Pedagogiskt ledarskap i det digitala rummet

11:00 10 juni, 2021

Vad behöver man tänka på när man ska hålla i en facklig utbildning? Vilka metoder och verktyg kan användas när man bara ses digitalt? Välkommen till en specialdesignad utbildning för dig som är utbildare/kursledare i ditt förbund. Vi möts enbart digitalt under utbildningens gång.

Studietid: 28 september – 10 november 2021. Totalt 2,5 dagar plus tid för egna studier. 
Plats: Kommunikationsplattformen Zoom och i din vardagsmiljö.
I samverkan med Studieförbundet Sensus.

Här får du kunskap om grundläggande pedagogiska förhållningssätt och metoder, som du behöver  för att skapa ett fördjupat lärande för vuxna. Utbildningen har särskilt fokus på praktisk tillämpning i det digitala rummet.

Syfte och mål

Aktiviteten syftar till att stärka deltagarnas möjligheter att genomföra fackliga utbildningar som ger ett fördjupat lärande. Efter denna utbildning förväntas deltagaren ha:

 • ökad trygghet i rollen som utbildare/kursledare
 • ökad förståelse för vad som krävs för att en utbildning ska leda till ett förändrat beteende hos deltagare
 • fler pedagogiska verktyg att använda med särskilt fokus på det digitala rummet 

Upplägg och innehåll

Vi utvecklar förståelsen för vad utbildare/kursledare bör vara uppmärksamma på under planering, genomförande och efterarbete av fackliga utbildningar. Teori varvas med praktik där vi testar olika pedagogiska verktyg och metoder. Samtal och diskussioner sker både i smågrupper och i storgrupp, både framför datorn och utomhus (där du bor). Vi använder vår egen grupp och utbildning som exempel när vi reflekterar i de olika passen. Vi delar även erfarenheter från våra olika TCO-förbund. 

I denna utbildning fokuserar vi på det digitala utbildningsrummets möjligheter och begränsningar, men vi gör även vissa jämförelser med utbildningar i det fysiska rummet. Under utbildningen tar vi bland annat upp följande ämnen: 

 • Att skapa ett fördjupat lärande
 • Kunskapens olika former
 • Vuxnas lärande
 • Att skapa delaktighet
 • Att definiera mål och syfte med utbildningen
 • Val av metod och utbildningsverktyg
 • Att starta upp och att avsluta en utbildning
 • Rollen som utbildare/kursledare

Målgrupp

Det här är en utbildning för dig som håller i fackliga utbildningar/kurser. Både förtroendevalda och förbundsanställda i TCO-förbunden välkomnas. Du behöver inte ha några förkunskaper av att hålla utbildningar digitalt för att söka.

Programdesign

Utbildningen består av tre delar som totalt omfattar 2,5 utbildningsdagar plus några timmar för eget arbete. Innan vi ses första gången gör deltagarna en mindre förberedeleuppgift.

Del 1: Pedagogiskt ledarskap i en facklig kontext 
Tisdag 28 september – onsdag 29 september 2021, prel kl. 9:00-17:00 båda dagarna. Digitalt via Zoom. 

Del 2: Välkommen till verkligheten
När det passar dig under perioden 30 september – 2 november. Uppgiften tar ca 3-6 timmar att genomföra. 
Du planerar och håller i en mindre lärandeaktivitet (kurs, seminarium, workshop, föreläsning, möte, eller liknande) där du får testa nyvunna kunskaper och verktyg. Du gör en egen reflektion som du sedan är beredd att dela med övriga.

Del 3: Uppföljning och erfarenhetsutbyte
Onsdag 10 november kl. 9:00-12:00 digitalt via Zoom. 

Det du behöver

För att kunna delta på utbildningen behöver du en dator med en bra internetuppkoppling och webbkamera, samt ett headset.

Utbildningen genomförs på plattformen Zoom då det ger goda möjligheter till interaktion och diskussion i både stora och mindre grupper. Om du har frågor kring Zoom och säkerhet kan du läsa mer på Sensus hemsida

Kostnad

Deltagaravgiften är 3300 SEK plus moms per deltagare. Avgiften betalas av ditt förbund. Ditt förbund står för eventuellt förlorad arbetsinkomst.

Ytterligare information

Ytterligare information om utbildningen lämnas av Ronny Tedestedt, kontaktuppgifter nedan.

 

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin, TCO

4 av 10 föräldralediga har missgynnats

En undersökning som TCO gjort tillsammans med Unionen visar att 4 av 10 tjänstemän som varit föräldralediga mer än ett år har missgynnats av sin arbetsgivare. Det är något som är förbjudet enligt lag. 

Läs mer

Debatt

Studiestödet måste matchas med ett utbildningsutbud

Genom partsöverenskommelsen öppnas nya ekonomiska möjligheter för yrkesverksamma att studera. Men för att få fullt genomslag krävs att universitet, högskolor och yrkeshögskolan möter upp med nya typer av kurser, anpassade till individers och arbetsmarknadens behov. Det arbetet måste börja nu, skriver Therese Svanström, TCO.

Nyheter

Allt fler kan jobba längre - med rätt förutsättningar

Arbetslivet kan bli längre men det kräver att arbetsmiljön förbättras och att alla människor, oavsett ålder, har möjlighet att vidareutbilda sig.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Debatt

Arbetsgivare fortsätter straffa föräldralediga

En kvinna får inte vara med i lönerevisionen på samma villkor som sina kollegor. En annan har inte samma möjligheter till kompetensutveckling. En småbarnspappa får inte komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter. En blivande mamma sållas bort i rekryteringen. Anledningen? De är, har varit eller ska vara föräldralediga.

Nyheter

TCO vill att regeringen ska motsätta sig ackreditering av representanter från Myanmar

Tillsammans med LO och Saco, har TCO uppmanat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att se till att representanter för militärjuntan från Myanmar inte får ackreditering till den pågående ILC-konferensen.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2021

Pensionssystemet behöver utvecklas långsiktigt

Pensionsfrågorna är viktiga för mig och de är viktiga för medlemmarna i TCO:s förbund. För TCO som facklig organisation är naturligtvis fokuset stort på arbetslivet, här och nu. Frågor om arbetsmiljö, kompetensutveckling och villkor för dig i ditt arbete. Men vår uppgift är också att bidra till att den dagen då din arbetsinsats är över och livet som pensionär tar vid – att den tiden blir så bra som möjligt.

Pension

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

31 maj, 2021

Rättvis klimatomställning

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 maj, 2021

Trygghetssystemen måste moderniseras så att de passar för alla typer av anställningar

Att högst åtta personer får bevittna ett kultur- eller idrottsevenemang har på många sätt blivit själva symbolen för dagens coronarestriktioner. Pandemin har drabbat kulturarbetare extra hårt för här hittar vi ofta andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen vilket i sig är ett problem. Under pandemin har det blivit tydligt att våra trygghetssystem inte är uppdaterade för dagens arbetsmarknad med följden att de inte riktigt räcker till för många grupper.

A-kassan, Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 maj, 2021

Äntligen är internationella arbetskonferensen igång!

De närmaste veckorna kommer några tusen människor över hela världen i de 187 medlemsländerna samtidigt sitta hemma framför sina datorer i minst 3 timmar per dag för att delta i ILO:s världskonferens (ILC).

Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

21 maj, 2021

Tydliga regler om integritet i arbetslivet behövs

Frågan om personlig integritet i arbetslivet har utretts flera gånger på uppdrag av regeringar av olika kulör. Inget har dock hänt, och det finns ett stort behov av lagstiftning. Tidigare i veckan som gick lyfte TCO därför frågan på DN debatt.

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 maj, 2021

Ny visselblåsarlag på gång - nu krävs utbildningsinsats

En ny visselblåsarlag kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra! Men lagen kommer vara komplex och svår att tyda, därför kommer det behövas massiva utbildningsinsatser, inte minst för arbetsgivarna.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.