Skolstart

Vi på TCO tror på kompetensutveckling och det livslånga lärandet. Det var
därför vi tidigt 70-tal var med och drev frågan om rätten till studieledighet utan
att minsta jobbet. 1974 klubbades lagen. En lag som står sig stark.

Studieledighetslagen gäller alla anställda, både heltids- och deltidsanställda
och oberoende om man arbetar på stor eller liten arbetsplats. Den omfattar
också visstidsanställda, vikarier och praktikanter. Det enda kravet är att man
varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader eller minst tolv månader
under de senaste två åren.

Vill du läsa lagen i sin helhet? Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning hittar du på Sveriges riksdags webbplats. 

 

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Saknas en sammanhängande politik för en bättre arbetsmarknad

Regeringen och samarbetspartierna saknar en sammanhängande politik för en bättre fungerande arbetsmarknad anser TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund