Europasamarbetets möjligheter - facket och EU-valet

Event 10:31 12 mars, 2019

Europaparlamentsvalet är den 26 maj. Där fattas beslut som ofta berör svensk arbetsmarknad. I denna kurs får du följa EU-valet från en facklig synvinkel, både i Bryssel och på hemmaplan.
Med studiebesök, diskussioner och gemensamt tänkande bygger kursen kunskap om Europasamarbetets möjligheter, EU-institutioner och om medlemsstaternas likheter och särdrag. Vad kan Europarlamentsvalet innebära för det fackliga arbetet i praktiken, både här hemma och på europeisk nivå?

Datum: 22 februari - 4 juni 2019 (på deltid!) varav 18-21 mars studieresa till Bryssel 

Målgrupp
Kursen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som bättre vill förstå hur vårt medlemskap i EU och Europaparlamentets verksamhet påverkar svenskt arbetsliv. Erfarenhet av europaarbete är alls inget krav. 

Upplägg
Kursen är uppbyggd av tre delar, se nedan.  

Del 1 (22 februari - 15 mars, deltid på webben) 
5-7 timmars inledande webbaserade studier på vår kommunikationsplattform. Inläsning och diskussion för grundläggande kunskap om EU:s institutioner och särskilt om Europaparlamentets roll. Vi tittar på beslutsfattande, sociala dialogen, Europafacket och vilka svenska folkvalda som i dag sitter i Europaparlamentet.

Del 2 (18-21 mars, studieresa) 
Fyra dagars studieresa till Bryssel där vi besöker och diskuterar med både tjänstemän och fackligt och politiskt förtroendevalda. Organisationer vi bland annat besöker: Europarlamentet, EU-kommissionen, Europafacket, Parlamentarium. Programmet görs i nära samarbete med LO/TCO/Saco:s Brysselkontor, vilket vi också besöker.  

Del 3 (3-4 juni, internat)
Uppföljningsseminarium i Stockholm. Studiebesök, föreläsning och fördjupad analys av valet och EU på hemmaplan.

Frågor som behandlas under kursen:

  • Vad betyder EU-valet 2019 för Sverige?
  • Vilka konsekvenser får beslut fattade i Europaparlamentet på svensk arbetsmarknad?   
  • Vilka är de centrala institutionerna för beslutsfattande inom EU?
  • Hur fördelas makt mellan EU och medlemsstaterna?
  • Hur kan den sociala dialogen och andra fackliga påverkansverktyg användas?
  • Vad innebär det att vara europé? Jämförelse av arbetsmarknads- och livsvillkor i Belgien och Sverige. 
  • EU på hemmaplan - hur fungerar det? Hur kan vi påverka från Sverige? 

Kostnad
Avgiften per deltagare är 8 000 kr plus moms och betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare. Det täcker utgifter för handledning, litteratur, logi i Bryssel, frukost, samt en lunch och en välkomstmiddag i Bryssel, samt mat och logi för uppföljningsseminariet i Stockholm.
Deltagarna/förbundet står för övriga måltider, eventuella ersättningar till deltagarna, liksom samtliga resor: flyget t.o.r. Sverige - Bryssel (vid tidig bokning kostar det ofta mellan 2000 - 4000 kronor) lokala resor i Bryssel, samt resan t.o.r. Stockholm för uppföljningsseminariet.

Ansökan
Sista ansökningsdag var den 15 februari 2019 och kursen är därför inte längre möjlig att söka Vi har ett begränsat antal platser och vi tillämpar löpande antagning - först till kvarn. Observera att ditt förbund behöver godkänna din ansökan. 

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, TCO Fackliga Akademi

Kristina Mattsson

Utbildningschef, TCO Fackliga Akademi

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund