Skolstart

Vi på TCO tror på kompetensutveckling och det livslånga lärandet. Det var
därför vi tidigt 70-tal var med och drev frågan om rätten till studieledighet utan
att minsta jobbet. 1974 klubbades lagen. En lag som står sig stark.

Studieledighetslagen gäller alla anställda, både heltids- och deltidsanställda
och oberoende om man arbetar på stor eller liten arbetsplats. Den omfattar
också visstidsanställda, vikarier och praktikanter. Det enda kravet är att man
varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader eller minst tolv månader
under de senaste två åren.

Vill du läsa lagen i sin helhet? Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning hittar du på Sveriges riksdags webbplats. 

 

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund