Fackförbund och arbetsgivare, tillsammans kommer vi överens om spelreglerna


Kollektivavtal som idé finns på plats i Europa redan i slutet av 1800-talet men det är Saltsjöbadsavtalet 1938 som lägger grunden till den svenska partsmodellen. Det är arbetsgivare och fackliga organisationer som tillsammans enas kring de olika avtal som varje bransch behöver; en gemensam förhandling kring lönesättning och villkor. Till skillnad från andra länder som styrs av detaljerad lagstiftning.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund