Tre områden för samarbete

Debatt 08:59 17 september, 2014

Stefan Löfven meddelade i förrgår att Vänsterpartiet inte ges plats i regeringen, eftersom S-ledaren vill söka blocköverskridande samarbeten. Det behövs bland annat en bred uppgörelse om socialförsäkringarna, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Valrörelsen är över och Sverige står inför ett regeringsskifte. När de nyvalda riksdagsledamöterna samlas den 30 september är det parlamentariska läget svårare än någonsin. Sverige behöver nu modiga politiker som ser till det som förenar, och som vågar sätta välfärden och landets konkurrenskraft före kortsiktig partitaktik. Förmår de politiska blocken inte att samarbeta är risken för handlingsförlamning och politiska kriser stor. Det är inte något som gagnar Sverige.

TCO:s medlemsförbund samlar nära 1,3 miljoner medlemmar, viktiga samhällsbärande yrkesgrupper som exempelvis lärare, tjänstemän i industri och handel, sjuksköterskor, poliser och journalister.

”Blockpolitiska låsningar har hindrat att kloka förslag vunnit gehör.”

TCO driver dessa gruppers behov av väl fungerande trygghetssystem som skyddar vid sjukdom och arbetslöshet, goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter under hela arbetslivet och ett skattesystem som premierar utbildning och ansvarstagande. Vi vill också se en tredje så kallad pappamånad och ett reformerat rutavdrag för att underlätta för fler, både kvinnor och män, att få ihop livspusslet.

Den samhällsmodell TCO står upp för har starkt stöd hos breda grupper. Även mellan de politiska partierna är samförståndet i viktiga framtidsfrågor många gånger stor. Valrörelser bedrivs ofta i höga tonlägen, men nu är tiden inne för att anknyta till den svenska traditionen av att söka långsiktiga och gemensamma lösningar.

Vi har sett exempel på detta från alliansregeringens tid. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, som nu båda lämnar politiken, har tydligt stått upp för en blocköverskridande samsyn om den svenska partmodellen som varit mycket viktig för den svenska arbetsmarknaden, inte minst under finanskrisen. Arbetsgivare och arbetstagare har många gånger visat att vi tillsammans klarar att ta ansvar för både samhällsekonomi och konkurrenskraft, och regeringar av olika färg har fortsatt att ge oss det förtroendet.

Men blockpolitiska låsningar har också hindrat att kloka förslag vunnit gehör. TCO:s viktigaste krav i årets valrörelse om höjt tak i a-kassan och en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen är två tydliga exempel på detta. I båda fallen finns det ett brett stöd på båda sidor om blockgränsen, men uppgörelser inom blocken har effektivt förhindrat lösningar som breda majoriteter i riksdagen uttalat att de vill se.

Vi efterlyser nu fördjupning och breddning av samarbetsklimatet i Sverige. Jag vill i det sammanhanget särskilt lyfta tre områden av stor betydelse för TCO-medlemmarna:

  • Det behövs en ny samförståndspolitik för tillväxt och jobb. En politik som ger drivkrafter för investeringar i både kunskap och infrastruktur, men också breda satsningar för att ge alla människor rätt kompetens för framtidens arbetsmarknad. Det finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl, men för att jobbpolitiken ska få fart behöver finans- och penningpolitiken utformas för att bättre stimulera efterfrågan i ekonomin. Med historiskt låg statsskuld och historiskt hög arbetslöshet borde politiker till både höger och vänster nu vara beredda att diskutera förändringar i ramverket.
  • Det behövs en bred uppgörelse om socialförsäkringarna. De bör utformas på ett sätt som ger alla trygghet vid sjukdom och arbetslöshet, men ska också ge drivkrafter till rehabilitering och omställning. Den parlamentariska socialförsäkringskommittén går under hösten in i slutskedet av sitt arbete och vilka förslag man lägger kommer att ha stor betydelse för hela arbetsmarknaden. Alla partier bör sträva efter lösningar som också står sig över framtida regeringsskiften.
  • Det behövs en ny bred skatteöverenskommelse. Skattesystemet bör utformas på ett sätt som bättre säkrar välfärdens finansiering, men som också ökar drivkrafterna för arbete, tillväxt och företagande. Sedan skatteuppgörelsen i början på 1990-talet har de grundläggande principerna bakom överenskommelsen steg för steg luckrats upp och det är nu hög tid för en samlad översyn som ger långsiktigt hållbara spelregler för både löntagare och företag.

Jag vill också peka på områden där partierna har en grundläggande samsyn. Enigheten är stor om att skolan behöver både resurser och arbetsro och förbättrade villkor för lärarna. Den eftergymnasiala utbildningen behöver byggas ut och forskningen stärkas. Vi behöver intensifiera arbetet för ett mer jämställt arbetsliv och för att främja mångfalden.

Både de rödgröna och allianspartierna har nu ett ansvar att för landets bästa söka kompromisser och breda lösningar.

Eva Nordmark, ordförande, TCO

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2021

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden eller arbetslivet? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Sofia Råsmar - EU-jurist

17 juni, 2021

En strategi som gav eko

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

EU

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.