EU och jobbet

EU är mycket mer än en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Även om arbetsmarknads- och socialpolitiken i huvudsak är en nationell angelägenhet, påverkar EU-politiken också arbetstagares vardag i Sverige.


EU-samarbetet bidrar till bättre samordning och informationsutbyte mellan medlemsstaterna, och EU kan besluta om minimiregler som förbättrar arbetstagarnas rättigheter. Det kan t.ex. handla om frågor som gäller arbetstid, likabehandling, arbetsmiljö, skydd när företag säljs och arbetstagarinflytande på arbetsplatsen.


Samtidigt är det viktigt att EU:s regler går hand i hand med den fackliga föreningsrätten, den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning. LO/TCO/Saco:s Brysselkontor har tagit fram en broschyr där du kan läsa mer om konkreta exempel på hur EU-regler påverkar svenska arbetstagare samt hur dessa regler kommer till.

Läs mer här!

EU

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Seminarium om hur vi får ett pensionssystem som är hållbart över tid och hur höjda pensioner kan finansieras

Läs mer och anmäl dig

Den svenska modellen på export

Frukost med debatt och diskussioner kring en av de viktigaste nationella och europeiska frågorna på den politiska agendan

Läs mer och anmäl dig

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund