sådant företag kan vara inte finns i förslaget.

Risk för bekvämlighetsflagg
Ett privat europabolag föreslås även kunna bildas utan att det bedriver någon gränsöverskridande verksamhet alls. Det innebär att bolaget kan ha all verksamhet i ett land och sätet i ett annat på samma sätt som fartyg sedan länge kan ha en så kallad bekvämlighetsflagg. På så sätt kan företagen sätta nationella regler som de anser är betungande under press, till exempel de som gäller borgenärsskydd och arbetstagarinflytande.

Det tjeckiska ordförandeskapet lade fram det senaste förslaget om europeiska privata bolag den 27 april. Förslaget är oacceptabelt. Det skulle om det genomförs öppna upp för företag att kringgå nationella regler om styrelserepresentation. Det skulle också öppna upp för kringgående av de regler för så kallade Europabolag som gäller sedan tidigare. Sådana europeiska företag är nämligen skyldiga att ha regler för såväl styrelserepresentation som information och samråd med arbetstagarna och deras fackliga företrädare.

Svensk styrelserepresentation under stark press 
I SPE-förslaget gäller vissa skyddsregler för hemlandets styrelserepresentation först när företagen har fler än 667 arbetstagare. Med tanke på att Sverige är ett litet land och att svensk styrelserepresentation gäller i företag med 25 anställda står det klart att förslaget sätter svensk styrelserepresentation under stark press. Arbetstagarnas inflytande riskerar helt enkelt att ”flaggas ut”.

Vi vet att det inte är brukligt att ett ordförandeland talar i egen sak – men detta är en hjärtefråga för såväl den svenska arbetsmarknadsmodellen som den europeiska sociala modellen. Frågan kan inte vänta till efter ordförandeskapet utan regeringen måste agera nu.

Dan Holke, chefsjurist LO-TCO Rättsskydd
Ingemar Hamskär, chefsjurist TCO
Lena Maier Söderberg, chefsjurist SACO

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Efter en ovanlig vår och ett ovanligt år summerar Therese Svanström året hittills och med hopp går hon in i semestern och ser fram emot den osäkra, men intressanta hösten. Glad sommar! 

Läs mer

Debatt

Ökade sjuktal kräver en reformerad försäkring

Sjuktalen går upp i Hallands län – då är det viktigt med en sjukförsäkring som ger de försäkrade inkomsttrygghet och som främjar rehabilitering och återgång i arbete, skriver Therese Svanström i Hallandsposten.

Nyheter

Kompromisskampen firar fem år - fast i höst

Det började som en rolig idé 2016 - att få de politiska ungdomsförbunden att kompromissa sig fram till lösningar på scenen i Almedalen. Sedan dess har vi sett spännande samarbeten och nya vänskaper uppstå i TCO-landet. I år blir det inget Almedalen, men det blir Kompromisskampen. Skriv redan nu in 7 oktober i din kalender, då firar vi fem år av lösningar istället för låsningar i politiken.

Pressmeddelanden

TCO rekryterar ny kanslichef

TCO har rekryterat Mikael Sjöberg till tjänsten som kanslichef. Han efterträder Torbjörn Bredin som går i pension efter att ha lett TCO-kansliets arbete sedan 2011. Sjöberg har bland annat varit generaldirektör för Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket och senast Arbetsförmedlingen.

Debatt

Nya grupper på arbetsmarknaden får inte del av trygghetssystemen

Endast ungefär hälften av alla öppet arbetslösa får i dag ersättning från a-kassan. Därför är det bra att en aktuell utredning föreslår att a-kassan ska breddas. Det gynnar exempelvis egenföretagare och kombinatörer, skriver Therese Svanström, TCO på Altinget.se.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2020

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

TCO välkomnar en a-kassa anpassad efter dagens arbetsmarknad

TCO är positiva till a-kasseutredningen som överlämnades till regeringen måndagen 15 juni. Utredningens förslag leder till att a-kassan breddas så att även de som jobbar som egenföretagare eller i atypiska anställningsformer kvalificeras för ersättning. En förändring som betyder mycket för tjänstemannagrupperna, det välkomnar TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

03 juli, 2020

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Sommarhälsningar av det här slaget brukar alltid vara lättsamma och glada. Den del av året som vi lämnar bakom oss brukar summeras och vi brukar kunna lämna jobbet bakom oss för några veckors efterlängtad ledighet. Men i år är inget vanligt år. Min inledning börjar därför tyvärr i moll, men avslutas med både hopp och glädje.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 juli, 2020

TCO inför EU-toppmötet: slå vakt om fria rörligheten och stoppa EU-reglerade minimilöner

På fredag och lördag denna vecka samlas EU-ledarna på nytt för att försöka komma överens om EU:s nya sjuårsbudget och det stora återhämtningspaketet. TCO gör två medskick till regeringen inför slutförhandlingen: ta upp frågan om att gränserna inom EU snarast måste öppnas, och kräv att förslaget om EU-reglerade minimilöner slopas.

EU, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

02 juli, 2020

Kris och brexit i fokus när Tyskland tar över EU-klubban

I går övertog Tyskland ordförandeklubban i EU:s ministerråd från Kroatien. Under det kommande halvåret blir det Angela Merkels regering som ska försöka jämka ihop EU-länderna i flera stora och svåra frågor. Just nu har EU ett par extra svåra frågor på bordet, som måste lösas under tyskt ordförandeskap: räddningspaketet och brexit.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

30 juni, 2020

Ett regelverk som uppmuntrar till visselblåsning är viktigt

Igår presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare ska införas i svensk rätt. TCO välkomnar ett förbättrat skydd för visselblåsare men pekar på risken för ett omfattande och krångligt regelverk. Det ska alltid vara enkelt att slå larm om missförhållande, det är en viktig princip som TCO vill värna om.

Arbetsrätt, EU

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

18 juni, 2020

EU:s midsommartoppmöte: Kompromissvilja krävs för att vända krisen till framtidstro

På midsommarafton inleder EU-ledarna förhandlingar om det nya räddningspaketet som ska bidra till att Europas ekonomi kommer på rätt köl. TCO driver på för att EU ska enas kring en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning - som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling. I förhandlingarna krävs att Sverige och övriga länder står upp för Europasamarbetet och agerar konstruktivt och lösningsorienterat, för läget är allvarligt. Bara genom kompromissvilja och handlingskraft kan krisen vändas till framtidstro.

Ekonomi och tillväxt, EU, Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 juni, 2020

Midsommarförhandlingar i EU

I morgon, på midsommarafton, möts EU-ländernas stats- och regeringschefer digitalt för att bland annat diskutera formerna för och finansieringen av unionens krisåtgärder men också långtidsbudgeten. Det finns olika syn på hur det ska gå till men också om hur budgeten ska utformas och finansieras. Utsikterna för att man skulle komma överens i morgon får anses vara små.

Ekonomi och tillväxt, EU, Partsmodellen

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.