Så kan fler må bra på jobbet

Debatt 09:39 17 maj, 2016

En god arbetsmiljö är nyckeln såväl till lägre sjukfrånvaro som till ett längre arbetsliv. Utvecklingen med ökande sjuktal kan brytas. Lösningen är att fokusera på det som gör oss friska och samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och ­ansvariga myndigheter, skriver Eva Nordmark, TCO.

I dag går fler TCO-förbundsmedlemmar än LO-medlemmar till jobbet en vanlig arbetsdag. Det handlar om 1,35 miljoner tjänstemän i samhällsbärande yrken. Dessa tjänstemän är välutbildade och många verkar dessutom inom så kallade kontaktyrken där arbetssituationen ofta är mer utsatt.

TCO publicerar i dag rapporten ”Friskt jobbat – allt att vinna”. Rapporten baseras på statistik som TCO beställt från SCB och Arbetsmiljöverket. Undersökningen visar att 8 av 10 tjänstemän är nöjda med sitt jobb och att så många som 3 av 4 upplever arbetet som meningsfullt. Att så många tjänstemän känner arbetsglädje är mycket positivt.

 

Andra resultat i undersökningen ger en mer blandad bild. Den tekniska utvecklingen har för många tjänste­män gjort arbetslivet mer flexibelt. Det underlättar i vardagen men kan samtidigt innebära en ökad press och belastning om man ständigt är tillgänglig och därmed får svårt att stänga av och koppla ned arbetet. I andra yrken är det bristen på flexibilitet som är en källa till besvär.

TCO:s rapport visar även på könsskillnader. Kvinnliga tjänstemän har i dubbelt så hög utsträckning som manliga tjänstemän en arbetssituation med hög anspänning, som kan definieras som höga krav och låg kontroll. Kvinnorna drabbas också i högre utsträckning än männen av arbetsrelaterade besvär, såsom svårt att koppla bort tankar på jobbet, sömnsvårigheter, olust att gå till jobbet och kroppslig uttrött­ning. Särskilt oroväckande är att det främst är de yngre kvinnorna som drabbas av dessa besvär.

Det finns friskfaktorer som påverkar oss positivt på våra arbetsplatser och därmed aktivt motverkar en skadlig arbetsmiljö. Stödet i forskningen är starkt för att allt ifrån fungerande kommunikation till möjlighet att byta arbetsuppgifter bidrar till en bättre arbetsmiljö. Medarbetarnas tillgång till ett när­varande ledarskap, och chefernas möjligheter att utöva ett sådant, är också viktigt. Balansen mellan arbete och fritid är också avgörande för hur vi mår. Det måste vara möjligt att kunna förena arbete med livskvalitet i vardagen. Man ska inte behöva gå och längta efter pensionen för att man har det för stres­sigt när man arbetar. Vi måste skapa ett arbetsliv som tillåter både arbete och återhämtning samtidigt, ett arbetsliv som ger arbetsglädje och lust att jobba.

Dessa friskfaktorer är tillsammans med ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen grunden för det goda arbetet. TCO ser en rad åtgärder som måste till för att fler människor ska må bra på sina arbetsplatser:

• Arbetsmiljöarbetet måste prioriteras, ges en högre status och tillräckliga resurser. Ett systematiskt och kvalitativt arbetsmiljöarbete ger goda effekter på lång sikt. Även om sådant arbete är förenat med kostnader, är det också förenat med vinster. Sådana vinster gäller inte bara för individer i termer av bättre arbetsvillkor och hälsa, utan även för organisationer och samhället i stort.

• Drivkrafterna för arbetsgivarna att ta ansvar för det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt arbets­anpassning och rehabilitering vid sjukskrivning måste stärkas.

• Tillgång till och användningen av företagshälso­vården måste förbättras. För att säkerställa att fler får tillgång till företagshälsovård krävs en mix av kollektivavtal och delfinansiering från staten.

• För att säkerställa att Arbetsmiljöverkets nya före­skrift om organisatorisk och social arbetsmiljö tillämpas och får effekt på arbetsplatserna bör Arbetsmiljö­verket särskilt följa upp utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Vi har en utmärkt grund att bygga vidare på i och med vetskapen om att så många trots allt tycker att arbetet är meningsfullt. Det är fantastisk potential som vi måste ta tillvara på när vi ska ta oss an utmaningarna. Att samarbeta kring dessa komplexa frågor är nödvändigt, för vi kan åstadkomma mycket genom förebyggande arbete. Om vi, alla olika aktörer tillsammans, lär oss att identifiera framgångsfaktorer i arbets­livet kan sjukfrånvaron minska, individer kan få utvecklas och må bra och fler tjänstemän kan få uppleva ett hållbart arbetsliv. Samtidigt resulterar det i ökad tillväxt och välfärd för Sverige. Hela samhället har allt att vinna på om fler kan få vara friska på jobbet.

Eva Nordmark

ordförande TCO

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.