Varför lyfter TCO partsmodellen?

Vi frågar Eva Nordmark, TCO:s ordförande, varför TCO vill uppmärksamma partsmodellen.


Varför lyfter TCO partsmodellen?

- Det är viktigt att prata om partsmodellen för att den inte alltid uppfattas som helt självklar för alla. Ny lagstiftning och politiska beslut kan enkelt rubba den balans och förtroende som har byggts upp under decennier. För oss är det självklart- låt partsmodellen fortsätta att utvecklas, för varför skulle samarbete, ansvar och kompromisser någonsin gå ur tiden?

Vad är partsmodellens styrka? 

–I Sverige har vi privilegiet att kunna vara positivt inställda till ny teknik och vi behöver inte vara rädda för den strukturomvandling som den ger upphov till. Det är tack vare partsmodellen med omställningsavtalen som vi kan sörja för fungerande system för omställning av de som blir av med jobben på grund av strukturomvandling.

Therese Svanström nominerad till ny TCO-ordförande

TCO samlas till extrakongress den 9 december.

Följ kongressen live

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Seminarium den 10 december om hur vi får ett pensionssystem som är hållbart över tid.

Läs mer och anmäl dig

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund