Jämställdhetsindex

06:00 6 mars, 2019

TCO:s jämställdhetsindex visar att kvinnor i Sverige tog ut 69,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog ut 30,3 procent av dagarna. Det är 7,6 procentenheter närmare jämställt uttag än för tio år sedan, så utvecklingen går åt rätt håll.

Index baserat på föräldraledighet och vård av barn
TCOs jämställdhetsindex är ett sätt att följa och jämföra utvecklingen av hur föräldrar delar på dagarna med föräldrapenning. Vi har slagit ihop de två olika sorterna föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) och den vanliga typen av föräldrapenning, som till största del tas ut innan barnet börjar förskola (föräldraledighet). Indexet visar hur stor andel av dagarna som kvinnor tar ut av det totala antalet utbetalade dagar.

Ju närmare ett värde ligger 100, desto närmare är det att kvinnor tar ut all ledighet för omvårdnad av barn. Ett index på 50 visar på ett helt jämställt uttag och ett index på mindre än 50 skulle betyda att män tar ut mer än kvinnor. Det brukar anses som relativt jämställt om ena föräldern tar ut 40 procent och den andra tar ut 60 procent av föräldraledigheten, varför ett index på 60 vore ett godkänt utfall även om målet är 50/50.

Du hittar TCO:s jämställdhetsindex för hela landet, per län och per kommun från 2006 till 2018 på en interaktiv karta på här.

Indexet bygger på statistik från Försäkringskassan över antal utbetalade nettodagar med föräldrapenning och antal utbetalade dagar med tillfällig föräldrapenning för vård av barn.

Mer och mer lika, men förändringen går inte fort 
Utvecklingen av TCO:s jämställdhetsindex över tiden visar att kvinnor och män successivt delar mer lika på föräldradagarna. Förändringen går långsamt, men positivt är att förändringen gått snabbare de senaste åren. Indexet på riksnivå har sjunkit mer den senaste femårsperioden än femårsperioden innan dess. Om utvecklingen fortsätter i de senaste årens lite snabbare takt kan vi nå jämställt index (på 50,7) år 2040 och relativt jämställt (40/60) år 2030. Blir utvecklingen i stället i takt med senaste tioårsperioden behöver vi vänta några år till innan vi når jämställt uttag.

Jämställdhetsindex runt om i landet
Jämställdhetsindex skiljer sig mellan olika kommuner och län. I toppen ligger fortfarande föräldrarna i Västerbotten, där är jämställdhetsindex 65,8. Kvinnor i Västerbotten tog under förra året sammanlagt ut 65,8 procent och män 34,2 procent av föräldraledighet och vård av sjukt barn. Västerbotten har haft bäst jämställdhetsindex alla år sedan 2006.

Föräldrarna i Uppsala län, Gotlands och Stockholms län kom en liten bit efter Västerbotten i att dela lika på föräldradagarna under 2018. Längst ner i rangordningen hittar vi även detta år föräldrarna i Skåne län med ett jämställdhetsindex på 71,8. Kvinnorna i Skåne län tar ut 71,8 procent av dagarna med föräldrapenning och vård av barn, medan männen i Skåne tar ut 28,2 procent.

Åsa Forsell

Utredare: Jämställdhet

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund