Regionalt skyddsombud - påbyggnad i arbetsmiljö & rehab

10:41 26 februari, 2018

TCO Fackliga Akademi erbjuder ett nytt utbildningsprogram med fokus på arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering för regionala skyddsombud/regionala arbetsmiljöombud (RSO/RAMO).
Genom gruppövningar, diskussioner, föreläsningar och arbetsplatsbesök ger utbildningsprogrammet kunskaper och verktyg för ett välfungerande regionalt arbetsmiljöarbete i den egna vardagen. Erfarenhetsutbyte med kollegor i andra TCO-förbund är en viktig del av utbildningen.
PROGRAMMET ÄR FULLTECKNAT OCH ANTAGNINGSPROCESSEN AVSLUTAD. VÄLKOMMEN TILLBAKA NÄSTA ÅR.

Datum: 27 augusti – 13 november med två liveträffar på Bergendal. Däremellan reflektionsuppgift kopplad till ditt uppdrag. 

Efter programmet kommer du att ha: 

  • Ytterligare teoretiska och praktiska arbetsmiljökunskaper som gör dig bättre rustad i uppdraget som RSO/RAMO
  • Utvecklat din skicklighet och känner dig tryggare vid arbetsplatsbesök
  • Ett utökat nätverk av personer som är RSO/RAMO inom TCO-förbunden

Utbildningsdesign och innehåll
Aktiviteter och metoder som ingår i programmet syftar till att göra dig skickligare och tryggare i uppdraget som RSO/RAMO, där nyvunna kunskaper omsätts i praktik, redan under utbildningens gång. Utbildningsprogrammet bygger på ett aktivt deltagande under hela utbildningsprogrammet. Nedan följer en specifikation av de olika momenten och datum.

27 augusti – 3 september: vi börjar på webben
Programmet börjar med en kortare webb-baserad del innan den första liveträffen på Bergendal (internat).

4 – 5 september: liveträff 1 på Bergendal i Sollentuna
Den första liveträffen kommer att fokusera på riskbedömningar utifrån ett MTO-perspektiv, liksom rättsliga utgångspunkter för uppdraget. Både expertföreläsare och erfarna RSO/RAMO kommer att dela med sig av erfarenheter och kunskap.

6 september – 11 november: arbetsplatsbesök och reflektion
Efter första liveträffen fortsätter lärandet genom ett arbetsplatsbesök som du gör i egenskap av RSO/RAMO. Besöket dokumenteras skriftligt genom en mindre enskild reflektionsuppgift. 

12 - 13 november: liveträff 2 på Bergendal i Sollentuna
Reflektionen från arbetsplatsbesöket ligger till grund för fördjupad analys och diskussion under den andra liveträffen på Bergendal. Denna träff innehåller också problem- och erfarenhetsbaserat lärande med interaktiv teater som arbetsmetod.
Sista dagen fokuserar på arbetslivsinriktad rehabilitering, både rättsligt men också hur man praktiskt kan jobba med dessa ofta knepiga situationer.

Målgrupp & förkunskaper
Programmet vänder sig till dig som är regionalt skyddsombud/regionalt arbetsmiljöombud (RSO/RAMO). För att kunna tillgodogöra sig innehållet i detta utbildningsprogram ser vi gärna att du har haft uppdraget som RSO/RAMO en tid. Du har också genomgått någon grundläggande arbetsmiljökurs eller förvärvat motsvarande kunskaper genom praktisk erfarenhet.

Avgift
TCO Fackliga Akademi står för alla utgifter förutom eventuell förlorad arbetsinkomst. Detta inbegriper litteratur, mat och boende på Bergendal och alla resor, så länge det följer ditt förbunds resepolicy.
Ingår gör också föreläsningar, handledning och feedback under utbildningsprogrammet.

Litteratur
Litteratur kommer att delas ut under den första liveträffen. Du behöver inte skaffa litteratur själv. Boken som kommer att användas är:

  • Steinberg, Maria (2018). Skyddsombudsrätt. Skydds- och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn (femte upplagan). Norstedts Juridik, Stockholm.

Därtill kan kortare textmaterial tillkomma. Det kommer i sådana fall att distribueras under utbildningens gång.

Ansökan
Observera att du behöver fylla i ansökningsformuläret i samverkan med din chef eller den utbildningsansvarige på ditt förbund. Det är de som gör en prioritering av vilka deltagare de skickar för förbundets räkning..

Förbundet behöver din ansökan i god tid före den 13 juni. Detta datum är förbundets sista anmälningsdag till TCO Fackliga Akademi. Därefter genomför vi antagningen. Du får ditt antagningsbesked från TCO Fackliga Akademi i juni.
Välkommen med din ansökan!

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare

Partierna måste ha orken och viljan att samarbeta

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Nu efter riksdagsvalet behöver vi partier som har orken och viljan att samarbeta över blockgränserna.

Läs mer här

Myt att a-kassan är generös

Det finns en föreställning om att ersättningen till arbetslösa är särskilt generös i Sverige. Det stämmer inte. I själva verket är arbetslöshetsersättningen i de flesta jämförbara länder mer generös än i vårt land.

Läs mer här

Handbok ska hjälpa i arbetet mot sexuella trakasserier

Det finns ett före och ett efter #metoo. Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier. Därför har vi tagit fram Handbok mot sexuella trakasserier. Låt boken bli en guide i detta viktiga arbete.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund