ETUI - facklig utbildning i Europa

09:52 15 augusti, 2017

ETUI är ett självständigt institut inom Europafacket som anordnar utbildningar och seminarier för medlemsorganisationerna. Både på nätet och på plats i olika EU-länder.
TCO Fackliga Akademi samarbetar med institutet. Det är via oss som du kan söka till ETUI:s olika aktiviteter.

Utvecklingsinsatserna kan handla om facklig förnyelse och ledarskap, rekrytering och olika strategier för att stärka EU:s sociala dimension. ETUI genomför också språkutbildningar, både digitalt och på plats i något av medlemsländerna.
Utbildning för representanter i Europeiska företagsråd (European Works Councils, EWC) är en stor del av ETUI:s utbildningsutbud.

En bredare presentation av utbudet hittar du på ETUI:s webbsida etui.org. Aktuella utbildningar att söka hittar du också via denna länk.  

Målet med utbildningarna är att stärka EU:s sociala dimension och det fackliga samarbetet över Europas nationsgränser. Därför är förståelse och erfarenhetsutbyte i ett multikulturellt fackligt sammanhang alltid ett viktigt inslag.

Vem kan söka?
TCO kan oftast räkna med en, högst två, platser per kurs. Därför prioriteras de som har strategiskt ansvar på olika nivåer för de frågor som den aktuella kursen behandlar.

Både förbundsanställda och förtroendevalda är välkomna.
Det finns inget krav att ha internationell erfarenhet eller att kunna perfekt engelska. I europeiska fackliga sammanhang har de flesta engelska som andraspråk. Franska och tyska är de andra stora språken och många kurser arbetar med tolkning.

Det viktiga är att sökande kan sina sakfrågor och är intresserade av att fördjupa dem i ett europeiskt sammanhang.

Hur går ansökan till? 
TCO Fackliga Akademi skickar ut ETUI:s inbjudningar till förbunden när de är aktuella för ansökan, för spridning. Ifyllda ansökningar mejlas till TCO Fackliga Akademi. kristina.mattsson(at)tco.se
TCO Fackliga Akademi samlar ihop ansökningarna, rangordnar dem och skickar in dem till ETUI. 

Vi vill därför att den sökande bifogar ett kort rekommendationsmejl från sin fackliga organisation. Frågan är en:
- Därför vill organisationen skicka just denna person på just denna kurs.

Det går också bra att själv leta upp kurser på ETUI:s webbsida, och kontakta oss på TCO Fackliga Akademi direkt. Samt förstås sin chef som förbundsanställd eller sin ordförande som förtroendevald för godkännande och rekommendationsmejl.    

Mer om ETUI
ETUI är ett självständigt institut inom Europafacket med ansvar för forskning, utveckling och utbildning. Institutet är en brygga mellan den akademiska och fackliga världen och samverkar med olika universitet, med akademiker och andra experter. Det har som mål att stödja arbetstagarnas intressen och Europasamarbetets sociala dimension.

ETUI består av två avdelningar där den ena är ett forsknings- och utvecklingsinstitut som ägnar sig åt områden som arbetsmiljö, arbetsvillkor och anställningsförhållanden, socialpolitik och partsamverkan på Europanivå.

Den andra avdelningen är den som arrangerar kurser för Europafackets medlemsorganisationer. 

 

Kristina Mattsson

Utbildningschef

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare

VI ÄR TCO

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Ordförande är Eva Nordmark. Våra prioriterade frågor just nu är bättre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet genom ökat utbildningsutbud och studiefinansiering för yrkesverksamma, en skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och en jämställd föräldraförsäkring och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

Läs mer här

Så kan delningsekonomin passas in i svenska modellen

I takt med att delningsekonomin har växt har även baksidor, bland annat när det gäller arbetsrätt och skatter, blivit synliga. Men att reglera den nya ekonomin behöver inte vara svårt.

Läs mer här

World Day for Decent work

Sjunde oktober står anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter extra mycket i fokus. Då uppmärksammar facken världen över ”World Day for Decent Work”.

Läs mer här
image description

Omställning och turordning på Moderaternas stämma

Nu pågår Moderaternas arbetsstämma där partiet ska besluta om ny politik inför valet 2018. Jag hoppas att man får riktigt härliga dagar i Örebro! Självklart ligger jobben högt på dagordningen och jag tycker att man både lyckats landa mitt i prick i frågan om omställningsuppdrag till högskolor och universitet, men samtidigt behöver de tänka om när det kommer till turordningsreglerna.

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
27 oktober 2017

Studier - en väg från sjukskrivning till arbete

Anmäl dig här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund