Några fakta om EU

Sociala pelaren

En återkommande fråga i den svenska politiska debatten är den europeiska pelaren för sociala rättigheter som undertecknades vid det sociala toppmötet i Göteborg hösten 2017, där även TCO och övriga arbetsmarknadens parter deltog. Oftast brukar tongångarna kring pelaren vara ganska hårda och åsikterna har snävat in sig på för eller emot pelaren.

Men det är viktigt att förstå vad pelaren egentligen handlar om, diskutera dess innehåll och vad den innebär för Sverige och Europa. Den sociala pelaren är varken rättslig bindande eller för med sig en maktförskjutning från medlemsländerna till EU. Däremot ger den medlemsstaterna vägledning om värderingar och principer som förhoppningsvis kommer att göra skillnad för Europas arbetstagare.

Läs mer i vårt fakta-PM här.

EU:s betydelse för svensk ekonomi
Svensk ekonomi är beroende av EU. Mer än hälften av svensk utrikeshandel sker med andra EU-länder. EU är också det viktigaste investeringsområdet för svenska företag.

70 % av Sveriges export sker inom den inre marknaden.

750 000 svenska jobb är kopplade till den inre marknaden.

Läs mer i rapporten ”EU-medlemskapets betydelse för Sverige- 4 friheter och 5 anledningar att tycka om EU"

EU

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Seminarium om hur vi får ett pensionssystem som är hållbart över tid och hur höjda pensioner kan finansieras

Läs mer och anmäl dig

Den svenska modellen på export

Frukost med debatt och diskussioner kring en av de viktigaste nationella och europeiska frågorna på den politiska agendan

Läs mer och anmäl dig

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund