Pensionssystemet är bra – förstör det inte

Debatt 09:02 14 oktober, 2021

TCO: Förändringar ska skötas inom pensionsgruppen – inte i budgeten
Pensionerna och pensionssystemet har blivit föremål för debatt den senaste tiden. Det är inte så konstigt då det handlar om försörjningen efter ett yrkesliv.
Det är viktiga frågor som har stor betydelse både för dagens och morgondagens pensionärer. Det är också därför det är en viktig fråga för oss som facklig organisation. Pensionernas nivå kommer sannolikt att diskuteras i valrörelsen.

För TCO är det helt nödvändigt att man inte överger de grundläggande principerna. Pensionsfrågorna ska skötas inom ramen för pensionsgruppens arbete.

När dagens pensionssystem infördes för drygt tjugo år sedan var målsättningen att det skulle vara hållbart över tid.

Det nya systemet med inkomst- och premiepension skulle, givet att arbetslivet förlängdes i takt med ökningen i livslängd, ge minst lika hög ersättning som det tidigare systemet med folkpension och ATP hade gjort, alltså minst 60 procent av tidigare lön.

TCO:s uppfattning är att det nuvarande pensionssystemet i stora delar fungerar väl. Konstruktionen i sig är robust och den kan vara hållbar över tid.

Men livslängden har ökat mer än förväntat och andelen äldre har ökat, vilket gör att det samlade pensionskapitalet behöver delas på fler personer och fler år.

En förutsättning för ett längre arbetsliv är att det är hållbart så att så många som möjligt kan arbeta hela vägen fram till pension.

Därtill menar vi i TCO att det behövs en höjning av pensionsavgiften. Fler och fler aktörer börjar inse att det är nödvändigt, vilket är välkommet.

För oss är det däremot självklart att en sådan lösning måste ske inom ramen för själva pensionssystemet och genom en bred politisk överenskommelse.  

Faran som uppstår när ändringar inte görs inom ramen för pensionssystemets regelverk, utan vid sidan av och finansierat i statsbudgeten är att systemet rörs till och att förändringar kan tillkomma och gå förlorade varje gång en ny politisk majoritet hittas.

Våra pensioner är alldeles för viktiga för att hanteras på ett sådant sätt.

TCO menar att en höjning av pensionsavgiften inte nödvändigtvis måste leda till högre arbetsgivaravgift, utan att en avgiftsväxling kan ske där och finansieras på annat sätt än i statsbudgeten. 

Finansieringen är dock inte den enda frågan som är nödvändig att lösa för att vi ska ha ett pensionssystem som levererar. Om vi ska arbeta längre så måste det också finnas förutsättningar för det.

En hög förändringstakt på arbetsmarknaden ställer ökade krav på utbildning, vidareutbildning och omställning. I många yrken är dessutom arbetsmiljön inte tillräckligt god för att anställda ska klara av att arbeta några år till än vad som var tänkt.

Åldersdiskriminering är en annan fråga som måste få större uppmärksamhet.

TCO medverkar gärna i diskussioner om pensionssystemet eftersom vi vill bidra till att skapa lösningar, som gör tiden som pensionär så bra som möjligt.

En av de viktigaste utgångspunkterna är att vi har ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart, med en stabil finansiering och som inte blir föremål för stora förändringar och oförutsägbarhet beroende på politisk majoritet.

Den stabilitet som ett system som det svenska medför har dessutom väckt internationellt intresse. Delegationer från andra länder ser med avund på det eftersom det är hållbart.

Pensionsgruppens roll är att vårda och värna pensionsöverenskommelsen och det är viktigt att ledamöterna är överens om de åtgärder man vidtar.

Men gruppen behöver enligt vår uppfattning också komma med förslag till åtgärder som höjer pensionerna. Det måste partierna i pensionsgruppen ta till sig av och det får gärna ske i god tid inför valet.

TCO:s position kan verka som en försiktig utgångspunkt. Men om var och en funderar en stund över alternativet – ett pensionssystem som inte är finansierat över tid, där villkoren kan ändras över en natt beroende på vilken politisk majoritet som styr.

Det gör ingen pensionär eller blivande pensionär tryggare. Och det vinner i längden inte heller några val.


Therese Svanström, ordförande TCO

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

A-kassan har urholkats de senaste 40 åren och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Färre än en av sju får idag 80 procent av sin lön i ersättning. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

Läs mer här.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Debatt

Sjukskrivna i välfärden får inte nog hjälp att komma tillbaka till jobbet

Många kvinnliga tjänstemän får inte tillräcklig hjälp under sjukskrivningen för att komma tillbaka till jobbet. Bristerna är stora bland långtidssjukskrivna sjuksköterskor, poliser och socialsekreterare, visar en ny rapport. Vi har tre förslag för att fler ska få snabbare rehabilitering, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Ny rapport: En urholkad a-kassa slår mot hushållens ekonomi

A-kassan har urholkats år för år och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Bara drygt 15 procent får 80 procent i ersättning, visar en ny rapport från TCO. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.