Åtgärda bristerna i utlänningslagen, annars förlorar Sverige racet om talangerna

Debatt 10:19 30 december, 2021

När andra länder gör allt för att attrahera internationellt eftertraktad kompetens agerar Sverige nu tvärtom och gör det svårare för doktorander och unga forskare att få permanent uppehållstillstånd. Nu måste politikerna åtgärda de problem som den nya utlänningslagen innebär om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation i framkant.

Riksdagen beslutade i somras om förändringar i utlänningslagen. Över en natt höjdes kraven för att utländska forskare ska få stanna i Sverige. Inga övergångsregler är heller på plats. Fokus för den politiska debatten har helt legat på asylinvandringen, men det nya regelverket kommer att slå stenhårt mot helt andra grupper, som doktorander och forskare.

I en pågående enkät framtagen av doktorandkommittén i SFS (SFS-DK) och två organisationer för unga forskare, Swedish National Postdoc Association (SNPA) och National Junior Faculty (NJF), har redan ett stort antal av de internationella (icke EU/EES) doktoranderna svarat att de är negativt berörda av sommarens förändringar i utlänningslagen.

Lagändringarna gör det mycket svårare för svenska universitet och svenskt näringsliv att attrahera och behålla forskartalanger.
Efterfrågan på forskarutbildade på arbetsmarknaden ökar, enligt siffror från UKÄ. Mellan 2012 och 2020 fördubblades andelen annonser där kompetens på forskarnivå efterfrågades. Sverige behöver välutbildad arbetskraft, men bara 1,3 procent av befolkningen mellan 25 och 64 år har en forskarutbildning.

Så nu när forskarutbildade behövs som mest slår åtstramningarna i utlänningslagen till stenhårt. Nu krävs 18 månaders försörjning för att få stanna i Sverige, vilket betyder att du i stort sett måste få en fast anställning för att få stanna kvar. Samtidigt vet vi att akademin präglas av tidsbegränsade anställningar och projekt, även för etablerade forskare.

Undertecknade varnade tillsammans med bland andra Migrationsverket för konsekvenserna av den nya lagstiftningen. Men regeringen lyssnade inte. Att driva en stram migrationspolitik var viktigare än att spetsutbildade forskare stannar kvar i Sverige. Att det dessutom är svenska skattebetalare som står för doktorandernas nota innan de drar vidare och bidrar till andra länders ekonomiska tillväxt och utveckling, gör det ännu svårare att förstå lagstiftarens syfte. För dessa personer är osäkerhet kring framtiden en faktor som gör att de på allvar kommer att överväga att lämna Sverige och även avstå från att rekommendera Sverige som ett land att söka sig till i framtiden.

Om politikernas ambition är att Sverige ska vara ett forskningsland i framkant, måste de göra det minst lika enkelt, och helst bättre än i konkurrerande länder, att forska och arbeta i Sverige efter doktorandutbildningen. Det är häpnadsväckande att detta inte är en självklar strategi.

Behovet av ett tillskott av doktorander och forskare till Sverige beror inte bara på att vi är ett litet land som har svårt att få fram så många egna talanger. Alla kunskapsländer med ambitioner har forskare med ursprung från olika delar av världen - och de återfinns inte sällan bland nobelpristagarna!

Forskningen är en förutsättning för Sveriges framgångar som industri- och innovationsnation. Alla talanger behövs om vi ska kunna fortsätta att forska fram nya läkemedel, vaccin och effektiva batterier till framtidens bilar, eller andra innovationer som utvecklar vårt samhälle och förbättrar våra liv.

Vi hoppas nu att utlänningslagen kan korrigeras. Tillsammans måste vi se till att Sverige är tillräckligt attraktivt för att kunna rekrytera och behålla den kompetens som de utländska doktoranderna och forskarna besitter. Vi kan inte stänga ute dem vars kompetens vi behöver och vars utbildning vi betalat för, när de dessutom bidrar till att stärka svensk ekonomi och vår konkurrens- och innovationskraft.

Therese Svanström, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco
Linn Svärd, ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS
Sanna Wolk, förbundsordförande Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

 

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.