Vad gör TCO inför Europaparlamentsvalet?

Vad gör TCO inför Europaparlamentsvalet?

3 april:
TCO arrangerade den seminariet ”Varför är valet till Europaparlamentet 26 maj viktigt”. Kommerskollegium presenterade sin nya rapport Sverige i EU som redovisar nya nyckelsiffror om EU:s betydelse för svensk ekonomi. Tillsammans med kandidaterna Helene Fritzon (S) och Jessica Polfjärd (M) diskuterade vi frågor som rörde arbetsmarknadspolitik, den inre marknaden och sociala pelaren men även demokratifrågor och populism. Hela seminariet går att se här i efterhand

9 maj
Möt Eva Normark på Europadagen, i Stockholm
Den 26 maj ärdet årets Europadag, ett tillfälle att diskutera vilket Europa du vill ha i framtiden och en dag att uppmärksamma freden och sammanhållningen i Europa.  Besök oss på Centralstationen och/eller delta i seminarium i Europahuset!
Dagens program hittar du här!

15 maj
TCO arrangerar en valdebatt med toppkandidater, i samband med TCO:s förbundskongress. Valdebatten livesänds. Mer information kommer

EU

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Seminarium om hur vi får ett pensionssystem som är hållbart över tid och hur höjda pensioner kan finansieras

Läs mer och anmäl dig

Den svenska modellen på export

Frukost med debatt och diskussioner kring en av de viktigaste nationella och europeiska frågorna på den politiska agendan

Läs mer och anmäl dig

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund