Pensionssystemet är bra – förstör det inte

Debatt 09:02 14 oktober, 2021

TCO: Förändringar ska skötas inom pensionsgruppen – inte i budgeten
Pensionerna och pensionssystemet har blivit föremål för debatt den senaste tiden. Det är inte så konstigt då det handlar om försörjningen efter ett yrkesliv.
Det är viktiga frågor som har stor betydelse både för dagens och morgondagens pensionärer. Det är också därför det är en viktig fråga för oss som facklig organisation. Pensionernas nivå kommer sannolikt att diskuteras i valrörelsen.

För TCO är det helt nödvändigt att man inte överger de grundläggande principerna. Pensionsfrågorna ska skötas inom ramen för pensionsgruppens arbete.

När dagens pensionssystem infördes för drygt tjugo år sedan var målsättningen att det skulle vara hållbart över tid.

Det nya systemet med inkomst- och premiepension skulle, givet att arbetslivet förlängdes i takt med ökningen i livslängd, ge minst lika hög ersättning som det tidigare systemet med folkpension och ATP hade gjort, alltså minst 60 procent av tidigare lön.

TCO:s uppfattning är att det nuvarande pensionssystemet i stora delar fungerar väl. Konstruktionen i sig är robust och den kan vara hållbar över tid.

Men livslängden har ökat mer än förväntat och andelen äldre har ökat, vilket gör att det samlade pensionskapitalet behöver delas på fler personer och fler år.

En förutsättning för ett längre arbetsliv är att det är hållbart så att så många som möjligt kan arbeta hela vägen fram till pension.

Därtill menar vi i TCO att det behövs en höjning av pensionsavgiften. Fler och fler aktörer börjar inse att det är nödvändigt, vilket är välkommet.

För oss är det däremot självklart att en sådan lösning måste ske inom ramen för själva pensionssystemet och genom en bred politisk överenskommelse.  

Faran som uppstår när ändringar inte görs inom ramen för pensionssystemets regelverk, utan vid sidan av och finansierat i statsbudgeten är att systemet rörs till och att förändringar kan tillkomma och gå förlorade varje gång en ny politisk majoritet hittas.

Våra pensioner är alldeles för viktiga för att hanteras på ett sådant sätt.

TCO menar att en höjning av pensionsavgiften inte nödvändigtvis måste leda till högre arbetsgivaravgift, utan att en avgiftsväxling kan ske där och finansieras på annat sätt än i statsbudgeten. 

Finansieringen är dock inte den enda frågan som är nödvändig att lösa för att vi ska ha ett pensionssystem som levererar. Om vi ska arbeta längre så måste det också finnas förutsättningar för det.

En hög förändringstakt på arbetsmarknaden ställer ökade krav på utbildning, vidareutbildning och omställning. I många yrken är dessutom arbetsmiljön inte tillräckligt god för att anställda ska klara av att arbeta några år till än vad som var tänkt.

Åldersdiskriminering är en annan fråga som måste få större uppmärksamhet.

TCO medverkar gärna i diskussioner om pensionssystemet eftersom vi vill bidra till att skapa lösningar, som gör tiden som pensionär så bra som möjligt.

En av de viktigaste utgångspunkterna är att vi har ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart, med en stabil finansiering och som inte blir föremål för stora förändringar och oförutsägbarhet beroende på politisk majoritet.

Den stabilitet som ett system som det svenska medför har dessutom väckt internationellt intresse. Delegationer från andra länder ser med avund på det eftersom det är hållbart.

Pensionsgruppens roll är att vårda och värna pensionsöverenskommelsen och det är viktigt att ledamöterna är överens om de åtgärder man vidtar.

Men gruppen behöver enligt vår uppfattning också komma med förslag till åtgärder som höjer pensionerna. Det måste partierna i pensionsgruppen ta till sig av och det får gärna ske i god tid inför valet.

TCO:s position kan verka som en försiktig utgångspunkt. Men om var och en funderar en stund över alternativet – ett pensionssystem som inte är finansierat över tid, där villkoren kan ändras över en natt beroende på vilken politisk majoritet som styr.

Det gör ingen pensionär eller blivande pensionär tryggare. Och det vinner i längden inte heller några val.


Therese Svanström, ordförande TCO

Kvinnors löner släpar efter i nio år efter barnafödande

Kvinnors inkomster faller brantare än mäns när de blir föräldrar, och det skapas ett inkomstgap som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass. Det visar vår rapport.

Läs mer

Debatt

Replik: Pensionen finns med bland våra valfrågor

Företrädare för tre pensionärsorganisationer tycker att TCO har en defensiv hållning i pensionsfrågan. Att vilja ha ett stabilt och förutsägbart pensionssystem är tvärtom en offensiv ståndpunkt i en tid då vi ser kortsiktiga politiska utspel som riskerar morgondagens inkomster för pensionärer.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Kvinnors inkomster faller kraftigare än mäns när barnen kommer – och inkomstgapet består längre

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? visar TCO hur inkomster efter barnafödande påverkas för kvinnor och män. Det är tydligt att inkomster påverkas olika vid föräldraskap. Kvinnors inkomster faller brantare än männens, och det skapas ett inkomstgap mellan kvinnor och män som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass

Debatt

Replik: Nej MP, A-kassan ska vara en omställningsförsäkring som främjar rörlighet och jobbyten

Miljöpartiet målar upp en bild att obligatorisk a-kassa och medborgarlön leder till ökad ekonomisk jämlikhet. TCO delar inte den uppfattningen och påminner om att a-kassan är en omställningsförsäkring, och det är viktigt att den fortsätter vara det.

Nyheter

Ge utländska doktorander rätt att stanna efter studier

Gemensamt uttalande om de nya reglerna för beviljande av permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra forskare i tidig karriär.

Pressmeddelanden

Hemarbete vanligast i Stockholms län

Mer än två tredjedelar av tjänstemännen i Stockholms län, 69 procent, har jobbat hemifrån huvudsakligen eller delvis under pandemin. Det är den högsta siffran i landet, följt av Södermanlands län och Uppsala län. I Norrbottens län finns den lägsta andelen. Det visar en ny undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 september, 2021

Äntligen släpps restriktionerna – nu kan vi åter igen träffas på kontoren!

Idag är en dag som jag tror att de flesta av oss har längtat efter i över ett och ett halvt års tid. Flertalet av de restriktioner som vi levt med och anpassat oss till tas bort. Vi kan gå ut och äta med hela tjocka släkten, det blir möjligt att gå på välbesökta idrottsevenemang och kulturaktiviteter. Och för de grupper i samhället som arbetat på distans, där många är tjänstemän, blir det nu möjligt att återvända till kontoren. Som jag har längtat efter den här dagen!

Corona, Distansarbete

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

18 oktober, 2021

Den modiga kampen för demokrati och mänskliga rättigheter fortsätter i Belarus – men det gör också förtrycket

Belarusiske diktatorn Aleksandr Lukasjenko har alltsedan han kom till makten på 90-talet successivt ökat förtrycket mot de som förespråkar demokrati och mänskliga rättigheter i landet. När det stod klart i augusti 2020 att Lukasjenko återigen fuskat sig till en valseger följdes detta av en folklig protestvåg. Dessa demonstrationer blev katalysatorn för de allvarligaste kränkningarna av yttrande- och föreningsfriheten sedan Belarus blev självständigt.

Internationellt

Håkan Gustavsson - Utredare ekonomi och arbetsliv

14 oktober, 2021

Missriktade förslag för ökad självförsörjning

I en debattartikel i Dagens Industri efterlyser Svenskt Näringsliv en politik för ökad självförsörjning. För TCO är det viktigare med rätt jobb för de arbetslösa och inte bara ett jobb. Det är bra både för den enskilde och för samhället i stort. De som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska stöttas genom insatser som vilar på aktuell och relevant forskning. Dit hör inte sänkta arbetsgivaravgifter för att anställa unga, åtgärder som skuldbelägger människor eller som gör livet svårare för de som redan är i ett utsatt läge.

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

12 oktober, 2021

Sen start i yrkeslivet sänker pensionen

När fler väljer högre studier och studietiden tenderar att förlängas, blir resultatet ett senare inträde på arbetsmarknaden och färre år i arbetslivet. Detta påverkar pensionen negativt. Ett alternativ för att uppnå förväntad nivå på sin pension är att pensionsspara privat. Men det finns även andra alternativ som ger liknande positiva effekter.

Trygghetssystem, Pension

Lise Donovan - Jurist

29 september, 2021

Ny visselblåsarlag beslutad - nu krävs utbildningsinsatser om lagen ska göra skillnad

Den nya visselblåsarlagen som börjar gälla i december 2021 kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra, men lagen är komplex och svår att tyda och därför kommer det behöva massiva utbildningsinsatser.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

26 Oktober

Tisdag 26 oktober 08:30 - 09:30 |

Arbetsmiljöfrukost

Mitt i den europeiska arbetsmiljöveckan och dagen före skyddsombudens dag bjuder TCO in till en arbetsmiljöfrukost med bland andra arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.