Semester

Sedan 1978 har vi lagstiftning om fem veckors semester i Sverige. Det kom på intiativ av TCO och LO som ogillade den betydande spridningen i semesterförmånerna som fanns. Förlängningen av semestern till fem veckor motiverades enbart av utjämningssyftet. Att vissa grupper genom kollektivavtal hade tillförsäkrats längre semester blev själva motivet för lagstiftaren att ingripa.

Den lagstiftade semesterrätten vi har i Sverige är ingen självklarhet i alla länder. 

I Japan har man till exempel bara rätt till 10 dagars betald semester per år. I
USA finns igen lagstadgad rätt till semester alls utan rätt till semester regleras
via anställningsavtalen. Genomsnittsamerikanen i privat sektor har 10 dagars
betald semester och 6 betalda officiella helgdagar.

I Sverige och Finland kan anställda kräva 4 veckors sammanhängande
semester. I många andra länder i Europa garanteras ingen sammanhängande
semester alls.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund