ETUI - facklig utbildning i Europa

ETUI är ett självständigt institut inom Europafacket som anordnar utbildningar och seminarier för medlemsorganisationerna. TCO Fackliga Akademi samarbetar med institutet. Det är via oss som du söker till ETUI:s kurser.

Målet med utbildningarna är att stärka EU:s sociala dimension och det fackliga samarbetet över Europas nationsgränser. Därför är förståelse och erfarenhetsutbyte i ett multikulturellt fackligt sammanhang alltid en viktig del .
Kurserna kan handla om facklig förnyelse och ledarskap,  om övergången till ett fossilfritt arbetsliv, eller träning i att arbeta mer strategiskt i facket. De håller ofta hög kvalitet och är pedagogiskt genomarbetade.
ETUI genomför också språkutbildningar med förhandling och arbetsmarknadsinriktning, både digitalt och på plats i något av medlemsländerna.
Utbildning för representanter i Europeiska företagsråd (European Works Councils, EWC) är en stor del av ETUI:s utbildningsutbud.

Hur får jag kännedom om ETUI:s kurser och andra aktiviteter? 
Aktuella utbildningar att söka hittar du du via etui.org/training. Du kan också prenumerera på TCO Fackliga Akademis nyhetsbrev där vi lyfter upp de mest relevanta ETUI-aktiviteterna.

Vad gör TCO Fackliga Akademi och ETUI tillsammans? 
TCO Fackliga Akademi deltar i arbetet mellan ETUI och Europas övriga fackliga centralorganisationer för att påverka vilka kurser och aktiviteter som kommer upp. Vi ser som vår uppgift att driva på för fler aktiviteter som berör tjänstemännens arbetssituation, till exempel om gränslöst arbete, kompetensutveckling eller stress. 

Då och då samarrangerar TCO Fackliga Akademi utbildningar med ETUI och någon ytterligare europeisk facklig organisation. Ett exempel är tredagarskursen The right to connect - the right to disconnect i december 2019. Där samverkar vi med rumänska Fratia och med ETUI.
Vill du veta mer om europeiskt fackligt samarbete? Läs vidare här

Mer om ETUI
ETUI är ett självständigt institut inom Europafacket med ansvar för forskning, utveckling och utbildning. Institutet är en brygga mellan den akademiska och fackliga världen och samverkar med olika universitet, med akademiker och andra experter. Det har som mål att stödja arbetstagarnas intressen och Europasamarbetets sociala dimension.

ETUI består av två avdelningar där den ena är ett forsknings- och utvecklingsinstitut som ägnar sig åt områden som arbetsmiljö, arbetsvillkor och anställningsförhållanden, socialpolitik och partsamverkan på Europanivå.
Den andra avdelningen är den som arrangerar kurser för Europafackets medlemsorganisationer.

EU

Kristina Mattsson

Utbildningschef, TCO Fackliga Akademi

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, TCO Fackliga Akademi

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund