Regionalt skyddsombud – ditt uppdrag och den digitala arbetsmiljön

09:15 1 juli, 2021

Vad påverkar vår digitala arbetsmiljö? Vad ingår i uppdraget som regionalt skyddsombud? Välkommen till detta specialdesignade utbildningsprogram som ger dig kunskap och verktyg för att bättre kunna utföra uppdraget som RSO/RAMO.
Vi arbetar med erfarenhetsutbyte, föreläsningar, olika case samt interaktiv teater. En central del är att genomföra ett eget arbetsplatsbesök och göra en mindre enskild uppgift kopplat till detta.
Vi möts både i det digitala och fysiska rummet om smittskyddsläget tillåter. Annars träffas vi enbart digitalt.

När: 18 oktober – 14 december 2021 (ca 30 timmar totalt) 
Var:
i det digitala rummet via Zoom samt i det fysiska rummet på Vår Gård i Saltsjöbaden.

Digitala verktyg i datorn och mobiltelefonen är en del av vår arbetsmiljö. Dessa verktyg ska underlätta arbetet som ofta innebär tvära kast mellan olika arbetsuppgifter och hantering av stora mängder av information. Coronapandemin har dessutom lett till att vi i högre utsträckning använder digitala verktyg för att möta och interagera med människor.

Ofta går det bra men ibland uppstår krockar mellan hjärnan och de digitala verktygen. Teknikstress är en arbetsmiljörisk och har aktualiserats med anledning av att fler arbetar hemifrån och på distans. Under detta utbildningsprogram får du lära dig mer om kognitiva och digitala arbetsmiljöproblem.

Vad ingår i uppdraget som RSO/RAMO? Och vad ingår ej? Hur skiljer sig detta förtroendeuppdrag från andra? Vi borrar i lagar och regler som styr uppdraget.

Syfte

Syftet med detta program är att du får en bättre bild av vad som ingår i uppdraget som RSO/RAMO. Ett ytterligare syfte är att du som RSO/RAMO har mer kunskap om digital och kognitiv arbetsmiljö för att bättre kunna jobba med dessa frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom syftar denna lärandeaktivitet till ett erfarenhetsutbyte mellan RSO/RAMO i TCO-förbunden.

Mål

Efter detta utbildningsprogram förväntas deltagarna:

  • kunna beskriva och förklara vad som ingår i uppdraget som RSO/RAMO
  • ha en förståelse för vad som påverkar vår digitala och kognitiva arbetsmiljö 
  • kunna föreslå lämpliga arbetsmiljöinsatser i olika situationer 

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som redan har ett uppdrag som regionalt skyddsombud/regionalt arbetsmiljöombud (RSO/RAMO) inom ett TCO-förbund.

Upplägg

Utbildningsprogrammet består av sex delar med två centrala teman. Det ena temat handlar om den digitala och kognitiva arbetsmiljön. Det andra handlar om lag och rätt där vi undersöker vilka rättsliga utgångspunkter som styr uppdraget som RSO/RAMO.

Utbildningsprogrammet genomförs både i det digitala och fysiska rummet. Vissa delar genomförs vid särskilda tillfällen tillsammans med andra deltagare. Andra kan du göra när det passar dig. 

I programmet ingår att du genomför ett eget arbetsplatsbesök i egenskap av RSO/RAMO, antingen fysiskt på arbetsplatsen eller digitalt. Helst under november månad.

OBS! Om det ej skulle vara möjligt att ses i det fysiska rummet med anledning av smittskyddsläget kommer hela utbildningsprogrammet att genomföras i det digitala rummet.

Del 1: Introduktion (3 timmar)
18 oktober kl. 13-16. Digitalt via Zoom.
Introduktion utbildningsprogram och deltagare. Föreläsning, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Del 2: Digital och kognitiv arbetsmiljö (3 timmar)
19 oktober kl. 13:00-16:30. Digitalt via Zoom.
Föreläsning och diskussioner. Gästföreläsare Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion.

Del 3: Uppdraget som RSO/RAMO (1-2 timmar)
20-26 oktober (1-2 timmar när det passar dig). Digitalt via plattform.
Förinspelade föreläsningsklipp med Maria Steinberg, docent i arbetsrätt med arbetsmiljörätt. Individuella reflektionsfrågor kopplat till föreläsningen.

Del 4: Uppdraget som RSO/RAMO (2 heldagar, 16 timmar)
28-29 oktober, internat på Vård Gård i Saltsjöbaden.
Frågor & svar och arbete med case-uppgifter tillsammans med Maria Steinberg. Interaktiv teater med Tage Granit. Diskussioner och erfarenhetsutbyten. Introduktion Välkommen till verkligheten.

Del 5: Välkommen till verkligheten (3-5 timmar)
1 november-7 december, när och där det passar dig.
Dokumentation och reflektion över ett eget arbetsplatsbesök i egenskap av RSO/RAMO med särskilt fokus på den digitala arbetsmiljön (2-3 timmar samt arbetstid för arbetsplatsbesök du ändå skulle ha gjort). Du ger återkoppling till några andra deltagares reflektionsuppgifter (1-2 timmar).

Del 6: Uppföljning och vägar framåt (3 timmar)
14 december kl. 9-12. Digitalt via Zoom.
Erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande kopplat till det arbetsplatsbesök med tillhörande reflektionsuppgift du gjort.

Kostnad

Ingen deltagaravgift. Ingår gör resor, logi, föreläsningar och litteratur.  

Litteratur

Två böcker kommer att skickas med post. Det är därför viktigt att vi har rätt adressuppgifter till dig. Böcker skickas till den adress du som deltagare uppger i samband med din ansökan. Du behöver inte skaffa böckerna själv. Vi kommer att använda oss av böckerna: 

Digitaliseringen och arbetsmiljön
av Sandblad, Gulliksen m.fl.

Skyddsombudsrätt: skydds- och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn av Steinberg.

Ytterligare information

Ytterligare information om utbildningsprogrammet lämnas av Ronny Tedestedt, kontaktuppgifter se nedan.

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin, TCO

Sverige behöver TCO:arna mer än någonsin

TCO-förbundens medelmmar har länge visat, och alldeles extra under denna pandemi, att de är samhällsbärare. Tack för ert jobb!

Läs bloggen

Debatt

Så kan distansrevolutionen förbättra arbetslivet

Arbetsgivare och anställda måste ta vara på de möjligheter som distansrevolutionen innebär, det skriver TCO på Dagens Nyheters debattsida.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco: Långtidsarbetslösheten kräver omedelbara insatser

LO, TCO och Saco kräver krafttag mot den historiskt höga långtidsarbetslösheten. Idag lämnar de tre centralorganisationerna därför över ett 16-punktsprogram till regeringen med förslag på åtgärder.

Debatt

Arbetslösa förtjänar en a-kassa värd namnet

Mer än hälften tycker att ersättningen vid arbetslöshet ska ligga på ett europeiskt genomsnitt. Verkligheten är en annan. Sverige ligger i botten vid en jämförelse av ersättningen vid arbetslöshet och är sämst av de nordiska länderna, skriver Therese Svanström, ordförande TCO.

Nyheter

Demokratin och yttrandefriheten på tillbakagång

Idag presenterar Världsfacket rapporten Global Rights Index 2021 som mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 149 länder. Granskningen visar att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 64 länder, jämfört med 56 år 2020. Denna utveckling sker inte på andra sidan jorden utan i vårt närområde; EU:s grannland Belarus är åter med på listan bland de värsta länderna.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 juli, 2021

Tack alla TCO:are!

Våren 2021 blev inte heller den en "vanlig" vår. Pandemin höll oss i sitt grepp, och på olika sätt har vi gjort både förändringar och uppoffringar i vår tillvaro för att anpassa oss och hantera de utmaningar vi mött, såväl i arbetslivet som privat.

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

14 juli, 2021

Förslaget till ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, vad innebär det?

TCO har i dagarna skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag om ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive, som är tänkt att från och med år 2023 ersätta det nuvarande direktivet från 2014, NFRD- Non-Financial Reporting Directive.

EU, Internationellt

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

06 juli, 2021

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism: är det nu det händer?

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism mot svarta människor skapar historia, och vi har förhoppningar om det kommer bidra till att skapa en bättre framtid.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

02 juli, 2021

Livslängden ökar – men även variationen beroende på utbildning och yrke

Att medellivslängden ökar och vi förväntas leva och även förbli relativt friska längre är ju glädjande. Men det kan också medföra påfrestningar för pensionssystemet. Flera aktörer har visat att fler äldre skulle kunna och vilja arbeta längre upp i åren – med rätt förutsättningar. Resultaten visar också att om inget görs riskerar klyftorna mellan olika kategorier pensionärer att öka, mer än klyftorna mellan olika kategorier arbetskraft.

Trygghetssystem

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

01 juli, 2021

Att engagera sig fackligt är långt ifrån en självklarhet för många

Världen över blir det allt farligare att organisera sig fackligt. Enligt Världsfackets nyligen publicerade Global Rights index 2021 utsätts arbetstagare för våld i 45 länder och fackligt aktiva mördades i sex länder. I 87 procent av de granskade länderna är strejkrätten begränsad, i 79 procent av länderna får fackförbunden inte vara med och förhandla och i 74 procent av länderna är rätten att gå med i ett fackförbund begränsad.

Internationellt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Distansrevolutionen

Frågan om distansarbete är högaktuell. Aldrig tidigare har en förändring genomförts så snabbt och genomgripande för så stora tjänstemannagrupper. Det blir alltmer uppenbart att arbetslivet kanske aldrig kommer att bli sig riktigt likt. Ett kraftigt ökat inslag av distansarbete kommer att vara en bestående förändring på många arbetsplatser.

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.