Vi vill se ett EU som sätter medborgarna främst

Debatt 09:03 16 januari, 2019

Valet till Europaparlamentet den 26 maj är ett val om vilken inriktning EU bör ha. Ska vi ha ett fortsatt öppet, demokratiskt och solidariskt europeiskt samarbete eller ett Europa där protektionism, nationalism och främlingsfientlighet tar över? Ska EU ha en social dimension eller ensidigt fokusera på ekonomi och handel? För TCO är svaret enkelt, vi vill ha ett öppet Europa som sätter medborgarna i främsta rummet, skriver Eva Nordmark i Göteborgs-Posten.

Europeiska unionen är av avgörande betydelse för de svenska jobben, för tillväxten och vårt välstånd. Två tredjedelar av Sveriges export går till EU:s inre marknad. Den inre marknaden har inte bara öppnat upp för en ökad handel utan erbjuder också fri rörlighet för personer.Idag kan man på ett enkelt sätt både studera och jobba i ett annat medlemsland. EU gör skillnad för Sverige, för medborgarna och är också en potentiell kraft för positiv utveckling för hela den europeiska kontinenten och omvärlden. Men det finns utmaningar.

Storbritannien är på väg att lämna samarbetet. EU:s medlemsländer har inte kunnat enas om asyl- och flyktingpolitiken. Grundläggande värden som demokrati och rättsstat ifrågasätts alltmer, inte minst av regeringarna i Polen och Ungern.

En bidragande orsak till denna utveckling är de ökade klyftorna mellan och inom länder, bland annat vad gäller inkomster, rikedom och sysselsättning. Att utjämna dessa ojämlikheter är inte bara en fråga om rättvisa, det är också en ekonomisk fråga. Allt fler internationella aktörer, såsom ILO, IMF, Världsbanken och OECD,  pekar på det faktum att ojämlikhet hindrar ekonomiska framsteg.

Vi såg prov på denna insikt vid det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017, då EU:s ledare tillsammans med arbetsmarknadens parter samlades för att diskutera hur man kan främja jobb och tillväxt och samtidigt stärka sociala rättigheter. På toppmötet undertecknades dessutom den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det var en stor framgång för de som förordar ett mer socialt Europa - ett Europa med fler och bättre jobb, hållbar och inkluderande tillväxt samt likabehandling av arbetstagarna.

TCO samlar nästan 1,4 miljoner tjänstemän. Tre av fyra av oss är positiva till det svenska EU-medlemskapet. Det visar en undersökning som TCO har låtit Novus genomföra. Vi tycker att klimat, flyktingpolitik och sociala frågor är viktiga utmaningar för EU att hantera. Det finns ett mycket starkt stöd för den fria rörligheten för människor inom EU och vi vill att arbetstagare på samma arbetsplats ska behandlas lika, oavsett vilket medlemsland hen kommer ifrån. Detta är frågor som ledamöterna i Europaparlamentet aktivt kan driva i förhandlingar med medlemsstaterna och EU-kommissionen och det spelar därför roll vilka politiska företrädare som sitter där.

Vi i TCO upplever dessutom att svenska politiker informerar väljarna i alltför låg grad om vad man vill med EU. 85 procent av de tillfrågade tjänstemännen önskar att partierna ska informera mycket mer om vad de vill med EU.

Det är snart bara fyra månader kvar till valet till Europaparlamentet. TCO uppmanar därför partierna att tydliggöra hur de ser på EU-samarbetet och vilka frågor de vill driva i Europaparlamentet.

TCO vill bidra till debatten inför valet till Europaparlamentet och har därför antagit en plattform där vi lyfter fram tre prioriterade områden:

  1. Respektera grundläggande värden, likabehandling och fackliga rättigheter. EU bör införa ett effektivare sanktionssystem för medlemsstater som bryter mot grundläggande principer kring demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter. Vi vill att EU arbetar för bättre skydd mot diskriminering i arbetslivet och för att fackliga rättigheter och ekonomiska intressen på den inre marknaden ska gå hand i hand.
  2. Investera i fler och bättre jobb. Konkurrensen på EU:s inre marknad ska ske med kvalitet, kunskap och innovation, inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Om levnadsstandarden och arbetsvillkoren i övriga EU-länder höjs så minskar det risken för en nedåtgående spiral som även kan drabba Sverige. Det finns därför behov av gemensamma minimistandarder, att den europeiska pelaren för sociala rättigheter genomförs och ett mer strategiskt arbete med arbetsmiljö och jämställdhet. EU:s budget måste dessutom fokusera på investeringar i innovationer, utbildning, kompetensutveckling, forskning, klimatomställning och ny teknik. 
  3. Främja parternas och kollektivavtalens roll. Självständiga, starka och ansvarsfulla parter på arbetsmarknaden är ett viktigt verktyg för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Europa. Partssamverkan och kollektivavtalssystemen i hela EU bör stärkas genom ökade EU-medel och uppföljning i den ekonomiska planeringsterminen. Alla EU-initiativ måste respektera de nationella partsmodellerna, det vill säga kollektivavtal och arbetsmarknadsparternas autonomi.

Valet till Europaparlamentet kommer mer än någonsin handla om att visa styrkan bland oss som vill ha ett Europa som står upp för öppenhet, demokrati, solidaritet och alla människors lika värde. Genom att engagera oss i EU:s framtid, både som folkvalda, medborgare och företrädare för arbetsmarknadens parter eller civilsamhället, kan vi hålla de anti-demokratiska och protektionistiska krafterna borta från EU-samarbetet. Så skapar vi en bättre framtid tillsammans i Europa.

Eva Nordmark
Ordförande TCO

EU

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.