Slöseri att bortse från den färska utredningen av arbetsmarknaden

Debatt 13:56 10 maj, 2019

I dag gav regeringen ett uppdrag till Arbetsförmedlingen som är i stort sett identiskt med det en statlig arbetsmarknadsutredning arbetat med i två och ett halvt år och som hittills inte skickats på remiss. Det är kortsiktigt och riskerar stabiliteten på svensk arbetsmarknad, skriver Ursula Berge, Kristina Lovén Seldén och Adnan Habibija, fackliga företrädare i Arbetsmarknadsutredningens referensgrupp.

I två och ett halvt år har en statlig utredning arbetat med att djupstudera svensk arbetsmarknadspolitik (Arbetsmarknadsutredningen – Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad, SOU 2019:3). Det har resulterat i över 900 sidor kunskapsbank såväl i hur arbetsmarknaden fungerar som vad forskningen i Sverige och andra länder säger.


Utredningen lade också konstruktiva förslag som var, i stort, heltäckande. I det arbetet har fack och arbetsgivare medverkat aktivt och vi har upplevt att vår kunskap ofta tagits till vara, även om utredningen har varit självständig. Men den utredningen har januariöverenskommelsens partier bestämt inte ska remitteras. För oss framstår det som ett otroligt slöseri med kunskap och erfarenhet.

Man väljer alltså hellre att fråga myndigheten själv (som många anser måste reformeras i grunden) hur den ska ändra sig för att arbetsmarknadspolitiken ska bli bättre, i stället för att ta till vara den pinfärska kunskap som en självständig utredning tagit fram under flera år.


I stället beslutade regeringen i torsdags, vilket arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade i sin debattartikel, att ge uppdrag till Arbetsförmedlingen att utreda i princip samma sak. Och det på några månader. Man väljer alltså hellre att fråga myndigheten själv (som många anser måste reformeras i grunden) hur den ska ändra sig för att arbetsmarknadspolitiken ska bli bättre, i stället för att ta till vara den pinfärska kunskap som en självständig utredning tagit fram under flera år.

Vi som arbetsmarknadsparter noterar även det olyckliga i att regeringsuppdraget till Arbetsförmedlingen inte verkar vilja ta till vara parternas erfarenheter och kunskap. Är detta en ny syn på den svenska partsmodellen från de fyra partierna bakom Januariöverenskommelsen?

Dessutom läggs uppdraget på en myndighet där mer än tusen nyckelpersoner brådstörtat har sagt upp sig, och som säger upp närmare 2.000 anställda i dessa dagar. Till det kommer att Arbetsförmedlingen planerar att lägga ner hälften av sina kontor och göra om hela organisationen. Just den myndigheten ska nu alltså, enligt uppdraget, utreda hela arbetsmarknadspolitiken, och sig själv, parallellt med att successivt genomföra reformen och ha en fungerande verksamhet.

Bara att lyckas ha en fungerande verksamhet med en stympad budget och personalstyrka lär ju bli svårt. Att göra det parallellt med detta uppdrag framstår som helt orealistiskt. Den korta tidsramen för uppdraget riskerar dessutom att leda till ryckighet när förslagen ska tillämpas.


Vi anser att det rimliga är att Arbetsmarknadsutredningen remitteras. Dock finns det kunskapsfält som den inte hade uppdrag att belysa och lägga förslag på. Det gäller inte minst en ersättningsmodell till fristående aktörer inom ramen för en privatisering genom LOV. Ett sådant avgränsat uppdrag är det därför klokt att regeringen lägger på Arbetsförmedlingen. Det förslaget skulle sedan kunna vara underlag till en departementsskrivelse som också remitteras. Så skulle såväl kunskap från Arbetsmarknadsutredningen som den som finns på Arbetsförmedlingen och hos remissinstanserna (det vill säga också hos oss parter) kunna tas till vara på bästa sätt.

Vi är övertygade om att det behövs en klok omorganisering av arbetsmarknadspolitiken. Men när befintlig kunskap, inte minst från forskningen, och erfarenhet hos oss parter, bara negligeras närmar vi oss en situation där arbetsmarknadspolitiken drivs av helt andra krafter än de som är baserade på befintlig kunskap. Det skapar allt annat än den långsiktighet och stabilitet i arbetsmarknadspolitiken som sägs vara syftet. Det borde även januariöverenskommelsens fyra partier kunna se och göra något åt.


Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR, representant för Saco
Kristina Lovén Seldén, utredare TCO
Adnan Habibija, utredare LORepresentanter i Arbetsmarknadsutredningens referensgrupp

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.