Regionalt skyddsombud - påbyggnad i arbetsmiljö & rehab

10:41 26 februari, 2018

TCO Fackliga Akademi erbjuder ett nytt utbildningsprogram med fokus på arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering för regionala skyddsombud/regionala arbetsmiljöombud (RSO/RAMO).
Genom gruppövningar, diskussioner, föreläsningar och arbetsplatsbesök ger utbildningsprogrammet kunskaper och verktyg för ett välfungerande regionalt arbetsmiljöarbete i den egna vardagen. Erfarenhetsutbyte med kollegor i andra TCO-förbund är en viktig del av utbildningen.

Datum: 27 augusti – 13 november med två liveträffar på Bergendal. Däremellan reflektionsuppgift kopplad till ditt uppdrag. 

Efter programmet kommer du att ha: 

  • Ytterligare teoretiska och praktiska arbetsmiljökunskaper som gör dig bättre rustad i uppdraget som RSO/RAMO
  • Utvecklat din skicklighet och känner dig tryggare vid arbetsplatsbesök
  • Ett utökat nätverk av personer som är RSO/RAMO inom TCO-förbunden

Utbildningsdesign och innehåll
Aktiviteter och metoder som ingår i programmet syftar till att göra dig skickligare och tryggare i uppdraget som RSO/RAMO, där nyvunna kunskaper omsätts i praktik, redan under utbildningens gång. Utbildningsprogrammet bygger på ett aktivt deltagande under hela utbildningsprogrammet. Nedan följer en specifikation av de olika momenten och datum.

27 augusti – 3 september: vi börjar på webben
Programmet börjar med en kortare webb-baserad del innan den första liveträffen på Bergendal (internat).

4 – 5 september: liveträff 1 på Bergendal i Sollentuna
Den första liveträffen kommer att fokusera på riskbedömningar utifrån ett MTO-perspektiv, liksom rättsliga utgångspunkter för uppdraget. Både expertföreläsare och erfarna RSO/RAMO kommer att dela med sig av erfarenheter och kunskap.

6 september – 11 november: arbetsplatsbesök och reflektion
Efter första liveträffen fortsätter lärandet genom ett arbetsplatsbesök som du gör i egenskap av RSO/RAMO. Besöket dokumenteras skriftligt genom en mindre enskild reflektionsuppgift. 

12 - 13 november: liveträff 2 på Bergendal i Sollentuna
Reflektionen från arbetsplatsbesöket ligger till grund för fördjupad analys och diskussion under den andra liveträffen på Bergendal. Denna träff innehåller också problem- och erfarenhetsbaserat lärande med interaktiv teater som arbetsmetod.
Sista dagen fokuserar på arbetslivsinriktad rehabilitering, både rättsligt men också hur man praktiskt kan jobba med dessa ofta knepiga situationer.

Målgrupp & förkunskaper
Programmet vänder sig till dig som är regionalt skyddsombud/regionalt arbetsmiljöombud (RSO/RAMO). För att kunna tillgodogöra sig innehållet i detta utbildningsprogram ser vi gärna att du har haft uppdraget som RSO/RAMO en tid. Du har också genomgått någon grundläggande arbetsmiljökurs eller förvärvat motsvarande kunskaper genom praktisk erfarenhet.

Avgift
TCO Fackliga Akademi står för alla utgifter förutom eventuell förlorad arbetsinkomst. Detta inbegriper litteratur, mat och boende på Bergendal och alla resor, så länge det följer ditt förbunds resepolicy.
Ingår gör också föreläsningar, handledning och feedback under utbildningsprogrammet.

Litteratur
Litteratur kommer att delas ut under den första liveträffen. Du behöver inte skaffa litteratur själv. Boken som kommer att användas är:

  • Steinberg, Maria (2018). Skyddsombudsrätt. Skydds- och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn (femte upplagan). Norstedts Juridik, Stockholm.

Därtill kan kortare textmaterial tillkomma. Det kommer i sådana fall att distribueras under utbildningens gång.

Ansökan
Du söker till utbildningsprogrammet via denna länk. Observera att du behöver fylla i ansökningsformuläret i samverkan med din chef eller den utbildningsansvarige på ditt förbund. Det är de som gör en prioritering av vilka deltagare de skickar för förbundets räkning..

Förbundet behöver din ansökan i god tid före den 13 juni. Detta datum är förbundets sista anmälningsdag till TCO Fackliga Akademi. Därefter genomför vi antagningen. Du får ditt antagningsbesked från TCO Fackliga Akademi i juni.
Välkommen med din ansökan!

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Livslångt lärande kräver en förändrad högskola

Vi välkomnar regeringens förslag som tar bort hinder för ansökan till högskolestudier. Vi anser att det viktiga är att de som söker in har rätt kompetens för att studera, oavsett hur de har uppnått den, inte minst för att möta behovet av kompetens inom dagens bristyrken.

Läs mer här

Få tjänstemän vill jobba längre trots oro för låg pension

Många tjänstemän vet att de kommer att få en knapp ekonomi som pensionärer. De vet att de skulle behöva arbeta längre upp i åren för att få en högre pension. Ändå är sex av tio inte beredda att arbeta längre än planerat. Den främsta förklaringen ligger i arbetsmiljön i form av arbetsbelastning, arbetstempo och arbetstider.

Läs mer här
image description

Viktigt steg för det livslånga lärandet

För ungefär en vecka sen öppnade antagningen till högskolan inför höstterminen. Just nu sitter det många runt om i vårt land och bläddrar igenom kursbeskrivningar – nervöst, nyfiket, eller kanske med lite beslutsångest.

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund