Ungdomsarbetslösheten är Nordens största utmaning

Debatt 14:51 22 maj, 2014

Ungdomarna i Norden är duktiga på att utnyttja hela den nordiska arbetsmarknaden, inte minst svenska ungdomar som gärna åker till Norge eller Danmark för att jobba, och isländska ungdomar som länge sett det som en självklar möjlighet att söka jobb och utbildning i ett annat nordiskt land. Trots det är ungdomsarbetslösheten i Norden 18%. Av dem är 15 % långtidsarbetslösa, det är mycket allvarligt. Ungdomsarbetslösheten är Nordens gemensamma arbetsmarknads största utmaning.

Ungdomsarbetslöshet innebär allvarliga samhällsekonomiska och sociala konsekvenser, genom att unga människor inte kommer in på arbetsmarknaden och deras integration i samhället hämmas. En försämrad arbetsmarknad för ungdomar i Norden påverkar även det land i Norden som för tillfället har lägst ungdomsarbetslöshet – Island.

Detta samtidigt som tillfälliga anställningar alltmer blir norm för de unga på arbetsmarknaden. Fast anställning är en förutsättning för bostadslån, och en trygg bostadssituation och jobb är ofta en förutsättning för vidare familjebildning. Därför är det oerhört viktigt att ta ungdomsarbetslösheten på allvar.

Den 21. maj träffas de nordiska arbetsmarknadsministrarna igen, den här gången i Reykjavik. Ungdomsarbetslösheten står självklart på dagordningen. Vi hoppas att ministrarna tar tillfället och diskuterar vilka gemensamma åtgärder man kan vidta, inom ramen för det nordiska samarbetet. NFS och FNF uppmanar arbetsmarknadsministrarna och Nordiska Ministerrådet att ta beslut om att utvärdera effekterna av de nationella satsningar som gjorts för att få unga i jobb i Norden. En sådan analys skulle leda till ökad förståelse för vilka effekter de redan beslutade åtgärderna lett till och ge bättre underlag för framtida politiska beslut.

En av de mest drabbade grupper är de unga som varken jobbar, studerar eller har praktik. Här behövs individuella och skräddarsydda satsningar för att få ungdomarna på fötterna igen. Inte minst handlar det om att fånga upp unga som lämnar högstadiet eller gymnasieskolan utan fullvärdiga betyg. Här behövs inte minst en samordnad insats av skolorna, socialtjänst, berörda myndigheter och kommuner/stat. Och arbetsmarknadens parter måste inddras for at sikre praktikpladser som kan bli en öppning til arbetsmarkaden.

Unga arbetslösa är ingen homogen grupp. Lärlingsprogram, där utbildning varvas med arbetsplats-förlagd praktik, reglerat av arbetsmarknadens parter, är ett viktigt verktyg för att få unga arbetslösa i arbete. Men det krävs också att lärlingarna ges rätt till praktik för att kunna slutföra sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden.

NFS och FNF uppmanar arbetsmarknadsministrarna i Norden att göra satsningar för att förbättra förutsättningarna för unga att komma in i arbete. Vi efterlyser ett aktivt arbete med att avskaffa och förebygga gränshinder mellan de nordiska länderna, till exempel genom att införa möjligheten till arbetsmarknadspraktik i ett annat nordiskt land. Fungerande program såsom Nordjobb och Nordplus bör utökas och det bör satsas mer på insatser som uppmuntrar rörlighet, med schysta arbetsvillkor, kollektivavtal och ökad facklig organisering.

Om det nordiska samarbetet ska fylla sin roll, krävs även ett aktivt trepartssamarbete på nordisk nivå, arbetsmarknadens parter måste bjudas in när arbetet mot ungdomsarbetslöshet diskuteras. Nordiska Ministerrådet bedriver just nu ett moderniseringsarbete för ett stärkt samarbete med mer nordisk nytta. Nordiska ministerrådet träffar idag mycket sällan viktiga politiska beslut på sina ministermöten. Ibland har man hållit, i strid med sina egna regler, ”ministermöten” med färre än tre ministrar närvarande.

Det nordiska samarbetet kan bättre, och de nordiska medborgarna förtjänar bättre. Vi vill att det nordiska samarbetet gör arbetsmarknadsfrågorna till en arena där man har ett reellt nordiskt samarbete, och där man tillsammans med parterna kan bedriva ett aktivt och relevant arbete. Låt oss börja med kampen mot ungdomsarbetslösheten, i hela Norden.

Magnus Gissler
Generalsekreterare, Nordens Fackliga Samorganisation

 

Kristín Ólafsdóttir
Generalsekreterare
Foreningerne Nordens Forbund

 

EU

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 maj, 2021

Ny visselblåsarlag på gång - nu krävs utbildningsinsats

En ny visselblåsarlag kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra! Men lagen kommer vara komplex och svår att tyda, därför kommer det behövas massiva utbildningsinsatser, inte minst för arbetsgivarna.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.