Regionalt skyddsombud - påbyggnad i arbetsmiljö & rehab

16:37 19 mars, 2019

TCO Fackliga Akademi erbjuder ett utbildningsprogram med fokus på arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering för regionala skyddsombud/regionala arbetsmiljöombud (RSO/RAMO).
Genom gruppövningar, diskussioner, föreläsningar, interaktiv teater och arbetsplatsbesök ger utbildningsprogrammet kunskaper och verktyg för ett välfungerande regionalt arbetsmiljöarbete i den egna vardagen. Erfarenhetsutbyte med kollegor i andra TCO-förbund är en viktig del av utbildningen.

Datum: 12 september - 27 november 2019 (deltid) med två liveträffar på Bergendal. Däremellan reflektionsuppgift kopplad till ditt uppdrag. 

Efter programmet kommer du att ha: 

  • Ytterligare teoretiska och praktiska arbetsmiljökunskaper som gör dig bättre rustad i uppdraget som RSO/RAMO
  • Utvecklat din skicklighet och känner dig tryggare vid arbetsplatsbesök
  • Ett utökat nätverk av personer som är RSO/RAMO inom TCO-förbunden

Utbildningsdesign och innehåll
Aktiviteter och metoder som ingår i programmet syftar till att göra dig skickligare och tryggare i uppdraget som RSO/RAMO, där nyvunna kunskaper omsätts i praktik, redan under utbildningens gång. Utbildningsprogrammet bygger på ett aktivt deltagande under hela utbildningsprogrammet. Programmet börjar på webben. Mellan de två liveträffarna på Bergendal (internat) ingår ett eget arbete som redovisas på webben. Nedan är en beskrivning av de olika delarna och datum.

12 september  1 oktober: vi börjar på webben (deltid)
Programmet börjar med en kortare webb-baserad del innan den första liveträffen på Bergendal (internat).

2 3 oktober: liveträff på Bergendal i Sollentuna (internat)
Den första liveträffen kommer att fokusera på riskbedömningar utifrån ett MTO-perspektiv, liksom rättsliga utgångspunkter för uppdraget. Både expertföreläsare och erfarna RSO/RAMO kommer att dela med sig av erfarenheter och kunskap.

4 oktober 25 november: arbetsplatsbesök och reflektion (deltid)
Efter första liveträffen fortsätter lärandet genom ett arbetsplatsbesök som du gör i egenskap av RSO/RAMO. Besöket dokumenteras skriftligt genom en mindre enskild reflektionsuppgift. 

26 27 november: liveträff på Bergendal i Sollentuna (internat)
Reflektionen från arbetsplatsbesöket ligger till grund för fördjupad analys och diskussion under den andra liveträffen på Bergendal. Denna träff innehåller också problem- och erfarenhetsbaserat lärande med interaktiv teater som arbetsmetod. 
Sista dagen fokuserar på arbetslivsinriktad rehabilitering, både rättsligt men också hur man praktiskt kan jobba med dessa ofta knepiga situationer.

Målgrupp & förkunskaper
Programmet vänder sig till dig som är regionalt skyddsombud/regionalt arbetsmiljöombud (RSO/RAMO). För att kunna tillgodogöra sig innehållet i detta utbildningsprogram behöver du ha kommit igång i ditt uppdrag som RSO/RAMO. Innan du börjar utbildningsprogrammet bör du ha gjort minst 4 arbetsplatsbesök. Du har en förståelse för hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas. Du har också genomgått någon grundläggande arbetsmiljökurs eller förvärvat motsvarande kunskaper genom praktisk erfarenhet. 

Avgift
TCO Fackliga Akademi står för alla utgifter förutom eventuell förlorad arbetsinkomst. Detta inbegriper litteratur, mat och boende på Bergendal och alla resor, så länge det följer ditt förbunds resepolicy.
Ingår gör också föreläsningar, handledning och feedback under utbildningsprogrammet.

Litteratur
Litteratur kommer att delas ut under den första liveträffen. Du behöver inte skaffa litteratur själv. 

Ansökan
Observera att du behöver fylla i ansökningsformuläret i samverkan med din chef eller den utbildningsansvarige på ditt förbund. Det är de som gör en prioritering av vilka deltagare de skickar för förbundets räkning. Sista ansökningsdag är 27 maj. Antagningsbesked får du i början av juni. Ansökan gör du via denna länk.

Välkommen med din ansökan!

Har du frågor om utbildningsprogrammet vänligen kontakta Ronny Tedestedt. Kontaktuppgifter hittar du nedan.   

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, TCO Fackliga akademi

Visste du att kvinnor tar ut 69,7 % av alla föräldradagar?

TCO:s nya jämställdhetsindex visar att vi är på väg åt rätt håll men det tar tid. Med nuvarande utvecklingstakt kommer män och kvinnor att dela lika år 2040.

Läs mer

TCO:s plattform inför valet till Europaparlamentet

EP-valet i vår är viktigt eftersom parlamentet stiftar lagar som har betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd. Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar.

Läs mer

Välkommen till TCO:s konferens om framtidens arbetsmarknad

Vi diskuterar kompetensförsörjning för hög tillväxt, stark konkurrenskraft och bra välfärd.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund