Regionalt skyddsombud – ditt uppdrag och den digitala arbetsmiljön

09:15 1 juli, 2021

Vad påverkar vår digitala arbetsmiljö? Vad ingår i uppdraget som regionalt skyddsombud? Välkommen till detta specialdesignade utbildningsprogram som ger dig kunskap och verktyg för att bättre kunna utföra uppdraget som RSO/RAMO.
Vi arbetar med erfarenhetsutbyte, föreläsningar, olika case samt interaktiv teater. En central del är att genomföra ett eget arbetsplatsbesök och göra en mindre enskild uppgift kopplat till detta.
Vi möts både i det digitala och fysiska rummet om smittskyddsläget tillåter. Annars träffas vi enbart digitalt.

UTBILDNINGEN ÅTERKOMMER HÖSTEN 2022

När: 
Var:
i det digitala rummet via Zoom samt i det fysiska rummet på ..

Digitala verktyg i datorn och mobiltelefonen är en del av vår arbetsmiljö. Dessa verktyg ska underlätta arbetet som ofta innebär tvära kast mellan olika arbetsuppgifter och hantering av stora mängder av information. Coronapandemin har dessutom lett till att vi i högre utsträckning använder digitala verktyg för att möta och interagera med människor.

Ofta går det bra men ibland uppstår krockar mellan hjärnan och de digitala verktygen. Teknikstress är en arbetsmiljörisk och har aktualiserats med anledning av att fler arbetar hemifrån och på distans. Under detta utbildningsprogram får du lära dig mer om kognitiva och digitala arbetsmiljöproblem.

Vad ingår i uppdraget som RSO/RAMO? Och vad ingår ej? Hur skiljer sig detta förtroendeuppdrag från andra? Vi borrar i lagar och regler som styr uppdraget.

Syfte

Syftet med detta program är att du får en bättre bild av vad som ingår i uppdraget som RSO/RAMO. Ett ytterligare syfte är att du som RSO/RAMO har mer kunskap om digital och kognitiv arbetsmiljö för att bättre kunna jobba med dessa frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom syftar denna lärandeaktivitet till ett erfarenhetsutbyte mellan RSO/RAMO i TCO-förbunden.

Mål

Efter detta utbildningsprogram förväntas deltagarna:

  • kunna beskriva och förklara vad som ingår i uppdraget som RSO/RAMO
  • ha en förståelse för vad som påverkar vår digitala och kognitiva arbetsmiljö 
  • kunna föreslå lämpliga arbetsmiljöinsatser i olika situationer 

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som redan har ett uppdrag som regionalt skyddsombud/regionalt arbetsmiljöombud (RSO/RAMO) inom ett TCO-förbund.

Upplägg

Utbildningsprogrammet består av sex delar med två centrala teman. Det ena temat handlar om den digitala och kognitiva arbetsmiljön. Det andra handlar om lag och rätt där vi undersöker vilka rättsliga utgångspunkter som styr uppdraget som RSO/RAMO.

Utbildningsprogrammet genomförs både i det digitala och fysiska rummet. Vissa delar genomförs vid särskilda tillfällen tillsammans med andra deltagare. Andra kan du göra när det passar dig. 

I programmet ingår att du genomför ett eget arbetsplatsbesök i egenskap av RSO/RAMO, antingen fysiskt på arbetsplatsen eller digitalt. Helst under november månad.

OBS! Om det ej skulle vara möjligt att ses i det fysiska rummet med anledning av smittskyddsläget kommer hela utbildningsprogrammet att genomföras i det digitala rummet.

Del 1: Introduktion (3 timmar)
18 oktober kl. 13-16. Digitalt via Zoom.
Introduktion utbildningsprogram och deltagare. Föreläsning, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Del 2: Digital och kognitiv arbetsmiljö (3 timmar)
19 oktober kl. 13:00-16:30. Digitalt via Zoom.
Föreläsning och diskussioner. Gästföreläsare Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion.

Del 3: Uppdraget som RSO/RAMO (1-2 timmar)
20-26 oktober (1-2 timmar när det passar dig). Digitalt via plattform.
Förinspelade föreläsningsklipp med Maria Steinberg, docent i arbetsrätt med arbetsmiljörätt. Individuella reflektionsfrågor kopplat till föreläsningen.

Del 4: Uppdraget som RSO/RAMO (2 heldagar, 16 timmar)
28-29 oktober, internat på Vård Gård i Saltsjöbaden.
Frågor & svar och arbete med case-uppgifter tillsammans med Maria Steinberg. Interaktiv teater med Tage Granit. Diskussioner och erfarenhetsutbyten. Introduktion Välkommen till verkligheten.

Del 5: Välkommen till verkligheten (3-5 timmar)
1 november-7 december, när och där det passar dig.
Dokumentation och reflektion över ett eget arbetsplatsbesök i egenskap av RSO/RAMO med särskilt fokus på den digitala arbetsmiljön (2-3 timmar samt arbetstid för arbetsplatsbesök du ändå skulle ha gjort). Du ger återkoppling till några andra deltagares reflektionsuppgifter (1-2 timmar).

Del 6: Uppföljning och vägar framåt (3 timmar)
14 december kl. 9-12. Digitalt via Zoom.
Erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande kopplat till det arbetsplatsbesök med tillhörande reflektionsuppgift du gjort.

Kostnad

Ingen deltagaravgift. Ingår gör resor, logi, föreläsningar och litteratur.  

Litteratur

Två böcker kommer att skickas med post. Det är därför viktigt att vi har rätt adressuppgifter till dig. Böcker skickas till den adress du som deltagare uppger i samband med din ansökan. Du behöver inte skaffa böckerna själv. Vi kommer att använda oss av böckerna: 

Digitaliseringen och arbetsmiljön
av Sandblad, Gulliksen m.fl.

Skyddsombudsrätt: skydds- och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn av Steinberg.

Ytterligare information

Ytterligare information om utbildningsprogrammet lämnas av Ronny Tedestedt, kontaktuppgifter se nedan.

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin, TCO

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.