Europasamarbetets möjligheter

Event

Europasamarbetets möjligheter är för dig som vill förstå hur EU-samarbetet fungerar och är nyfiken på arbets- och livsvillkor i andra europeiska länder. Studieresa till Bryssel bjuder på möten med representanter för EU-institutioner, fackliga kollegor och andra påverkansorganisationer.

ANTAGNINGEN AVSLUTAD FÖR 2020

Datum: 10 februari-26 mars (på deltid!) varav 2-5 mars studieresa till Bryssel.
Denna lärandeaktivitet är för dig som vill förstå hur EU-samarbetet fungerar – både i Bryssel och på hemmaplan. Och hur kan vi som fackliga vara med och påverka? Med studiebesök, möten och gemensamt tänkande bygger vi kunskap om Europasamarbetets möjligheter, fackligt påverkansarbete och hur det är att leva i några andra europeiska länder.


Vi kommer också att sätta oss in i några olika europeiska arbetsmarknadsmodeller. I Sverige är det självklart att lön regleras via kollektivavtal och inte lagstiftning, att det finns trygghetssystem när vi inte kan jobba och att det finns förskoleplatser för alla. Men förstår vi vad som händer i länder där detta saknas eller är organiserat på andra sätt? Menar vi samma sak när vi säger minimilöner, förtroendevald eller välfärdssystem? 

Målgrupp och syfte
Europasamarbetets möjligheter vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda som bättre vill förstå hur EU-samarbetet fungerar och hur facket kan vara med och påverka. Vi bygger också kunskaper om några olika europeiska arbetsmarknadsmodeller och människors livsvillkor i dessa länder för att öka förståelsen för hur våra europeiska fackliga kollegor tänker.  

Mål
Efter genomgången lärandeaktivitet förväntas deltagarna kunna:

  • Förklara och förstå beslutsprocesser på EU-nivå
  • Beskriva hur beslut på EU-nivå påverkar arbetsvillkor i Sverige
  • Ge exempel på vilka sätt facket kan vara med och påverka i beslutsprocesser, både i Bryssel och på hemmaplan
  • Känna till de grundläggande dragen i några av de europeiska arbetsmarknadsmodellerna och vilka konsekvenser dessa får på arbets- och livsvillkor i några europeiska länder. 

Upplägg och datum
Denna lärandeaktivitet är uppbyggd av tre delar med både nätbaserade studier och möten i det fysiska rummet. 

Del 1 Inledande studier på webben
Datum: 10 februari – 27 februari 2020 (deltid, några timmar/vecka)
5-7 timmars inledande webbaserade studier på vår kommunikationsplattform. Handlar om EU: s institutioner, viktiga EU-fördrag, beslutsfattande. Vi börjar också bekanta oss med några olika arbetsmarknadsmodeller. 

Del 2 Studieresa till Bryssel
Datum: 2-5 mars
Fyra dagars studieresa till Bryssel där vi besöker och diskuterar med företrädare för EU-institutionerna och olika påverkansorganisationer. Programmet görs i nära samarbete med LO/TCO/Saco:s Brysselkontor, vilket vi också besöker. 

Del 3 Uppföljningsseminarium på Bergendal i Sollentuna
Datum: 25-26 mars
Uppföljningsseminarium i Stockholm. Föreläsningar, diskussioner och presentationer. EU på hemmaplan.

Kostnad
Avgiften per deltagare är 11 500 kronor plus moms och betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare. Det täcker kostnader för föreläsare, litteratur, handledning, logi, frukost, en lunch och en middag i Bryssel, samt mat och logi för uppföljningsseminariet i Stockholm. Förbundet står för övriga eventuella ersättningar till deltagarna, liksom samtliga resor: flyget t.o.r. Sverige – Bryssel, lokala resor i Bryssel, samt resan t.o.r. Stockholm för uppföljningsseminariet.

Ansökan
Du söker till Europasamarbetet via denna länk. Begränsat antal platser och vi tillämpar löpande antagning - först till kvarn gäller. Vi på TCO Fackliga Akademi behöver din ansökan senast den 30 januari 2020. Observera att ditt förbund behöver godkänna din ansökan innan dess.

Ytterligare information
Om du har frågor om denna lärandeaktivitiet är du välkommen att kontakta Ronny Tedestedt, utbildningsutvecklare TCO Fackliga Akademi via mejl: ronny.tedestedt(at)tco.se eller Kristina Mattsson, utbildningschef TCO Fackliga Akademi: kristina.mattsson(at)tco.se

 

 

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, TCO Fackliga Akademi

Kristina Mattsson

Utbildningschef, TCO Fackliga Akademi

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

En rapport från TCO visar att många tjänstemän är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att få ihop livspusslet.

Läs mer

50 år av att betala sin egen skatt

Att avskaffa sambeskattningen var ett genombrott för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, bloggar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Läs mer

Var rädd om RUT!

Det viktigaste för RUT är att underlätta människors livspussel enligt en rapport från TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund