Åtgärda bristerna i utlänningslagen, annars förlorar Sverige racet om talangerna

Debatt 10:19 30 december, 2021

När andra länder gör allt för att attrahera internationellt eftertraktad kompetens agerar Sverige nu tvärtom och gör det svårare för doktorander och unga forskare att få permanent uppehållstillstånd. Nu måste politikerna åtgärda de problem som den nya utlänningslagen innebär om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation i framkant.

Riksdagen beslutade i somras om förändringar i utlänningslagen. Över en natt höjdes kraven för att utländska forskare ska få stanna i Sverige. Inga övergångsregler är heller på plats. Fokus för den politiska debatten har helt legat på asylinvandringen, men det nya regelverket kommer att slå stenhårt mot helt andra grupper, som doktorander och forskare.

I en pågående enkät framtagen av doktorandkommittén i SFS (SFS-DK) och två organisationer för unga forskare, Swedish National Postdoc Association (SNPA) och National Junior Faculty (NJF), har redan ett stort antal av de internationella (icke EU/EES) doktoranderna svarat att de är negativt berörda av sommarens förändringar i utlänningslagen.

Lagändringarna gör det mycket svårare för svenska universitet och svenskt näringsliv att attrahera och behålla forskartalanger.
Efterfrågan på forskarutbildade på arbetsmarknaden ökar, enligt siffror från UKÄ. Mellan 2012 och 2020 fördubblades andelen annonser där kompetens på forskarnivå efterfrågades. Sverige behöver välutbildad arbetskraft, men bara 1,3 procent av befolkningen mellan 25 och 64 år har en forskarutbildning.

Så nu när forskarutbildade behövs som mest slår åtstramningarna i utlänningslagen till stenhårt. Nu krävs 18 månaders försörjning för att få stanna i Sverige, vilket betyder att du i stort sett måste få en fast anställning för att få stanna kvar. Samtidigt vet vi att akademin präglas av tidsbegränsade anställningar och projekt, även för etablerade forskare.

Undertecknade varnade tillsammans med bland andra Migrationsverket för konsekvenserna av den nya lagstiftningen. Men regeringen lyssnade inte. Att driva en stram migrationspolitik var viktigare än att spetsutbildade forskare stannar kvar i Sverige. Att det dessutom är svenska skattebetalare som står för doktorandernas nota innan de drar vidare och bidrar till andra länders ekonomiska tillväxt och utveckling, gör det ännu svårare att förstå lagstiftarens syfte. För dessa personer är osäkerhet kring framtiden en faktor som gör att de på allvar kommer att överväga att lämna Sverige och även avstå från att rekommendera Sverige som ett land att söka sig till i framtiden.

Om politikernas ambition är att Sverige ska vara ett forskningsland i framkant, måste de göra det minst lika enkelt, och helst bättre än i konkurrerande länder, att forska och arbeta i Sverige efter doktorandutbildningen. Det är häpnadsväckande att detta inte är en självklar strategi.

Behovet av ett tillskott av doktorander och forskare till Sverige beror inte bara på att vi är ett litet land som har svårt att få fram så många egna talanger. Alla kunskapsländer med ambitioner har forskare med ursprung från olika delar av världen - och de återfinns inte sällan bland nobelpristagarna!

Forskningen är en förutsättning för Sveriges framgångar som industri- och innovationsnation. Alla talanger behövs om vi ska kunna fortsätta att forska fram nya läkemedel, vaccin och effektiva batterier till framtidens bilar, eller andra innovationer som utvecklar vårt samhälle och förbättrar våra liv.

Vi hoppas nu att utlänningslagen kan korrigeras. Tillsammans måste vi se till att Sverige är tillräckligt attraktivt för att kunna rekrytera och behålla den kompetens som de utländska doktoranderna och forskarna besitter. Vi kan inte stänga ute dem vars kompetens vi behöver och vars utbildning vi betalat för, när de dessutom bidrar till att stärka svensk ekonomi och vår konkurrens- och innovationskraft.

Therese Svanström, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco
Linn Svärd, ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS
Sanna Wolk, förbundsordförande Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

 

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

08 juni, 2022

Jämställdhetsindex visar på behoven av en reformerad föräldraförsäkring

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenningdagarna har avtagit senaste åren och i år går utvecklingen till och med bakåt. Hur kan det förklaras? Varför är det ett problem? Och vad behövs för att vända utvecklingen?

Jämställdhet, Trygghetssystem

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.