Varför lyfter TCO partsmodellen?

Vi frågar Eva Nordmark, TCO:s ordförande, varför TCO vill uppmärksamma partsmodellen.


Varför lyfter TCO partsmodellen?

- Det är viktigt att prata om partsmodellen för att den inte alltid uppfattas som helt självklar för alla. Ny lagstiftning och politiska beslut kan enkelt rubba den balans och förtroende som har byggts upp under decennier. För oss är det självklart- låt partsmodellen fortsätta att utvecklas, för varför skulle samarbete, ansvar och kompromisser någonsin gå ur tiden?

Vad är partsmodellens styrka? 

–I Sverige har vi privilegiet att kunna vara positivt inställda till ny teknik och vi behöver inte vara rädda för den strukturomvandling som den ger upphov till. Det är tack vare partsmodellen med omställningsavtalen som vi kan sörja för fungerande system för omställning av de som blir av med jobben på grund av strukturomvandling.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund