Uppstartskonferens: Huvudskyddsombud – din roll och dina uppgifter

TCO Fackliga Akademi bjuder in till en uppstartskonferens för dig som är huvudskyddsombud/huvudarbetsmiljöombud (HSO/HAMO).

När: Onsdag 22 januari 2020. Ramtider kl. 9:00-17:00
Var: TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm

Uppdraget som HSO/HAMO ställer många och ibland motstridiga krav. Du ska ha ett helhetsperspektiv liksom ett öga för detaljer. Stora projekt varvas med löpande arbetsuppgifter. Är ditt uppdrag på deltid gäller det också att kunna balansera tiden mellan ditt ordinarie jobb och förtroendeuppdrag.
Under denna dag riktar vi uppmärksamheten på vilka uppgifter som ingår i uppdraget som HSO/HAMO. Vi kommer att borra i frågor om samordning, samverkan, ansvarsfördelning och hur man kan bygga en effektiv skyddsorganisation. Du får kunskapsfördjupning i frågor om det juridiska ramverket som styr uppdraget.

Syfte
Det primära syftet är att stärka dig i din roll som HSO/HAMO. Dessutom syftar denna lärandeaktivitet på att ge viktiga inspel på framtida utbildningssatsningar för HSO/HAMO.

Innehåll
Två centrala teman ingår i programmet. Det ena handlar om lag och rätt där vi tillsammans med Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt, undersöker vilka rättsliga utgångspunkter som styr uppdraget som HSO/HAMO.
Det andra temat handlar om praktiken det vill säga erfarenhetsutbyte om hur man kan verka i sitt uppdrag som HSO/HAMO.

Målgrupp & förkunskaper
Du som har valts till huvudskyddsombud/huvudarbetsmiljöombud i något av TCO-förbunden är välkommen att söka. Du bör ha genomgått grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM eller motsvarande). Vi ser gärna att du kommit igång i ditt uppdrag sedan en tid tillbaka och nu behöver ytterligare kunskaper.

Avgift
Deltagande på denna konferens kostar 1530 kronor exklusive moms per deltagare. Detta betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare. Priset inkluderar ett heldagsprogram med föreläsare, lunch och fika. Ditt förbund står för eventuell resekostnad samt eventuellt förlorad arbetsinkomst.

Ansökan och frågor
Ansökan gör du på här på TCO:s hemsida via denna länkSista ansökningsdag är 19 december och därefter görs urval och antagning. Besked får sökande innan jul.  
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Ronny Tedestedt, utbildningsutvecklare på TCO Fackliga Akademi. Kontaktuppgifter nedan.

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, TCO Fackliga Akademi

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund