Pedagogiskt ledarskap i det digitala rummet

11:00 17 augusti, 2021

Vad behöver man tänka på när man ska hålla i en facklig utbildning? Vilka metoder och verktyg kan användas när man bara ses digitalt? Välkommen till en specialdesignad utbildning för dig som är utbildare/kursledare i ditt förbund. Vi möts enbart digitalt under utbildningens gång.
ALLA PLATSER FYLLDA - VÄLKOMMEN TILLBAKA 2022

Studietid: 28 september – 10 november 2021. Totalt 2,5 dagar plus tid för egna studier. 
Plats: Kommunikationsplattformen Zoom och i din vardagsmiljö.
I samverkan med Studieförbundet Sensus.

Här får du kunskap om grundläggande pedagogiska förhållningssätt och metoder, som du behöver  för att skapa ett fördjupat lärande för vuxna. Utbildningen har särskilt fokus på praktisk tillämpning i det digitala rummet.

Syfte och mål

Aktiviteten syftar till att stärka deltagarnas möjligheter att genomföra fackliga utbildningar som ger ett fördjupat lärande. Efter denna utbildning förväntas deltagaren ha:

 • ökad trygghet i rollen som utbildare/kursledare
 • ökad förståelse för vad som krävs för att en utbildning ska leda till ett förändrat beteende hos deltagare
 • fler pedagogiska verktyg att använda med särskilt fokus på det digitala rummet 

Upplägg och innehåll

Vi utvecklar förståelsen för vad utbildare/kursledare bör vara uppmärksamma på under planering, genomförande och efterarbete av fackliga utbildningar. Teori varvas med praktik där vi testar olika pedagogiska verktyg och metoder. Samtal och diskussioner sker både i smågrupper och i storgrupp, både framför datorn och utomhus (där du bor). Vi använder vår egen grupp och utbildning som exempel när vi reflekterar i de olika passen. Vi delar även erfarenheter från våra olika TCO-förbund. 

I denna utbildning fokuserar vi på det digitala utbildningsrummets möjligheter och begränsningar, men vi gör även vissa jämförelser med utbildningar i det fysiska rummet. Under utbildningen tar vi bland annat upp följande ämnen: 

 • Att skapa ett fördjupat lärande
 • Kunskapens olika former
 • Vuxnas lärande
 • Att skapa delaktighet
 • Att definiera mål och syfte med utbildningen
 • Val av metod och utbildningsverktyg
 • Att starta upp och att avsluta en utbildning
 • Rollen som utbildare/kursledare

Målgrupp

Det här är en utbildning för dig som håller i fackliga utbildningar/kurser. Både förtroendevalda och förbundsanställda i TCO-förbunden välkomnas. Du behöver inte ha några förkunskaper av att hålla utbildningar digitalt för att söka.

Programdesign

Utbildningen består av tre delar som totalt omfattar 2,5 utbildningsdagar plus några timmar för eget arbete. Innan vi ses första gången gör deltagarna en mindre förberedeleuppgift.

Del 1: Pedagogiskt ledarskap i en facklig kontext 
Tisdag 28 september – onsdag 29 september 2021, prel kl. 9:00-17:00 båda dagarna. Digitalt via Zoom. 

Del 2: Välkommen till verkligheten
När det passar dig under perioden 30 september – 2 november. Uppgiften tar ca 3-6 timmar att genomföra. 
Du planerar och håller i en mindre lärandeaktivitet (kurs, seminarium, workshop, föreläsning, möte, eller liknande) där du får testa nyvunna kunskaper och verktyg. Du gör en egen reflektion som du sedan är beredd att dela med övriga.

Del 3: Uppföljning och erfarenhetsutbyte
Onsdag 10 november kl. 9:00-12:00 digitalt via Zoom. 

Det du behöver

För att kunna delta på utbildningen behöver du en dator med en bra internetuppkoppling och webbkamera, samt ett headset.

Utbildningen genomförs på plattformen Zoom då det ger goda möjligheter till interaktion och diskussion i både stora och mindre grupper. Om du har frågor kring Zoom och säkerhet kan du läsa mer på Sensus hemsida

Kostnad

Deltagaravgiften är 3300 SEK plus moms per deltagare. Avgiften betalas av ditt förbund. Ditt förbund står för eventuellt förlorad arbetsinkomst.

Ytterligare information

Ytterligare information om utbildningen lämnas av Ronny Tedestedt, kontaktuppgifter nedan.

 

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin, TCO

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.