Skolstart

Vi på TCO tror på kompetensutveckling och det livslånga lärandet. Det var
därför vi tidigt 70-tal var med och drev frågan om rätten till studieledighet utan
att minsta jobbet. 1974 klubbades lagen. En lag som står sig stark.

Studieledighetslagen gäller alla anställda, både heltids- och deltidsanställda
och oberoende om man arbetar på stor eller liten arbetsplats. Den omfattar
också visstidsanställda, vikarier och praktikanter. Det enda kravet är att man
varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader eller minst tolv månader
under de senaste två åren.

Vill du läsa lagen i sin helhet? Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning hittar du på Sveriges riksdags webbplats. 

 

Hur har metoo påverkat arbetslivet?

Novus har på uppdrag av TCO ställt frågor till yrkesverksamma i Sverige om hur de uppfattar att deras arbetsplats har påverkats av metoo.

Ta del av resultaten

Hur motverkar du sexuella trakasserier på arbetsplatsen?

En utbildningsserie framtagen av LO, TCO och SACO

Till utbildningen

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund