”Myt att familjer tjänar på att kvinnan är hemma mer”

Debatt 00:45 7 mars, 2015

Behåll jämställdhetsbonusen. Det är en missuppfattning att familjer alltid tjänar på att låta en mamma med lägre inkomst än pappan ta ut större del av ­föräldraledigheten. Med jämställdhetsbonusen tjänar många familjer på att dela lika. Det vore olyckligt om ­regeringen tog bort bonusen, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Män och kvinnor i Sverige lever huvudsakligen jämställt. Detta gäller fram till den dagen de skaffar barn. Då tar kvinnorna ut huvuddelen av föräldraledigheten, tar ett större ansvar för hemarbetet och nästan hälften går ner i arbetstid. Detta får negativa konsekvenser för lönen, kompetens- och karriärutveckling samt för den framtida pensionen för kvinnorna.

TCO har i sitt pappaindex visat att män visserligen ökar sitt uttag av föräldraledighet men att det med dagens ökningstakt kommer ta över 50 år innan landets pappor och mammor delar lika. Konsekvenserna av det ojämställda uttaget blir stora för både kvinnor och män.

Konsekvenserna för männen är att de inte får samma starka anknytning till sina barn deras första tid i livet. När tidningen Kamratposten frågade 6.000 av sina unga läsare vem de gick till när de var ledsna hamnade mamma på första plats. Pappa kom först på femte plats efter ”ingen”. Det finns även en tydlig koppling för män mellan ett litet uttag av föräldraledighet och en ökad risk för sämre kontakt med barnen vid en eventuell separation mellan föräldrarna. Försäkringskassan har visat att det finns ett samband mellan längden på föräldraledigheten och hur mycket man gör av hushållsarbetet och omvårdnaden av barnen när man har återgått till förvärvsarbete efter avslutad ledighet.

Trots att fler månader reserverats för respektive förälder, att inkomsttaket i föräldraförsäkringen höjts och att en jämställdhetsbonus på 13.500 kronor införts är det endast 14 procent av familjerna i vårt land som delar lika på föräldraledigheten. Hur kommer det sig?

Ett av de absolut vanligaste argumenten för att inte dela jämställt på föräldradagarna är att hushållets ekonomi inte skulle klara av att den som tjänar mest tar ut sin föräldraledighet. Att familjen tjänar mer på att den som har lägst lön tar ut de överlåtbara dagarna med föräldrapenning från den andra föräldern. TCO kan visa att detta är en myt och att det tvärtom lönar sig ekonomiskt att dela mer jämställt på föräldraledigheten.

Vi har, utifrån lönestatistik från SCB, räknat på hur inkomsterna påverkas för några typiska familjer inom TCO:s medlemsgrupper som delar lika på föräldraförsäkringen. I samtliga exempel nedan finns värdet av kollektivavtalet inräknat, det vill säga rätten till 90 procent av lönen i 180 dagar när man är föräldraledig.

A Familjen A består av en mamma som är grundskolelärare med en månadslön på 27.500 kronor och en pappa som är civilingenjör med en månadslön på 46.600 kronor. Om vi antar att familj A väljer att pappa tar ut bara de reserverade 60 dagarna med föräldrapenning och mamma tar ut resterande 305 föräldradagar under ett kalenderår skulle hushållets disponibla inkomst, inklusive barnbidrag, föräldrapenning och lön landa på 599.493 kronor. Om de i stället skulle dela jämställt och ta ut hälften av dagarna var, skulle familjens disponibla inkomst summeras till 626.204 kronor under året med föräldralön, barnbidrag, lön och jämställdhetsbonus. Hushållets disponibla inkomst skulle då öka med 26.711 kronor. Familjen skulle alltså tjäna över 2.000 kronor per månad eller 26.000 kronor per år om de valde att dela lika på föräldraledigheten.

B Familj B består av mamma som är sjuksköterska med en månadslön på 29.200 kronor och pappa som är dataspecialist med en månadslön på 39.900 kronor.

Om pappa i familj B tar ut bara 60 dagar, och mamma tar ut resten av dagarna under året, skulle hushållets disponibla årsinkomst bli 574.095 kronor. Om de i stället tar ut hälften av dagarna med föräldrapenning var, skulle familjens disponibla inkomst summeras till 595.094 kronor med föräldralön, barnbidrag, lön och jämställdhetsbonus. Hushållets disponibla inkomst skulle då öka med 20.999 kronor. Familjen skulle alltså tjäna mer än 1.700 kronor per månad eller 21.000 kronor per år om de valde att dela lika på föräldraledigheten.

C Familj C består av mamma som är fritidspedagog med en månadslön på 26 370 kronor och pappa som är inköpare med en månadslön på 37.900 kronor.

Om pappa i familj C nöjer sig med att ta ut 60 dagar och överlåter resten, så att mamma tar ut 305 föräldradagar det året, skulle hushållets disponibla inkomst landa på 541.823 kronor. Väljer familjen i stället att dela jämställt och under året tar ut 182 föräldradagar på pappa och 183 dagar för mamma, skulle familjens disponibla inkomst summeras till 559.099 kronor med föräldralön, barnbidrag, lön och jämställdhetsbonus. Hushållets disponibla inkomst skulle då öka med 17.276 kronor. Familjen skulle alltså tjäna mer än 1.400 kronor per månad eller 17.000 kronor per år om de valde att dela lika på föräldraledigheten.

Alla föräldrarna i exemplen ovan har kollektivavtal, som ytterligare bidrar till att det lönar sig att dela lika. Men jämställdhetsbonusen gör att det lönar sig att dela lika även om man bara räknar med föräldrapenning från Försäkringskassan. TCO har gjort beräkningar på hushåll med två vuxna där det skiljer 10.000 i månadslön mellan makarna. Det visar sig att om makarnas inkomster är 15.000 och 25.000 kr eller 51.000 och 61.000 kr per månad, och allt däremellan, så tjänar man, mellan 5.800 och 14.600 kr på ett år om man delar lika. Jämställdhetsbonusen gör det lönsamt för familjer att dela lika på föräldradagarna.

Tillsammans med den kollektivavtalade föräldralönen och de två reserverade månaderna i föräldraförsäkringen är jämställdhetsbonusen oerhört viktig. Ett stort problem är den allmänna uppfattningen om att man förlorar ekonomiskt på att dela jämställt, när det i själva verket är tvärt om. Man förlorar ekonomisk på att dela ojämställt. Försäkringskassan måste få i uppdrag att genomföra en rejäl informationssatsning om vad jämställdhetsbonusen faktiskt ger. Om fler kände till att man får 13.500 kronor skattefritt skulle också fler dela jämställt.

Det skulle vara djupt olyckligt om regeringen väljer att avskaffa bonusen. En tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen tillsammans med en stärkt jämställdhetsbonus och en informationssatsning om vad den faktiskt ger, skulle vara viktigt för att forma ett mer jämställt Sverige. Både i hemmet och på arbetsplatsen.

Läs artiklen på DN Debatt.

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.