Varför lyfter TCO partsmodellen?

Vi frågar Eva Nordmark, TCO:s ordförande, varför TCO vill uppmärksamma partsmodellen.


Varför lyfter TCO partsmodellen?

- Det är viktigt att prata om partsmodellen för att den inte alltid uppfattas som helt självklar för alla. Ny lagstiftning och politiska beslut kan enkelt rubba den balans och förtroende som har byggts upp under decennier. För oss är det självklart- låt partsmodellen fortsätta att utvecklas, för varför skulle samarbete, ansvar och kompromisser någonsin gå ur tiden?

Vad är partsmodellens styrka? 

–I Sverige har vi privilegiet att kunna vara positivt inställda till ny teknik och vi behöver inte vara rädda för den strukturomvandling som den ger upphov till. Det är tack vare partsmodellen med omställningsavtalen som vi kan sörja för fungerande system för omställning av de som blir av med jobben på grund av strukturomvandling.

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund