Fackförbund och arbetsgivare, tillsammans kommer vi överens om spelreglerna


Kollektivavtal som idé finns på plats i Europa redan i slutet av 1800-talet men det är Saltsjöbadsavtalet 1938 som lägger grunden till den svenska partsmodellen. Det är arbetsgivare och fackliga organisationer som tillsammans enas kring de olika avtal som varje bransch behöver; en gemensam förhandling kring lönesättning och villkor. Till skillnad från andra länder som styrs av detaljerad lagstiftning.

Therese Svanström nominerad till ny TCO-ordförande

TCO samlas till extrakongress den 9 december.

Följ kongressen live

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Seminarium den 10 december om hur vi får ett pensionssystem som är hållbart över tid.

Läs mer och anmäl dig

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund