EU och jobbet

EU är mycket mer än en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Även om arbetsmarknads- och socialpolitiken i huvudsak är en nationell angelägenhet, påverkar EU-politiken också arbetstagares vardag i Sverige.


EU-samarbetet bidrar till bättre samordning och informationsutbyte mellan medlemsstaterna, och EU kan besluta om minimiregler som förbättrar arbetstagarnas rättigheter. Det kan t.ex. handla om frågor som gäller arbetstid, likabehandling, arbetsmiljö, skydd när företag säljs och arbetstagarinflytande på arbetsplatsen.


Samtidigt är det viktigt att EU:s regler går hand i hand med den fackliga föreningsrätten, den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning. LO/TCO/Saco:s Brysselkontor har tagit fram en broschyr där du kan läsa mer om konkreta exempel på hur EU-regler påverkar svenska arbetstagare samt hur dessa regler kommer till.

Läs mer här!

EU

Välkommen på seminarium!

Den 20:e september samtalar vi om hur en skattereform kan bidra till en mer effektiv bostadsmarknad.

Läs mer och anmäl dig här

Lär dig mer om den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden

Läs mer och se våra filmer

TCO gratulerar Sveriges nya arbetsmarknadsminister

TCO är glada och stolta över att vår tidigare ordförande, Eva Nordmark, utsetts till ny arbetsmarknadsminister

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund