Arbetsmiljö i nya tider - 7,5 högskolepoäng

11:45 19 december, 2019

Alla arbetstagare har rätt till en hälsosam arbetsmiljö. Friska och nöjda medarbetare leder dessutom till färre sjukskrivningar och ökad produktivitet. Kursen ger fördjupad kunskap i regler, teorier och metoder som hjälper dig att bidra till "det goda arbetet". Särskilt fokus ligger på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

SIDAN ÄR UNDER REVIDERING. ANSÖKAN ÖPPNAR UNDER VÅRTERMINEN 2020. NÄSTA KURS GES UNDER HÖSTEN 2020.

Studietid: 26 augusti - 9 december 2020.  
Studierna bedrivs på kvartsfart.

Med hjälp av inbjudna föreläsare kommer vi att fördjupa diskussionen inom områden som:

• Arbetsmiljöns riskfaktorer och friskfaktorer, med särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö
• Hur olika megatrender påverkar arbetsmiljön
• Hälsofrämjande ledarskap och förebyggande arbetsmiljöarbete
• Hälsoekonomi
• Lagar och regler som påverkar arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet
• Arbetsmiljöarbetets huvudaktörer och deras roll i arbetsmiljöarbetet

Målgrupp
Kursen vänder sig till förbundsanställda och förtroendevalda med uppdrag och arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. 

Kursdesign och examination
Studierna genomförs som tre tvådagarsseminarier på Bergendal i Sollentuna (internat). Däremellan genomför deltagarna studier på distans.  

Tider för seminarierna på Bergendal 2020

  • 26-27 augusti
  • 6-7 oktober  
  • 8-9 december 

Under kursen kommer vi att arbeta med exempel som utgår från kursdeltagarnas egna erfarenheter. Aktivt deltagande under seminarierna är en del av examinationerna. Deltagarna gör även två mindre grupparbeten liksom ett individuellt projektarbete. Gemensamt för examinationerna är att den egna praktiken analyseras med hjälp av de teoretiska redskap som kursen gett. 

Studietakten motsvarar 25 procent av heltidsstudier. Deltagare som aktivt deltagit i seminarierna och godkänts av universitetet får tillgodoräkna sig 7,5 högskolepoäng.

Utbildningsanordnare
Kursen arrangeras av Karlstads universitet, på uppdrag av och i nära samverkan med TCO Fackliga Akademi. Carin Håkansta är kursansvarig och kursledare. Ett flertal gästföreläsare kommer också att ingå i programmet.  

Avgift
Kursen kostar 27 000 plus moms. Avgiften betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare.
Priset inkluderar kurslitteratur, övernattning på Bergendal och samtliga måltider under tre seminarier. Ingår gör också resorna mellan Cityterminalen och Bergendal. Sändande förbund står för resor till och från Stockholm samt eventuell förlorad arbetsinkomst.
För information om kursavgiften, resor och biljetter och liknande frågor, kontakta ditt förbund.

Ansökan
Ansökan öppnar under vårterminen 2020. Håll utkik på denna sida!  
Observera att du behöver prata med utbildningsansvarig eller din chef på ditt förbund. Det är de som godkänner och i de flesta fall även betalar för ditt deltagande i kursen. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.

Ytterligare information om kursen lämnas av Ronny Tedestedt, för kontaktuppgifter se nedan, eller tco.fackliga.akademi(at)tco.se  

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, TCO Fackliga Akademi

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund