Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Debatt 11:15 19 april, 2022

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pandemin har slagit hårt mot många egenföretagare, inte minst inom kultur och media. Samtidigt finns stora brister i trygghetssystemen för egenföretagare. Trots att flera förslag finns på bordet, till exempel om A-kassan, gör regeringen för lite för att stärka tryggheten.

Godtyckliga bedömningar

Egenföretagare, oavsett företagsform, behöver så långt det är möjligt få samma trygghet från sjukförsäkringen som de försäkrade med tillsvidareanställning. Även egenföretagare, eller tidsbegränsat anställda, betalar för sin sjukförsäkring genom egenavgifter och arbetsgivaravgifter och har därigenom rätt till ekonomisk trygghet vid sjukdom.

Med dagens regelverk och praxis är beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) både oförutsebar och godtycklig, där det många gånger blir en förhandlingssituation mellan den enskilde och Försäkringskassan. Ett mer förutsebart, tydligt och rättssäkert regelverk kring fastställandet av SGI är därför en mycket viktig fråga. Det är också en förutsättning för föräldrapenningen.

Samma behov som anställda

Inom TCO-förbunden finns många medlemmar som är egenföretagare. De har sitt yrkesliv ordnat helt eller delvis som företagare. I grunden handlar det om att man utövar sitt yrke med de förutsättningar som branschen ger, eller som man föredrar, oavsett om man är skådespelare, journalist, violinist, sjuksköterska, redovisningsekonom eller ingenjör.

Det gemensamma är att de säljer sin tid och sitt kunnande, och skickar faktura. De driver inte ett företag med tillväxtpotential. De har samma behov av en god arbetsmiljö eller föräldraledighet som anställda har.

En aspekt som sannolikt kommer att leda till att egenföretagandet ökar är de ökade möjligheterna till distansarbete. Det kan till exempel vara möjligt att bo på helt annan plats än där arbetet fysiskt befinner sig. Det öppnar också upp för att kunna ha flera olika uppdragsgivare.

Snårigt krisregelverk

Erfarenheterna från pandemin visar att varken socialförsäkringarna eller de olika krisåtgärder som införts har fungerat särskilt väl för egenföretagaren. Ett exempel på det senare är omsättningsstödet. Förutom att det kom sent var det krångligt utformat och inte särskilt träffsäkert för den som har enskild firma. Den som däremot valt aktiebolagsformen kunde korttidspermittera sig själv och få ett stöd relativt snabbt.

Dagens arbetslöshetsförsäkring fungerar i praktiken så att egenföretagaren är belagd med ett nästintill heltäckande förbud mot att vara aktiv i företagandet med att försöka få nya uppdrag. Att lägga företaget vilande, vilket är krav, är för den som säljer sin tid och sitt kunnande lika med att lägga sig själv vilande. Egenföretagaren får inte möjlighet att göra det hen kan för att få uppdrag.

Att detta inte fungerar visas inte minst av att det som ett led i krisåtgärderna i pandemin lättades det tillfälligt inom detta regelverk. Den tillfälliga ändringen behöver följas av en större reformering, inte upphöra. Det finns dessutom färdigutredda förslag som skulle kunna genomföras omgående.

Detta är exempel på att den som jobbar i egen regi, som egenföretagare, ofta hamnar i kläm i de system som är lika viktiga i vardagen för egenföretagaren som för den anställde i ett större företag.

Finns färdiga förslag

Det är dags att regeringen prioriterar att lösa problem med villkoren för egenföretagaren. Att skjuta frågorna antingen framför sig med nya utredningar, eller bara säga nej är inte acceptabelt. I synnerhet inte när det finns färdigremitterade förslag som skulle kunna läggas fram till riksdagen. För TCO står egenföretagarens situation högt på agendan. Nu är det dags för regeringen att agera.

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.