Nu vill vi se politiskt ansvar och ledarskap

Debatt 20:27 2 december, 2014

TCO: I dessa frågor förväntar vi oss att Alliansen och de rödgröna samarbetar

Med Sverigedemokraternas besked i dag är läget i riksdagen mycket allvarligt. I valet i september röstade en stor majoritet av väljarna på partier i politikens mittfåra. Men riksdagen är nu handlingsförlamad och ett främlingsfientligt ytterlighetsparti står med taktpinnen i riksdagen och firar triumfer.

TCO:s medlemsförbund samlar nära 1,3 miljoner medlemmar, viktiga samhällsbärande yrkesgrupper som exempelvis lärare, tjänstemän i industri och handel, sjuksköterskor, poliser och journalister. De gör sitt yttersta på jobbet varje dag och har rätt att förvänta sig detsamma av de som är satta att styra landet.

Nu krävs politiskt mod och handlingskraft. Tiden är över för att peka finger åt varandra och hitta syndabockar.

Det är dags för riksdagen att fokusera på fler och bättre jobb, att stärka svensk konkurrenskraft och öka investeringar i kunskap och infrastruktur. Vi har stora utmaningar med fallande skolresultat, ungdomsarbetslöshet, bristande jämställdhet och ökande sjukskrivningar. Politikerna måste försöka hitta det som förenar och inte det som splittrar.

I Sverige finns en lång tradition av att ta ansvar. I krissituationer men även då det krävs långsiktiga beslut har svenska politiker förmått skapa breda lösningar. Nu ställs denna förmåga på prov.

På flera viktiga områden är egentligen samsynen ganska stor eller i vart fall inte mindre än att det borde det vara möjligt att nå breda uppgörelser – om viljan finns.

Utbildning och omställning. Enigheten är stor om att skolan behöver såväl resurser som arbetsro och förbättrade villkor för lärarna. Den eftergymnasiala utbildningen behöver byggas ut och forskningen stärkas. Sverige måste också bli bättre på att tillvara kompetensen hos människor som kommit hit från andra länder. Konkurrenskraften är även beroende av möjligheterna till omställning för den som har förlorat eller riskerar att förlora sitt arbete. Det finns en bred samsyn för en höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen som ett sätt att stärka tryggheten och förbättra möjligheterna till omställning. Det vore därför anmärkningsvärt om det efter valet inte finns någon sådan majoritet i riksdagen.

Skatterna. Istället för ständiga mindre förändringar upp och ner i skattesystemet behövs det en ny bred skatteöverenskommelse. Skattesystemet bör utformas på ett sätt som stimulerar drivkrafter för arbete, tillväxt och företagande samt gynnar utbildning och ansvarstagande i arbetslivet samtidigt som det bättre säkrar välfärdens finansiering.

Välfärdens organisering. Även välfärden mår bra av stabila spelregler. Diskussionerna om vinster i välfärden bör fokuseras på hur kvalitet, valfrihet och ett effektivt användande av skattemedel kan kombineras.

Jämställdhet. Jämställdhetspolitiken behöver en nystart och där finns också möjligheter att skapa majoritet för en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen.

Valrörelser bedrivs ofta i höga tonlägen, men nu är tiden inne för att anknyta till den svenska traditionen av att söka långsiktiga och breda lösningar. Parterna på arbetsmarknaden klarar av att komma överens även när utgångspositionerna är väldigt långt från varandra.

Politisk låsning är ett recept för stagnation. De låsningar som vi nu ser är skapade av politiken själv. Att vi fått en låst situation i riksdagen är inte väljarnas fel, utan resultatet av val som ledningarna för de politiska partierna har gjort. Nu är tid för ödmjukhet och ledarskap, en vilja att ge lika mycket som  att ta. Både de rödgröna- och allianspartierna måste nu för landets bästa söka kompromisser och breda lösningar. 

Eva Nordmark
Ordförande TCO

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 maj, 2021

Ny visselblåsarlag på gång - nu krävs utbildningsinsats

En ny visselblåsarlag kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra! Men lagen kommer vara komplex och svår att tyda, därför kommer det behövas massiva utbildningsinsatser, inte minst för arbetsgivarna.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.