Några fakta om EU

Sociala pelaren

En återkommande fråga i den svenska politiska debatten är den europeiska pelaren för sociala rättigheter som undertecknades vid det sociala toppmötet i Göteborg hösten 2017, där även TCO och övriga arbetsmarknadens parter deltog. Oftast brukar tongångarna kring pelaren vara ganska hårda och åsikterna har snävat in sig på för eller emot pelaren.

Men det är viktigt att förstå vad pelaren egentligen handlar om, diskutera dess innehåll och vad den innebär för Sverige och Europa. Den sociala pelaren är varken rättslig bindande eller för med sig en maktförskjutning från medlemsländerna till EU. Däremot ger den medlemsstaterna vägledning om värderingar och principer som förhoppningsvis kommer att göra skillnad för Europas arbetstagare.

Läs mer i vårt fakta-PM här.

EU:s betydelse för svensk ekonomi
Svensk ekonomi är beroende av EU. Mer än hälften av svensk utrikeshandel sker med andra EU-länder. EU är också det viktigaste investeringsområdet för svenska företag.

70 % av Sveriges export sker inom den inre marknaden.

750 000 svenska jobb är kopplade till den inre marknaden.

Läs mer i rapporten ”EU-medlemskapets betydelse för Sverige- 4 friheter och 5 anledningar att tycka om EU"

EU

Välkommen på seminarium!

Den 20:e september samtalar vi om hur en skattereform kan bidra till en mer effektiv bostadsmarknad.

Läs mer och anmäl dig här

Lär dig mer om den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden

Läs mer och se våra filmer

TCO gratulerar Sveriges nya arbetsmarknadsminister

TCO är glada och stolta över att vår tidigare ordförande, Eva Nordmark, utsetts till ny arbetsmarknadsminister

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund