Arbetsmiljö i nya tider - 7,5 högskolepoäng

11:45 24 januari, 2020

SIDAN ÄR UNDER REVIDERING. ANSÖKAN ÖPPNAR UNDER VÅRTERMINEN 2020. NÄSTA KURS GES UNDER HÖSTEN 2020.

Studietid: 26 augusti - 9 december 2020.  
Studierna bedrivs på kvartsfart.

 

Kursens syfte
Kursen syftar till att ge deltagare teoretiska och praktiska färdigheter i arbetet med arbetsmiljöfrågor. Delmomenten i kursen syftar till att bidra till ökad förståelse av relationen mellan arbetsmiljösystemet med dess aktörer och regler och megatrender som påverkar arbetsliv och arbetsmiljö. De syftar även till att ge deltagarna praktisk kunskap i hur man kan analysera arbetsmiljöproblem och argumentera för arbetsmiljöinsatser.

Målgrupp
Kursen vänder sig till förbundsanställda och förtroendevalda med uppdrag och arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. 

Kursdesign och examination
Studierna genomförs som tre tvådagarsseminarier på Bergendal i Sollentuna (internat). Innan seminarierna läser deltagarna litteraturen. Mellan seminarierna kommer deltagarna även behöva förbereda examinationsuppgifterna. Examinationerna redovisas under seminarierna och ska i ett fall lämnas in i förväg. Studietakten motsvarar 25 procent av heltidsstudier. 

Tider för seminarierna på Bergendal 2020

  • 26-27 augusti
  • 6-7 oktober  
  • 8-9 december 

Studietakten motsvarar 25 procent av heltidsstudier. Deltagare som aktivt deltagit i seminarierna och godkänts av universitetet får tillgodoräkna sig 7,5 högskolepoäng.

Utbildningsanordnare
Kursen arrangeras av Karlstads universitet, på uppdrag av och i nära samverkan med TCO Fackliga Akademi. Dr Carin Håkansta och professor Ann Bergman, från Arbetsvetenskap, Karlstads universitet, är kursledare. Ett flertal gästföreläsare kommer också att ingå i programmet.  

Avgift
Kursen kostar 27 000 kronor plus moms. Avgiften betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare.
Priset inkluderar kurslitteratur, övernattning på Bergendal och samtliga måltider under tre seminarier. Ingår gör också resorna mellan Cityterminalen och Bergendal. Sändande förbund står för resor till och från Stockholm samt eventuell förlorad arbetsinkomst.
För information om kursavgiften, resor och biljetter och liknande frågor, kontakta ditt förbund.

Ansökan
Ansökan öppnar under vårterminen 2020. Håll utkik på denna sida!  
Observera att du behöver prata med utbildningsansvarig eller din chef på ditt förbund. Det är de som godkänner och i de flesta fall även betalar för ditt deltagande i kursen. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.

Ytterligare information om kursen lämnas av Ronny Tedestedt, för kontaktuppgifter se nedan, eller tco.fackliga.akademi(at)tco.se  

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, TCO Fackliga Akademi

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

En rapport från TCO visar att många tjänstemän är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att få ihop livspusslet.

Läs mer

50 år av att betala sin egen skatt

Att avskaffa sambeskattningen var ett genombrott för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, bloggar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Läs mer

Var rädd om RUT!

Det viktigaste för RUT är att underlätta människors livspussel enligt en rapport från TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund