Semester

Sedan 1978 har vi lagstiftning om fem veckors semester i Sverige. Det kom på intiativ av TCO och LO som ogillade den betydande spridningen i semesterförmånerna som fanns. Förlängningen av semestern till fem veckor motiverades enbart av utjämningssyftet. Att vissa grupper genom kollektivavtal hade tillförsäkrats längre semester blev själva motivet för lagstiftaren att ingripa.

Den lagstiftade semesterrätten vi har i Sverige är ingen självklarhet i alla länder. 

I Japan har man till exempel bara rätt till 10 dagars betald semester per år. I
USA finns igen lagstadgad rätt till semester alls utan rätt till semester regleras
via anställningsavtalen. Genomsnittsamerikanen i privat sektor har 10 dagars
betald semester och 6 betalda officiella helgdagar.

I Sverige och Finland kan anställda kräva 4 veckors sammanhängande
semester. I många andra länder i Europa garanteras ingen sammanhängande
semester alls.

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund