Arbetsrätt, normer och diskriminering

Samhällets normer och outtalade förväntningar påverkar hur vi ser på andra människor och hur vi bedömer olika situationer och händelser.
På den här utbildningen får du träning i att identifiera diskriminering och kränkande särbehandling, tips om hur du bäst kan använda arbetsrätt och diskrimineringslag och en chans att fundera över vilka osynliga normer och strukturer som påverkar dig, i din egen vardag och hur du kan förändra dem.

När: den 2-3 maj på konferensanläggning samt digital uppföljning en halvdag den 17 maj 
När det passar dig:
genomgång av relevanta delar av lagar och ev kollektivavtal. Några spaningar och inventeringar att utföra på hemmaplan. 

I Sverige har vi fört en lång och framgångrik kamp för jämställdhet mellan kvinnor och män. Ändå är det långt kvar till verklig jämställdhet. Den diskriminering och särbehandling som drabbar till exempel människor med utomeuropeisk bakgrund, med funktionsvariationer, eller den som är hbtqi-person fungerar på samma vis men är för många ändå svår att identifiera. 

Diskriminering och kränkande bemötande finns i hela samhället. Ofta beror det på att vi styrs av sociala normer, (outtalade samhällsregler och förväntningar) som vi inte är medvetna om. Som fackligt engagerad är det en fördel att kunna reflektera över hur normer påverkar hur vi tolkar olika händelseförlopp och hur vi använder arbetsrätten, arbetsmiljö- och diskrimineringslagen.

I denna utbildning får du genom olika övningar hjälp att få syn på dina egna normer.
På ett lekfullt sätt och med konkreta exempel utforskar vi hur vi tolkar människor och vilka konsekvenser det ger, beroende vem du själv är.
Med hjälp av konkreta exempel och fallbeskrivningar tränar vi för att bli bättre i att  använda de fackliga verktygen,  för likabehandling och för ett mer inkluderande arbetsliv. 

Medverkar gör Emelie Karinsdotter, nätverks- och utbildningsansvarig på Maktsalongen  samt Majid Saliba, jurist och ombudsman på Unionen Stockholm. 

Mål

Målet är att utveckla deltagarnas förmåga att i sin fackliga roll:

  • känna igen och kunna agera mot diskriminering och kränkande särbehandling
  • använda sina fackliga verktyg utifrån ett mer normmedvetet tänkande
  • reflektera kring sin egen position i samhällets sociala normsystem
  • verka för likabehandling och ett mer inkluderande arbetsliv

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som vill utveckla sin förmåga att kunna bedöma och handla mer normmedvetet i sin fackliga roll.  Deltagare bör på förhand ha grunderna i arbetsrätten och diskrimineringslagen.

Program & tider

Slutet av april när det passar dig: genomgång av relevanta delar av arbetsrätten, diskrimineringslagen och någon spaning på hemmaplan kring utbildningens teman. 

Måndagen den 2 maj - tisdagen den 3 maj: liveträff med workshops, övningar, presentationer och erfarenhetsutbyte. Vi ses på konferenscentrat Bergendal i Sollentuna klockan 11.00 dag 1 (Transport dit från Cityterminalen avgår kl 10.10)  Vi avslutar kl 16.00 dag 2, då transport avgår tillbaka till Cityterminalen. 

4 maj - 16 maj när det passar dig: Fortsatt inventering och spaning på hemmaplan, utifrån några korta uppgifter kursledningen ger.

17 maj kl 09.00-11.30: uppföljning och fortsatt diskussion kring spaningar och inventering. Presentation och avslutning

Avgift

Att delta i Arbetsrätt, normer och diskriminering kostar 4 800 kronor exklusive moms, per deltagare. Avgiften betalas av ditt förbund eller eventuellt av din arbetsgivare.

Avgiften inkluderar lärandeaktiviteter, föreläsare, mat och boende på Bergendal i Sollentuna. Även transport mellan Bergendal och Cityterminalen vid Stockholm Centralstation ingår. Ditt förbund står för resor till och från Stockholm. För frågor om eventuella övriga ersättningar hänvisar vi till ditt förbund. 

Frågor? Kontakta Kristina Mattsson - se nedan

Välkommen med din ansökan! 

Kristina Mattsson

Utbildningschef, Fackliga akademin, TCO

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

08 juni, 2022

Jämställdhetsindex visar på behoven av en reformerad föräldraförsäkring

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenningdagarna har avtagit senaste åren och i år går utvecklingen till och med bakåt. Hur kan det förklaras? Varför är det ett problem? Och vad behövs för att vända utvecklingen?

Jämställdhet, Trygghetssystem

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.