Åtgärda bristerna i utlänningslagen, annars förlorar Sverige racet om talangerna

Debatt 10:19 30 december, 2021

När andra länder gör allt för att attrahera internationellt eftertraktad kompetens agerar Sverige nu tvärtom och gör det svårare för doktorander och unga forskare att få permanent uppehållstillstånd. Nu måste politikerna åtgärda de problem som den nya utlänningslagen innebär om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation i framkant.

Riksdagen beslutade i somras om förändringar i utlänningslagen. Över en natt höjdes kraven för att utländska forskare ska få stanna i Sverige. Inga övergångsregler är heller på plats. Fokus för den politiska debatten har helt legat på asylinvandringen, men det nya regelverket kommer att slå stenhårt mot helt andra grupper, som doktorander och forskare.

I en pågående enkät framtagen av doktorandkommittén i SFS (SFS-DK) och två organisationer för unga forskare, Swedish National Postdoc Association (SNPA) och National Junior Faculty (NJF), har redan ett stort antal av de internationella (icke EU/EES) doktoranderna svarat att de är negativt berörda av sommarens förändringar i utlänningslagen.

Lagändringarna gör det mycket svårare för svenska universitet och svenskt näringsliv att attrahera och behålla forskartalanger.
Efterfrågan på forskarutbildade på arbetsmarknaden ökar, enligt siffror från UKÄ. Mellan 2012 och 2020 fördubblades andelen annonser där kompetens på forskarnivå efterfrågades. Sverige behöver välutbildad arbetskraft, men bara 1,3 procent av befolkningen mellan 25 och 64 år har en forskarutbildning.

Så nu när forskarutbildade behövs som mest slår åtstramningarna i utlänningslagen till stenhårt. Nu krävs 18 månaders försörjning för att få stanna i Sverige, vilket betyder att du i stort sett måste få en fast anställning för att få stanna kvar. Samtidigt vet vi att akademin präglas av tidsbegränsade anställningar och projekt, även för etablerade forskare.

Undertecknade varnade tillsammans med bland andra Migrationsverket för konsekvenserna av den nya lagstiftningen. Men regeringen lyssnade inte. Att driva en stram migrationspolitik var viktigare än att spetsutbildade forskare stannar kvar i Sverige. Att det dessutom är svenska skattebetalare som står för doktorandernas nota innan de drar vidare och bidrar till andra länders ekonomiska tillväxt och utveckling, gör det ännu svårare att förstå lagstiftarens syfte. För dessa personer är osäkerhet kring framtiden en faktor som gör att de på allvar kommer att överväga att lämna Sverige och även avstå från att rekommendera Sverige som ett land att söka sig till i framtiden.

Om politikernas ambition är att Sverige ska vara ett forskningsland i framkant, måste de göra det minst lika enkelt, och helst bättre än i konkurrerande länder, att forska och arbeta i Sverige efter doktorandutbildningen. Det är häpnadsväckande att detta inte är en självklar strategi.

Behovet av ett tillskott av doktorander och forskare till Sverige beror inte bara på att vi är ett litet land som har svårt att få fram så många egna talanger. Alla kunskapsländer med ambitioner har forskare med ursprung från olika delar av världen - och de återfinns inte sällan bland nobelpristagarna!

Forskningen är en förutsättning för Sveriges framgångar som industri- och innovationsnation. Alla talanger behövs om vi ska kunna fortsätta att forska fram nya läkemedel, vaccin och effektiva batterier till framtidens bilar, eller andra innovationer som utvecklar vårt samhälle och förbättrar våra liv.

Vi hoppas nu att utlänningslagen kan korrigeras. Tillsammans måste vi se till att Sverige är tillräckligt attraktivt för att kunna rekrytera och behålla den kompetens som de utländska doktoranderna och forskarna besitter. Vi kan inte stänga ute dem vars kompetens vi behöver och vars utbildning vi betalat för, när de dessutom bidrar till att stärka svensk ekonomi och vår konkurrens- och innovationskraft.

Therese Svanström, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco
Linn Svärd, ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS
Sanna Wolk, förbundsordförande Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

 

Stå upp för demokratin under valåret 2022

Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Vi måste stå upp och försvara demokratiska värden varje dag. 

Läs mer

Debatt

Replik: En god a-kassa är bra för jobbmatchningen och ekonomin

Arbetsmarknadspolitiken måste breddas för att stödja både jobbyten och omställning vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll vid omställning men svensk a-kassa har blivit allt sämre de senaste 20 åren. Ersättningsnivåerna är nu bland de lägsta i hela EU, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i ett svar till Liberalerna.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Åtgärda bristerna i utlänningslagen, annars förlorar Sverige racet om talangerna

När andra länder gör allt för att attrahera internationellt eftertraktad kompetens agerar Sverige nu tvärtom och gör det svårare för doktorander och unga forskare att få permanent uppehållstillstånd. Nu måste politikerna åtgärda de problem som den nya utlänningslagen innebär om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation i framkant.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Maria Ahrengart - Utredare arbetslöshetsförsäkringen

14 december, 2021

Även medelinkomsttagaren behöver kunna få en rimlig ersättning vid arbetslöshet

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kan möta dem och fokusera på att hitta ett nytt jobb. A-kassan är en viktig omställningförsäkring som ska ge den möjligheten. Så är det inte idag. A-kassan behöver höjas så att även medelinkomsttagaren kan koncentrera sig på omställning.

A-kassan

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.