Fackförbund och arbetsgivare, tillsammans kommer vi överens om spelreglerna


Kollektivavtal som idé finns på plats i Europa redan i slutet av 1800-talet men det är Saltsjöbadsavtalet 1938 som lägger grunden till den svenska partsmodellen. Det är arbetsgivare och fackliga organisationer som tillsammans enas kring de olika avtal som varje bransch behöver; en gemensam förhandling kring lönesättning och villkor. Till skillnad från andra länder som styrs av detaljerad lagstiftning.

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund