Den globala strejkrätten är hotad

Debatt 09:32 16 december, 2014

Vi uppmanar Svenskt Näringsliv och den svenska regeringen att med kraft försvara de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius på Dagens Arena idag.

Arbetsgivarna på global nivå, där Svensk Näringsliv ingår, vill begränsa strejkrätten. Från fackligt håll driver vi med kraft på för att försvara denna grundläggande princip.

Just nu pågår också en strid om löntagarnas globala rätt att strejka även inom ILO (FNs organ för mänskliga rättigheter i arbetslivet). Nu krävs det att Sveriges regering står upp för mänskliga rättigheter i arbetslivet genom att försvara strejkrätten, i Sverige och i resten av världen.

I dag, tisdag, samlas världens fackliga ledare till styrelsemötet i Världsfacket, ITUC (internationella fackliga samorganisationen). Frågan om strejkrätten står högt upp på dagordningen. Från fackligt håll anser vi att utan rätten att ta till stridsåtgärder går det inte att leva upp till de grundläggande kraven om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi finner det också anmärkningsvärt att arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv ifrågasätter en princip som är själva ryggraden i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Ett hållbart arbetsliv är en stark kraft för att ge människor en chans att resa sig ur fattigdom och öka sina livschanser. Rätten till arbete, att kunna leva på sin lön och kunna påverka under vilka villkor man arbetar är alla grundläggande mänskliga rättigheter. Den rätten är nu allvarligt hotad.

För många länder är rätten att strejka reglerad i nationell lagstiftning, men i nästan 90 länder utesluts vissa yrkesgrupper från strejkrätten genom särskilda lagar eller rättspraxis. Därför är rätten att vidta arbetsrelaterad konflikt av största betydelse för samtliga länder i världen.

Strejkrätten är också en förutsättning för att den globaliserade arbetsmarknaden ska fungerar likvärdigt och respektera grundläggande värden. Det är därför minst sagt anmärkningsvärt att arbetsgivarna inte är villiga att försvara ett system som ger förutsättningar för lika och fri konkurrens.

Strejkrätten har reglerats globalt sedan drygt 50 år, den utgör en stark praxis inom ILO och hade tills alldeles nyligen starkt stöd av samtliga parter. Nu finns inte det stödet längre. Förhandlingarna har brutit samman. Samtidigt är det bråttom att finna en lösning på konflikten för att ILO åter ska kunna fungera och kontrollera att mänskliga rättigheter i arbetslivet följs. Arbetstagarna kräver att dagens praxis ska fortsätta gälla, men är villiga att låta Internationella domstolen i Haag komma med sitt utlåtande. Även detta har emellertid arbetsgivarna blockerat.

Vid ILO:s styrelsemöte för två veckor sedan strandade återigen förhandlingarna om strejkrätten mellan arbetsgivare, arbetstagare och regeringar. De fackliga organisationernas pragmatiska försök att finna lösningar på konflikten avvisades dock av arbetsgivarna. Nu ska frågan diskuteras på nytt i februari.

I många länder grips eller fängslas arbetstagare för att de hävdar sina krav på demokratiska rättigheter, schysta löner, säker arbetsmiljö och trygga jobb. I andra länder har arbetstagare blivit avskedade eller avstängda från arbete efter att ha försökt förhandla fram bättre arbetsvillkor.

Det är nu av största vikt att den svenska regeringen skyndsamt försvarar strejkrätten globalt genom att aktivt arbeta och påverka regeringar runt om i världen för att ställa sig bakom arbetarnas rättmätiga krav om rätten till ett anständigt arbetsliv.

Därför uppmanar vi både Svenskt Näringsliv och den svenska regeringen att med kraft försvara de mänskliga rättigheterna i arbetslivet – för att främja globaliseringens positiva effekter och alla människors möjlighet till frigörelse genom ett hållbart arbetsliv.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO och biträdande ordförande i Världsfacket, IFS
Eva Nordmark, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 maj, 2021

Ny visselblåsarlag på gång - nu krävs utbildningsinsats

En ny visselblåsarlag kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra! Men lagen kommer vara komplex och svår att tyda, därför kommer det behövas massiva utbildningsinsatser, inte minst för arbetsgivarna.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.