ETUI - facklig utbildning i Europa

09:52 23 augusti, 2018

ETUI är ett självständigt institut inom Europafacket som anordnar utbildningar och seminarier för medlemsorganisationerna. Både på nätet och på plats i olika EU-länder.
TCO Fackliga Akademi samarbetar med institutet. Det är via oss som du kan söka till ETUI:s olika aktiviteter.

Målet med utbildningarna är att stärka EU:s sociala dimension och det fackliga samarbetet över Europas nationsgränser. Därför är förståelse och erfarenhetsutbyte i ett multikulturellt fackligt sammanhang alltid ett viktigt inslag.
De kan handla om facklig förnyelse och ledarskap, rekrytering och olika strategier för att stärka EU:s sociala dimension. ETUI genomför också språkutbildningar med förhandling och arbetsmarknadsinriktning, både digitalt och på plats i något av medlemsländerna.
Utbildning för representanter i Europeiska företagsråd (European Works Councils, EWC) är en stor del av ETUI:s utbildningsutbud.

En bredare presentation av utbudet hittar du på ETUI:s webbsida etui.org. Aktuella utbildningar att söka hittar du också via denna länk.  

Mer om ETUI
ETUI är ett självständigt institut inom Europafacket med ansvar för forskning, utveckling och utbildning. Institutet är en brygga mellan den akademiska och fackliga världen och samverkar med olika universitet, med akademiker och andra experter. Det har som mål att stödja arbetstagarnas intressen och Europasamarbetets sociala dimension.

ETUI består av två avdelningar där den ena är ett forsknings- och utvecklingsinstitut som ägnar sig åt områden som arbetsmiljö, arbetsvillkor och anställningsförhållanden, socialpolitik och partsamverkan på Europanivå.
Den andra avdelningen är den som arrangerar kurser för Europafackets medlemsorganisationer. 

Vem kan söka till ETUI:s kurser?
Både förbundsanställda och förtroendevalda är välkomna.TCO kan oftast räkna med en, högst två, platser per kurs. Därför prioriteras de som har strategiskt ansvar på olika nivåer för de frågor som den aktuella kursen behandlar.
Men vi fyller inte upp våra kursplatser på alla kurser, så det är alltid en god idé att söka det man är intresserad av!

Det finns inget krav att ha internationell erfarenhet eller att kunna perfekt engelska. I europeiska fackliga sammanhang har de flesta engelska som andraspråk. Franska och tyska är de andra stora språken och många kurser arbetar med tolkning.
Det är mycket viktigare är att sökande är intresserad av att fördjupa sina sakfrågor i ett europeiskt sammanhang.

Hur får jag kännedom om ETUI:s kurser och andra aktiviteter? 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Då får du direktinfo om vilka kurser som är på gång. (Mejla i så fall tco.fackliga.akademi(at)tco.se) Du kan också få denna information via ditt förbund och du kan själv botanisera i ETUI:s utbud på adressen etui.org/training.

Hur söker jag till EUTI:s aktiviteter? 

  1. Förankra hos din chef/ditt förbund vilken kurs du är intresserad av. Vi vill att hen - eller när det är lämpligt du själv- sänder oss ett mycket kort motivering via mejl på svenska som svarar på frågan; - Därför vill organisationen skicka just denna person på just denna kurs. TCO Fackliga Akademi behöver motiveringarna när vi sedan gör vårt urval bland de svenska sökande. 
  2. Kontakta TCO Fackliga Akademi. Vi skickar ansökningshandlingar till dig. 
  3. Mejla din ifyllda ansökan till tco.fackliga.akademi(at)tco.se
  4. TCO Fackliga Akademi samlar ihop ansökningarna, rangordnar dem och skickar in dem till ETUI. 

Resten av processen ligger hos ETUI. De gör det fortsatta urvalet och meddelar dig om du blivit antagen eller inte. 

Vad gör TCO Fackliga Akademi och ETUI tillsammans? 
Vi deltar i arbetet mellan ETUI och Europas övriga fackliga centralorganisationer för att påverka vilka kurser och aktiviteter som kommer upp. Vi ser som vår uppgift att driva på för fler aktiviteter som berör tjänstemännens arbetssituation, till exempel om gränslöst arbete, kompetensutveckling eller stress. 

Ett par gånger om året samarrangerar TCO Fackliga Akademi utbildningar med ETUI och någon ytterligare europeisk facklig organisation. Ett exempel är tredagarskursen Atypical workers i Gdańsk i september 2017. Där samverkade vi med polska NSZZ Solidarność och vår finska systerorganisation finska STTK, vid sidan av ETUI.

 Vill du veta mer om europeiskt fackligt samarbete? Läs vidare här

EU

Kristina Mattsson

Utbildningschef, TCO Fackliga Akademi

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, TCO Fackliga Akademi

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Saknas en sammanhängande politik för en bättre arbetsmarknad

Regeringen och samarbetspartierna saknar en sammanhängande politik för en bättre fungerande arbetsmarknad anser TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund