Saltsjöbadsavtalet

För 81 år sedan skapades ett av Sveriges största win-win-avtal: Saltsjöbadsavtalet. Det ligger till grund för den svenska partsmodellen, som är unik för vårt land och ger arbetstagare de bästa villkoren utan att staten behöver lägga sig i.

Den 20 december 1938 enades facken och arbetsgivarna om en rad fördelar för svenska arbetare. Förhandlingarna ägde rum i Saltsjöbaden, resulterade i Saltsjöbadsavtalet som i sin tur la grunden för det som är den svenska partsmodellen. 

Avtalet slog fast en norm om att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal, utan inblandning av regeringen. Modellen bygger sedan dess på att fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna gemensamt tar ansvar för att utveckla de regler som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden.  

Tillsammans med LO och Saco är det TCO och våra medlemsförbund som står bakom arbetstagarna i den svenska partsmodellen. Våra motparter är arbetsgivarna och deras organisationer. 

Under de senaste trettio åren har partssystemet klarat flera stora utmaningar som hade varit betydligt svårare att lösa utan parternas inblandning och inflytande.

  • Lönesystemet har reformerats
  • Flexibla arbetstidsmodeller har införts
  • Nya pensionsavtal har tillkommit
  • Omställningsavtalen ger trygghet i den allt snabbare strukturomvandlingen

Läs mer om svenska partsmodellen här!

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund