Kollektivavtalets värde

16:45 10 juli, 2019

Ett kollektivavtal handlar förstås om lön, men också om mycket annat som rör arbetslivet. Det är tjänstepension, föräldralön som toppar upp föräldraförsäkringen och övertidstillägg; där finns extra semester, reseersättning och friskvårdsbidrag

För en vanlig anställd i ett tjänstemannayrke, säg en sjuksköterska eller It-tekniker, är kollektivavtalet – framförhandlat genom den svenska partsmodellen – i runda slängar värt 80 000 kronor per år.

Kollektivavtalet erbjuder försäkringar som ger kompletterande ersättningar vid exempelvis arbetslöshet och sjukdom. Denna rapport visar hur betydelsefulla dessa har blivit och att arbetsmarknaden parterna idag axlar en betydande del av bördan för den ekonomiska tryggheten.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund