Därför behöver vi en majoritetsregering

Debatt 16:00 30 april, 2014

Blockpolitiken står i vägen för viktiga politiska lösningar och det kan bli än värre efter riksdagsvalet i höst. Risken är att regeringsmakten försvagas och lämnar spelrummet fritt för särintressen, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark.

För att utveckla svensk konkurrenskraft och välfärden behövs stabila och långsiktiga spelregler. Som partipolitiskt fristående centralorganisation ser TCO behovet av politisk handlingskraft och breda lösningar på flera viktiga samhällsområden. När vi närmar oss valet i höst är vår farhåga att de politiska blocken fortsatt blir oförmögna att samarbeta samtidigt som Sverigedemokraterna får en vågmästarroll.

I dag menar vi att blockpolitiken står i vägen genom att skapa låsningar i frågor där det faktiskt finns en majoritet i riksdagen över blockgränserna för goda politiska lösningar. Det förhindrar långsiktigheten och försvagar politiken. Risken är att regeringsmakten försvagas och lämnar spelrummet fritt för särintressen. Oavsett vem som får uppdraget att bilda regering efter valet är det alla partiers ansvar att inför den kommande mandatperioden söka möjlighet till breda lösningar.

Rent konkret ser jag flera viktiga frågor för Sverige där vi behöver en samsyn och en långsiktighet i politiken.

Skolan måste få långsiktiga förutsättningar med tillräckliga resurser, arbetsro och en upprättad status för läraryrket. Lärarnas villkor måste förbättras. Pisarapporten visar på fortsatt nedgång i resultaten i skolan. Svensk skola och svensk högre utbildning ska ha höga ambitioner, inte vara lågprisalternativ.

Globaliseringen kommer skoningslöst att konkurrera ut den som slarvar med att investera i kunskap. Vi behöver en kraftsamling för skolan. I den högre utbildningen behövs fler utbildningsplatser, mer lärarledd tid och ambitioner om breddad rekrytering. Här kan vi på skolområdet se öppningar för att få goda blocköverskridande lösningar, och det borde inspirera för andra politikområden.

Trygghetssystemen vid sjukdom och arbetslöshet ska stödja arbetslinjen och hälsan. Det finns redan i dag en riksdagsmajoritet för att höja taket i a-kassan (det vill säga höja ersättningen), men ett genomförande hindras av det politiska taktikspelet. Alla partier utom Moderaterna ser behovet av en bra a-kassa som gör att arbetsmarknaden fungerar bättre och underlättar omställningen i arbetslivet för individen.

En bra a-kassa, som ger en bra ersättning men också ställer krav på individen, håller också efterfrågan uppe i dåliga tider och kan få hjulen i ekonomin att fortsätta snurra. En dålig a-kassa vältrar över kostnaderna på kommunerna, som i stället skulle behöva lägga pengarna på annat. Sjukförsäkringen måste ge nya grupper på arbetsmarknaden ett bättre skydd, och vi ser att förbättringar kan göras i rehabiliteringskedjan. Allt detta kräver en politisk beslutsamhet som vi inte ser i dag.

Reformerna på jämställdhetsområdet lyser med sin frånvaro och politikområdet har tappat fart. Det behövs ett gemensamt ansvarstagande och ett handslag för nya steg framåt, där en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen är mest angelägen.

En stark utbildningspolitik i dag ger fler jobb och tryggare välfärd i morgon. Men för att jobbpolitiken ska få fart behöver finans- och penningpolitiken stimulera efterfrågan i ekonomin. Överskottsmålet i de offentliga finanserna måste ses över och Riksbanken behöver få ett kompletterande sysselsättningsmål. Även denna fråga är nu olyckligt fångad i den blockpolitiska tvekampen.

Skattepolitiken har länge varit en blockskiljande fråga och det är olyckligt. En bred samsyn som utgår från att välfärden kräver tillräckliga skatteintäkter vore gynnsam för Sverige och svensk ekonomi. En uthållig nykonstruktion av skattesystemet måste gynna utbildning, eget ansvarstagande och företagande. Vi vill se en bred översyn av skattesystemet och en blocköverskridande skatteöverenskommelse som ger långsiktigt stabila spelregler.

TCO-förbundens medlemmar avgör troligen riksdagsvalet om några månader. När bara en av fyra tillfrågade i våra undersökningar tycker att det är bra med bibehållen blockpolitik behöver partierna tänka om. Ibland förstorar partierna upp motsättningar och skapar onödiga konflikter som bara leder till handlingsförlamning. Sverige behöver mer långsiktig politisk handlingskraft och mindre partipolitisk kortsiktig taktik.

Eva Nordmark, ordförande, TCO

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 maj, 2021

Ny visselblåsarlag på gång - nu krävs utbildningsinsats

En ny visselblåsarlag kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra! Men lagen kommer vara komplex och svår att tyda, därför kommer det behövas massiva utbildningsinsatser, inte minst för arbetsgivarna.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.