Europasamarbetets möjligheter - digitalt

En utbildning för dig som vill förstå mer kring hur europasamarbetet fungerar, hur det svenska medlemskapet i unionen påverkar arbets- och livsvillkor och hur facken jobbar för att påverka.
Du kommer att få uppleva en digital studieresa till Bryssel där vi möter europaparlamentariker, EU-kommissionen och vårt fackliga brysselkontor.
Tillsammans med vassa föreläsare diskuterar vi och bygger kunskap om europasamarbetet och vad det innebär i praktiken. Både på hemmaplan och på europeisk nivå.

När: 13 januari - 19  februari 2021
Tidsåtgång: 24 - 30 studietimmar, beroende på egen ambitionsnivå. 
Kostnad: Aktiviteten är avgiftsfri 

Vi besöker EU-kommissionen och träffar europaparlamentariker. Vi diskuterar med fackliga experter och tittar på kopplingarna mellan EU- beslut, regioner och lokala arbetsplatser. 
Programmet görs i nära samarbete med LO/TCO/Saco:s Brysselkontor, som vi också besöker.

Målgrupp 

Europasamarbetets möjligheter vänder sig till dig som bättre vill förstå hur EU-samarbetet fungerar, hur unionens beslut påverkar vardagen i Sverige och hur facket kan vara med och påverka.
Såväl förtroendevalda som förbundsanställda är välkomna att söka.

Mål

Efter genomgången utbildning förväntas deltagarna:

  • Bättre förstå beslutsprocesserna på EU-nivå
  • Kunna beskriva hur beslut på EU-nivå kan påverka livs- och arbetsvillkor i Sverige
  • kunna ge exempel hur facket kan vara med och påverka, både i Bryssel och från hemmaplan

Upplägg och datum

Denna lärandeaktivitet är uppbyggd av tre delar. 

Del 1. Inledande studier på webben
Datum: 13 januari – 31  januari  
Vi ses på videoplattformen Zoom den 13 januari kl 13-15 för introduktion. Därefter genomför deltagarna en nätbaserad introduktionskurs om 4-8 timmar på tider som passar dem själva.
Introduktionkursen handlar om EU:s institutioner, beslutsfattande och befogenheter.  EU:s fördrag och  lite historia. 
Alla får boken Facket och EU - så funkar det, av Kerstin Ahlberg och Margareta Edling.

Del 2. Digital studieresa till Bryssel
Datum:  3 februari - 11 februari: 4 halvdagar.

Onsdag 3 februari kl 13 - 16.30: Digitalt besök på Fackliga Brysselkontoret. Om verksamheten och aktuella EU-frågor. Om livet i Belgien och en introduktion till Europaparlamentet.
Torsdag 4 februari kl 08.30- 11.30. Vi träffar tre svenska europaparlamentariker med närhet till arbetsmarknadsfrågorna. (OBS Denna tid kan eventuellt komma att ändras pga parlamentarikernas arbetssituation.)

Onsdag 10 februari 13-16.30. Vi träffar EU-kommissionen. Därefter de svenska regionernas och kommunernas brysselkontor.
Torsdag 11 februari: kl 09.00-12.00: Vi träffar TCO:s europateam. Om Fackligt påverkansarbete och aktuella frågor på europanivå. Exemplet minimilöner. 

Del 3. Presentationer och slutsatser  
Datum: 19 februari kl 13-15.30 på Zoom
Slutdiskussion och presentation av slutuppgift: Var och en kommer att ha förberett sig på att berätta om och förklara en EU- relaterad fråga.

Välkommen med din ansökan!

Kristina Mattsson

Utbildningschef, TCO Fackliga Akademi

Arbetet mot sexuella trakasserier fortsätter

Det har gått tre år sedan #metoo startade. Det fackliga arbetet mot sexuella trakasserier i arbetslivet fortsätter. Vår handbok kan vara en hjälp på vägen i det arbetet.

Ladda ner handboken

Debatt

”Sverige måste stoppa minimilönerna”

När förslaget om minimilöner i EU nu har presenterats ser vi att varken Sverige eller vår partsmodell har undantagits eller skyddats. Nu krävs politisk mobilisering för att stoppa direktivet, skriver ordförandena för LO, TCO och Saco.

Nyheter

Förändringar på arbetsmarknaden i fokus för Eurofound

Kristina Lovén Seldén, arbetsmarknadspolitisk utredare på TCO, har nyligen blivit invald som styrelseledamot i Eurofound - en gemensam institution inom EU vars styrelse består av företrädare för regeringar, arbetsmarknadens parter och EU-kommissionen. Eurofounds uppdrag är att på basis av forskning förmedla kunskap för att stödja utvecklingen av en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik i EU. Lovén Seldén representerar de svenska facken.

Pressmeddelanden

Välkommet besked att Las-utredningens förslag läggs åt sidan

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelade under torsdagsförmiddagen att regeringen avser att gå vidare med parternas lösningar och inte den så kallade Las-utredningens förslag. TCO välkomnar beskedet.

Debatt

Parterna har löst las-problemet, Löfven

Remisstiden för den så kallade las-utredningen löper ut på måndag. Vi har två huvudsakliga invändningar mot att utredningen överhuvudtaget tillsattes, skriver Therese Svanström på Aftonbladet.se

Nyheter

Se våra webbinarier: Så påverkas arbetsmiljön av coronapandemin

Coronapandemin har förändrat arbetslivet, både för de som jobbat hemma och de som gått till jobbet. Men hur har det påverkat arbetsmiljön? I tre olika seminarier diskuterar vi detta, men även vilka lärdomar vi kan ta med oss in i framtiden. Du kan se seminarierna här.

Pressmeddelanden

Tummen ned för EU:s lagförslag om minimilöner

EU-kommissionen presenterade idag ett direktivförslag om minimilöner. Förslaget är inte lika långtgående som befarats, men bedömningen är fortfarande att det nya förslaget riskerar att allvarligt skada partsmodellen om det genomförs. TCO uppmanar Sveriges regering att agera kraftfullt i EU för att förhindra lagförslaget.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

20 november, 2020

Gör partsmodellen (och dig själv) en tjänst – tacka ditt fackliga ombud

Under förra veckan lyfte ett av de politiska ungdomsförbunden sin frustration över de då pågående löneförhandlingarna inom handelns område som riskerade leda till konflikt. Tyvärr drog de väldigt stora växlar på en utmaning som parterna på svensk arbetsmarknad är vana att hantera – en oenighet om löner och villkor. Det brukar i slutändan brukar lösa sig och det var väldigt länge sedan vi hade större strejker i det här landet som fick allvarliga konsekvenser för anställda, företag eller organisationer. Ungdomsförbundet ville helt enkelt ge facket sparken. Helt och hållet. Fuck facken löd slagorden.

Partsmodellen

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

19 november, 2020

Sätt press på Polen och Ungern om rättsstat och EU-budget

Europaparlamentet och ministerrådet har enats om en ”rättsstatsmekanism” för att garantera att pengar från EU:s budget och den stora återhämtningsfonden bara går till länder som respekterar rättsstatens principer. Men Polen och Ungern håller emot och lägger veto. Vid det extra EU-toppmötet idag är det viktigt att den svenska regeringen sätter kraftig press på Polen och Ungern. Att koppla utbetalning av EU-pengar till respekt för rättsstaten var ett av TCO:s viktigaste krav på regeringen för att stödja förslaget om återhämtningsplanen i somras.

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

17 november, 2020

Vad innebär kvällstidningarnas superpension?

Pensionerna är ett återkommande tema på kvällstidningarnas löpsedlar. Nu senast handlade det om ”superpengar” i form av tillägg och avdrag. Men vad innebär det?

Arbetsrätt, Omställning och utbildning, Pension

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

13 november, 2020

Vad är möjligt och vad är lämpligt? Om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Planerna på en reformerad Arbetsförmedling fortgår och ett aktuellt förslag är att kommunerna ska kunna agera utförare av arbetsmarknadstjänster åt myndigheten. Även om en sådan konstruktion är möjlig i rent juridiska termer tål att diskuteras ifall det är en lämplig riktning för politiken att röra sig i, eller ett ändamålsenligt svar på vad arbetsmarknadspolitiken ska uppnå.

Arbetsmarknad

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

13 november, 2020

TCO-budskap till statsministern: Ja till frihandel, nej till EU-reglerade minimilöner

Idag samlade statsminister Stefan Löfven arbetsmarknadens parter till ”EU-råd”. TCO:s ordförande Therese Svanström förde fram en rad tydliga budskap om omställning, partssamverkan och frihandel för att kicka igång Europas ekonomi, respekt för rättsstaten - och att regeringen måste fortsätta motarbeta förslaget om EU-reglerade minimilöner.

Maria Ahrengart - Nationalekonom

11 november, 2020

Förbättrade förutsättningar för egenföretagaren under krisen

Regeringen meddelade nyligen att flera av de generella krisstöden för företag förlängs. Många av TCO-förbundens medlemmar är egenföretagare och det är glädjande att de förändrade a-kasseregler för företagare förlängs under 2021.

A-kassan, Trygghetssystem

Gå till TCO bloggar

TCO play

02:15

06 november, 2020

Vi som jobbade hemma - Webbinarium om arbetsmiljö och distansarbete

Del två i TCO:s serie webbinarier om arbetsmiljö under Corona. Det sista kan du anmäla dig till vi länken: https://www.trippus.net/TCO_webbinarium_arbetsmiljo Coronapandemin har påverkat hur vi lever och hur vi arbetar. Många har bytt skrivbordet på kontoret mot köksbordet hemmavid. Distansarbetet kan ge oss en bättre balans mellan jobb och privatliv, men också orsaka stress och att man arbetar för mycket. Det är både intressant och nödvändigt att följa de långsiktiga konsekvenserna. Hur har arbetsmiljön sett ut för dem som har jobbat hemma under coronapandemin? Vilka arbetsmiljöregler gäller vid hemmaarbete? Hur bör man göra för att klara det fysiskt och psykiskt? Vilka lärdomar kan vi dra inför det fortsatta arbetet under pandemin och inför framtiden? Och hur kommer det att bli när vi går tillbaka till jobbet? Medverkande Therese Svanström, ordförande TCO Gisela Bäcklander, arbetslivs- och organisationsforskare Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöexpert Unionen Martina Saar, utredare på Fackförbundet ST med ansvar för arbetsmiljöfrågor Ann-Therése Enarsson, vd för TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja Futurion Moderator: Johanna Palmström Vill du veta mer om de andra seminarierna, läs mer här: https://www.tco.se/nyheter-och-debatt/Nyheter/2020/hur-paverkas-arbetsmiljon-av-coronapandemin/ Vill du veta mer om hur TCO arbetar med arbetsmiljöfrågan, läs mer här: https://www.tco.se/tco-tycker/Arbetsmarknad/Arbetsmiljo/

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.