Har politikerna glömt bort arbetsmiljön?

Debatt 06:40 30 juni, 2022

Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke på grund av bristande arbetsmiljö är en varningsklocka. Det skriver Therese Svanström i Altinget.

I titeln på TCO:s nya arbetsmiljörapport ställer vi frågan ”Hur mår vi på jobbet?”. Svaret är kort och gott: inte bra nog! Hela 29 procent av Sveriges över fem miljoner sysselsatta uppger att de har besvär som orsakas av deras jobb. Omräknat till människor av kött och blod har 1,6 miljoner arbetstagare symtom som trötthet, fysisk smärta eller värk, sömnstörningar, oro och ångest.

Kvinnor drabbas hårdast

Kvinnor med högre utbildning drabbas hårdast av arbetsorsakade besvär. Men problemen finns bland kvinnor och män på hela arbetsmarknaden. Det är ett alarmerande samhällsproblem.

Kvinnor utsätts oftare för psykiskt påfrestande omständigheter som beror på organisatoriska och sociala förhållanden i arbetet. Exempel på sådana är arbetsbelastning, förläggning av arbetstid och kränkande särbehandling. Den vanligaste orsaken till besvär är inom samtliga grupper för hög arbetsbelastning utan tillräcklig återhämtning. Andra vanliga orsaker är otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren samt krävande kunder, patienter, anhöriga, elever eller motsvarande.

Påverkar privatlivet

Problem på jobbet påverkar även privatlivet. Bland kvinnor med eftergymnasial utbildning uppger 26 procent att besvären lett till begränsningar även i livet utanför arbetet. 14 procent av män med samma utbildningsnivå upplever att de är begränsade på sin lediga tid. Så här kan vi inte ha det! Ingen ska tvingas välja bort familjen, vännerna eller andra delar av livet på grund av sitt arbete.

En åtgärd för att klara av situationen som är vanligare att kvinnor tar till är att gå ner i arbetstid. Cirka 80 000 kvinnor med arbetsorsakade besvär har gjort det. Många av dem finns i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, i bristyrken där arbetsgivare skriker efter personal. Det är beklämmande. Alla som vill ska kunna jobba heltid med hälsan i behåll.

Mer än hälften vill byta jobb

Många väljer också att byta jobb och till och med yrke på grund av brister i arbetsmiljön. En ny undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av TCO visar att mer än hälften av tjänstemännen som önskar byta jobb eller yrke vill göra det på grund av arbetsmiljön.

Nästan fyra av tio svarar att de redan har slutat på en arbetsplats på grund av missnöje med arbetsmiljön. Detta sker samtidigt som arbetsgivare i alla sektorer har svårt att rekrytera kvalificerad personal i många av de yrkesgrupper där TCO-förbundens medlemmar arbetar.

En varningsklocka

Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke på grund av bristande arbetsmiljö är en varningsklocka. En god kompetensförsörjning både till den privata sektorn och till välfärden är viktig för ekonomin och samhällsutvecklingen i stort.

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. Helt centralt för att lyckas är samverkan och dialog mellan arbetsgivaren och medarbetarna och de fackliga representanterna på arbetsplatsen. Vi vet att där samverkan funkar som bäst är också arbetsmiljön bättre och hälsan godare.

TCO:s förslag för en bättre arbetsmiljö

  • Inför hälsobokslut som ett krav i större verksamheter

Arbetsmiljöfrågor måste behandlas på ledningsnivå tillsammans med frågor om verksamhetens uppdrag och budget.

  • Säkerställ effektiva sanktioner för brott mot reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatoriska och sociala arbetsförhållanden som kan leda till ohälsa eller olyckor bör behandlas lika seriöst som fysiska risker i arbetsmiljön.

  • Värna skyddsombudens ställning

Arbetsmiljöarbetet är ett kvalitetsarbete som drivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här är skydds- och arbetsmiljöombuden oerhört viktiga.

Therese Svanström, ordförande TCO

 

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.