Reparera den urholkade a-kassan

Debatt 13:02 3 februari, 2014

Ingen välfärdsförsäkring har misskötts mer än a-kassan. Ersättningsnivån har inte höjts på över ett decennium. En vanlig medlem i ett TCO-förbund får inte ens hälften av sin tidigare inkomst från a-kassan vid arbetslöshet.

Chockhöjningen av avgifterna 2006 ledde till att flera hundratusen personer lämnade försäkringen och många har inte återvänt. Bara en fjärdedel av de arbetslösa är anslutna till försäkringen. Många arbetslösa tvingas leva på anhöriga eller försörjningsstöd. Var det verkligen så det var tänkt att bli?

Trots att arbetslöshetsförsäkringen är just en försäkring med tuffa krav för att få ersättning och där ”premierna” betalas in av arbetsgivare och anställda, hanteras den i politiken och debatten felaktigt som att den vore ett villkorslöst bidrag. 

Under många år har det spritts en bild av att de arbetslösa har det för bra och att de därför inte söker arbete tillräckligt effektivt. Trots att a-kassan nu är bland de sämsta i OECD-området har inte arbetslösheten minskat. Ansvariga politiker måste rimligen inse att det är helt andra saker än ersättningen till de arbetslösa som påverkar arbetslösheten i Sverige. Regeringen har också påstått att 30 000 jobb försvinner om man höjer a-kassan, men det har TCO visat saknar empiriskt grund för att påstå. Eller som även ekonomipristagaren Paul Krugman nyligen uttryckte det: på vilket sätt gör allt fattigare och desperata arbetslösa att det skapas fler jobb?

Dessutom hävdas att pengarna inte räcker, men som vi visar stämmer inte heller detta.

Arbetslöshetsförsäkringen finansieras, som även sjukförsäkring och andra socialförsäkringar, genom socialavgifter som arbetsgivarna betalar in för alla som jobbar. Dessa avgifter, som är en del av löneutrymmet, är avsedda för merparten av vår ekonomiska trygghet till exempel vid sjukdom och arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen tar även in pengar från alla som är med i en a-kassa. På detta sätt har staten under många år fått in mycket i intäkter än de utgifter man haft för försäkringen.

Mer konkret: 2010 var intäkterna ca 61 miljarder kronor och utgifterna för arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, lönegaranti och vissa statliga ålderspensionsavgifter ”bara” runt 38 miljarder kronor. Av detta stod kostnaderna för arbetslöshetsersättning för 17,6 miljarder. Det året var arbetslöshetsförsäkringen alltså överfinansierad med nästan 24 miljarder. Även 2014 beräknas försäkringen bli rejält överfinansierad, detta trots att regeringen tar bort den särskilda arbetslöshetsavgift som man själva införde.

A-kassan urholkas allt mer samtidigt som den går med miljardöverskott. År 2012 ett överskott med 8 miljarder och 2010 med hela 24 miljarder, pengar som regeringar använt till annat än det skydd vid ar betslöshet som är tanken. Är det rimligt?

Det som nu sker är att arbetslöshetsförsäkringens legitimitet hos vanliga löntagare eroderar genom att många tvingas försäkra sig privat, oftast via sitt fackförbund, för att få den trygghet man redan har betalat för gemensamt. Parallellt undergrävs arbetsgivarnas och partssystemets tilltro till finansieringen i takt med att socialavgifterna allt mer förvandlas till en vanlig löneskatt. På sikt kan en sådan utveckling bli förödande för tilltron till de gemensamma trygghetssystemen.

Svensk ekonomi behöver en fungerande arbetslöshetsförsäkring för att människor ska kunna gå från ett jobb till ett annat på ett smidigt sätt. Pengarna finns för att reparera försäkringen, men ansvariga politiker vägrar agera. Släpp nu sargen, gör något åt misshushållningen och återupprätta förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen.

Mats Essemyr, arbetsmarknadspolitisk expert, TCO

Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, TCO

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 maj, 2021

Ny visselblåsarlag på gång - nu krävs utbildningsinsats

En ny visselblåsarlag kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra! Men lagen kommer vara komplex och svår att tyda, därför kommer det behövas massiva utbildningsinsatser, inte minst för arbetsgivarna.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.