Arbetsmiljö i nya tider - 7,5 högskolepoäng

14:43 5 februari, 2019

Frihet att jobba på pendeltåget eller när barnen somnat, men också ett svårhanterligt eget ansvar för gränsen mellan arbete och privatliv.
Många har ett stimulerande och utvecklande arbete, men upplever också ökade krav, stress och tyngre arbetsbörda - inte minst i de kontaktyrken där man möter många människor.
Dagens komplexa arbetsmiljö kräver nya idéer och djupare kunskap. På denna specialdesignade högskolekurs står sambanden mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa i fokus.
KURSEN HAR BÖRJAT. NÄSTA KURS GES UNDER 2020.

Studietid: 5 februari - 25 april 2019  
Studierna bedrivs på kvartsfart.

På denna kurs diskuterar vi grundläggande teorier och begrepp som behandlar sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Deltagarna får en fördjupning inom forskning som hjälper dem att bättre tolka och förstå olika arbetsmiljöer och hur de påverkar oss.
I fokus står den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men mycket av kursinnehållet har stor relevans även för fysiska arbetsmiljöfrågor.

Med hjälp av inbjudna föreläsare kommer vi att fördjupa diskussionen inom områden, som:

  • Vad innebär organisationsförändringar, ny teknik och det gränslösa arbetet för arbetsmiljön?
  • Hur kan framtidens arbetsplatser utformas så att de underlättar kunskapsspridning och kommunikation?
  • Vad är det som skapar hälsa i arbetet? Vilka är de vetenskapligt dokumenterade friskfaktorerna?
  • Vilka är de centrala delarna i arbetsmiljöns regelverk och skyddsombudsrätten?
  • Hur kan parterna på arbetsmarknaden samverka för att möta utmaningar i arbetsmiljön?
  • Hur kan centrala arbetsmiljöteorier användas i det praktiska arbetsmiljöarbetet?

Under kursen kommer vi att arbeta med exempel som utgår från kursdeltagarnas egna erfarenheter. Deltagarna skriver också ett mindre arbete där de analyserar den egna praktiken med hjälp av de teoretiska redskap som kursen gett. 

Målgrupp
Kursen vänder sig till förbundsanställda och förtroendevalda med uppdrag och arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. 

Kursdesign och examination
Studierna genomförs som tre tvådagarsseminarier på Bergendal i Sollentuna (internat). Däremellan läser deltagarna kurslitteraturen och genomför ett mindre, självständigt arbete. 

 Tider för seminarierna på Bergendal 2019

  • 5-6 februari
  • 13-14 mars  
  • 24-25 april

Studietakten motsvarar 25 procent av heltidsstudier. Deltagare som aktivt deltagit i seminarierna och godkänts av universitetet, får tillgodoräkna sig 7,5 högskolepoäng.

Utbildningsanordnare
Kursen arrangeras av Enheten för arbetsmarknadskunskap, Institutet för social forskning, (SOFI) vid Stockholms universitet, på uppdrag av TCO Fackliga Akademi. Ola Sjöberg, professor i sociologi vid SOFI är kursansvarig och kursledare. Ett flertal gästföreläsare kommer också att ingå i programmet. Kursledaren finns med under hela kursen och handledning kommer att ges.

Avgift
Kursen kostar 27 000 plus moms. Avgiften betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare.
Priset inkluderar kurslitteratur, övernattning på Bergendal och samtliga måltider under tre seminarier. Ingår gör också resorna mellan Cityterminalen och Bergendal. Sändande förbund står för resor till och från Stockholm samt eventuell förlorad arbetsinkomst.
För information om kursavgiften, resor och biljetter och liknande frågor, kontakta ditt förbund.

Ansökan
Kursen har börjat. Kursen ges igen under 2020. Välkommen med din ansökan tidigast under hösten 2019. Observera att du behöver prata med utbildningsansvarig eller din chef på ditt förbund. Det är de som godkänner och i de flesta fall även betalar för ditt deltagande i kursen. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.

Ytterligare information om kursen lämnas av Ronny Tedestedt, för kontaktuppgifter se nedan, eller tco.fackliga.akademi(at)tco.se  

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, TCO Fackliga Akademi

Therese Svanström nominerad till ny TCO-ordförande

TCO samlas till extrakongress den 9 december.

Följ kongressen live

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Seminarium den 10 december om hur vi får ett pensionssystem som är hållbart över tid.

Läs mer och anmäl dig

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund