Skoldebatten sjunker till nya bottennivåer

Debatt 14:56 12 mars, 2014

Krisrapporterna om svensk skola har duggat tätt, med OECDs Pisa-undersökning som den slutgiltiga bekräftelsen. Det är uppenbart att det inte står rätt till när svenska elevers kunskapsnivå blir sämre och sämre.

Leif Lewin har i sin utredning av kommunaliseringen visat att skuldbördan kan fördelas jämnt över det politiska fältet. En kommission med internationell expertis har utsetts och utbildningsminister Jan Björklund har tillsatt en utvärdering av regeringens skolreformer.

Allvaret i skolkrisen och fördelningen av skuldbördan borde tala för en politisk borgfred med elevernas och lärarnas bästa för ögonen. Men istället förtsätter skoldebatten att sjunka till nya bottennivåer.

Istället för att slå varandra i huvudet i kampen om vem som bär skulden måste politikerna samla sig kring en gemensam problembild som grund för en långsiktigt hållbar lösning. Väljarna har rätt att förvänta sig att Sveriges skolpolitiker ger upp den partipolitiska poängjakten i en debatt som blir allt mer svårbegriplig att följa för utomstående.

En verkligt politisk ledarskap vore Gustav Fridolin, Jan Björklund, Tomas Tobé och Ibrahim Baylan redan nu lägger grunden för en uppgörelse över den politiska blockgränsen om skolan som skapar tydliga spelregler, arbetsro och framtidstro i svensk skola för lång tid framöver – och oavsett valutgång. Därefter bör politikerna hålla fingrarna borta. Vi vill peka ut tre områden som vi tror är centrala att börja med och där det finns förutsättningar för att nå politisk enighe

För det första måste lärarna få en väsentligt högre status. I slutet av 1960-talet motsvarade lönen för en gymnasielärare vad en riksdagsledamot tjänar idag. Numera här gymnasieläraren i bästa fall hälften så mycket betalt som en riksdagsledamot. Tydligare kan knappast läraryrkets nedgradering beskrivas. Ska några av våra mest begåvade ungdomar söka sig till lärarhögskolorna för att axla en av de absolut viktigaste uppgifterna i vårt land måste lärarlönerna höjas rejält. De nya karriärlärartjänsterna är ett steg i rätt riktning men betydligt fler lärare än dessa måste känna sig som en yrkesgrupp vars profession respekteras och inte ständigt ifrågasätts. Även skolledarnas status måste höjas och arbetsbördan fördelas om från administration till pedagogiskt ledarskap.

För det andra måste skolans fortsatta reformering bygga på ett gediget kunskapsunderlag och större samsyn i politiken. Det är viktigt att ha is i magen när det gäller att dra slutsatser om skolans organisation, finansiering och huvudmannaskap. Det finns idag inget riktigt bra underlag om vilka effekter alla de radikala förändringar som skett inom skolans värld har haft.

Om det går att nå fram till en någorlunda enighet om varför Sverige halkat utför i matematik, läsförståelse och naturkunskap så blir det så mycket lättare att komma överens om vad som måste göras och sedan hålla fast vid det. En bred uppgörelse om skolan bör lägga fast hur kunskapsresan från förskola, grundskola och gymnasium ska drivas för överskådlig tid framöver.

För det tredje måste skolan vara likvärdig, bidra till ökad integration och främja sociala klassresor. Då krävs att barn från olika sociala miljöer möts i samma skolor. Även om det fria skolvalet och friskolorna i många fall har varit av godo, måste även detta och den fria etableringsrätten vara en del av översynen. Det går inte att bortse ifrån att effekterna av dessa förändringar är väldigt tudelade. Valfriheten är viktig men måste utformas så att den inte kraftigt minskar likvärdigheten i skolan. Skolan ska vara likvärdig över hela landet och alla elever ska ha samma möjligheter, oavsett huvudman. Går det att garantera med exempelvis riktade statsbidrag och ett statligt regelverk behöver inte politikerna ägna sig åt den infekterade frågan om återförstatligande eller inte. Ett statligt regelverk som sätter fingret på kvalitén i undervisningen och som kräver långsiktiga åtaganden. För att lyfta den svenska skolan och minska kunskapsklyftorna tror vi att det behövs en bred, hållbar och långsiktig uppgörelse som kan bli ett steg på vägen till ett mer konkurrenskraftigt och jämlikt samhälle.

När skolans status väl är återupprättad och de rätta förutsättningarna är på plats bör de som är proffs på undervisning lämnas i fred att göra sitt jobb. Skolans personal har väntat länge nog på arbetsro och tillit. Det är hög tid att vi ger dem det istället för en skoldebatt av obegripligt politiskt tjäbbel.

Eva Nordmark, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco

 

 

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 maj, 2021

Ny visselblåsarlag på gång - nu krävs utbildningsinsats

En ny visselblåsarlag kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra! Men lagen kommer vara komplex och svår att tyda, därför kommer det behövas massiva utbildningsinsatser, inte minst för arbetsgivarna.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.