Pedagogiskt ledarskap i det digitala rummet

11:00 17 augusti, 2021

Vad behöver man tänka på när man ska hålla i en facklig utbildning? Vilka metoder och verktyg kan användas när man bara ses digitalt? Välkommen till en specialdesignad utbildning för dig som är utbildare/kursledare i ditt förbund. Vi möts enbart digitalt under utbildningens gång.
ALLA PLATSER FYLLDA - VÄLKOMMEN TILLBAKA 2022

Studietid: 28 september – 10 november 2021. Totalt 2,5 dagar plus tid för egna studier. 
Plats: Kommunikationsplattformen Zoom och i din vardagsmiljö.
I samverkan med Studieförbundet Sensus.

Här får du kunskap om grundläggande pedagogiska förhållningssätt och metoder, som du behöver  för att skapa ett fördjupat lärande för vuxna. Utbildningen har särskilt fokus på praktisk tillämpning i det digitala rummet.

Syfte och mål

Aktiviteten syftar till att stärka deltagarnas möjligheter att genomföra fackliga utbildningar som ger ett fördjupat lärande. Efter denna utbildning förväntas deltagaren ha:

 • ökad trygghet i rollen som utbildare/kursledare
 • ökad förståelse för vad som krävs för att en utbildning ska leda till ett förändrat beteende hos deltagare
 • fler pedagogiska verktyg att använda med särskilt fokus på det digitala rummet 

Upplägg och innehåll

Vi utvecklar förståelsen för vad utbildare/kursledare bör vara uppmärksamma på under planering, genomförande och efterarbete av fackliga utbildningar. Teori varvas med praktik där vi testar olika pedagogiska verktyg och metoder. Samtal och diskussioner sker både i smågrupper och i storgrupp, både framför datorn och utomhus (där du bor). Vi använder vår egen grupp och utbildning som exempel när vi reflekterar i de olika passen. Vi delar även erfarenheter från våra olika TCO-förbund. 

I denna utbildning fokuserar vi på det digitala utbildningsrummets möjligheter och begränsningar, men vi gör även vissa jämförelser med utbildningar i det fysiska rummet. Under utbildningen tar vi bland annat upp följande ämnen: 

 • Att skapa ett fördjupat lärande
 • Kunskapens olika former
 • Vuxnas lärande
 • Att skapa delaktighet
 • Att definiera mål och syfte med utbildningen
 • Val av metod och utbildningsverktyg
 • Att starta upp och att avsluta en utbildning
 • Rollen som utbildare/kursledare

Målgrupp

Det här är en utbildning för dig som håller i fackliga utbildningar/kurser. Både förtroendevalda och förbundsanställda i TCO-förbunden välkomnas. Du behöver inte ha några förkunskaper av att hålla utbildningar digitalt för att söka.

Programdesign

Utbildningen består av tre delar som totalt omfattar 2,5 utbildningsdagar plus några timmar för eget arbete. Innan vi ses första gången gör deltagarna en mindre förberedeleuppgift.

Del 1: Pedagogiskt ledarskap i en facklig kontext 
Tisdag 28 september – onsdag 29 september 2021, prel kl. 9:00-17:00 båda dagarna. Digitalt via Zoom. 

Del 2: Välkommen till verkligheten
När det passar dig under perioden 30 september – 2 november. Uppgiften tar ca 3-6 timmar att genomföra. 
Du planerar och håller i en mindre lärandeaktivitet (kurs, seminarium, workshop, föreläsning, möte, eller liknande) där du får testa nyvunna kunskaper och verktyg. Du gör en egen reflektion som du sedan är beredd att dela med övriga.

Del 3: Uppföljning och erfarenhetsutbyte
Onsdag 10 november kl. 9:00-12:00 digitalt via Zoom. 

Det du behöver

För att kunna delta på utbildningen behöver du en dator med en bra internetuppkoppling och webbkamera, samt ett headset.

Utbildningen genomförs på plattformen Zoom då det ger goda möjligheter till interaktion och diskussion i både stora och mindre grupper. Om du har frågor kring Zoom och säkerhet kan du läsa mer på Sensus hemsida

Kostnad

Deltagaravgiften är 3300 SEK plus moms per deltagare. Avgiften betalas av ditt förbund. Ditt förbund står för eventuellt förlorad arbetsinkomst.

Ytterligare information

Ytterligare information om utbildningen lämnas av Ronny Tedestedt, kontaktuppgifter nedan.

 

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin, TCO

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.