Regionalt skyddsombud – ditt uppdrag och den digitala arbetsmiljön

14:00 16 juni, 2022

Vad påverkar vår digitala arbetsmiljö? Vad ingår i uppdraget som regionalt skyddsombud? Välkommen till detta specialdesignade utbildningsprogram som ger dig kunskap och verktyg för att bättre kunna utföra uppdraget som RSO/RAMO.
Vi arbetar med erfarenhetsutbyten, föreläsningar, olika case samt interaktiv teater. En central del är att genomföra ett eget arbetsplatsbesök och göra en mindre enskild uppgift kopplat till detta.
Vi möts både i det digitala och fysiska rummet om smittskyddsläget tillåter. Annars träffas vi enbart digitalt.

När: 22 september – 8 december 2022 (på deltid)
Var: Både i det digitala rummet samt i det fysiska rummet på Bergendal

Hur får vi hjärnan att må bra under en arbetsdag? Digitala verktyg i datorn och mobiltelefonen är en del av vår arbetsmiljö. Dessa verktyg ska underlätta arbetet som ofta innebär tvära kast mellan olika arbetsuppgifter och hantering av stora mängder av information. Ofta går det bra men ibland uppstår krockar mellan hjärnan och de digitala verktygen. Teknikstress är en arbetsmiljörisk och har aktualiserats med anledning av att fler arbetar hemifrån och på distans. Digitala mötesverktyg som har blivit allt vanligare ger nya möjligheter att träffa och interagera med människor men ställer också delvis nya krav på en god arbetsmiljö. Under detta utbildningsprogram får du lära dig mer om kognitiva och digitala perspektiv på arbetsmiljö.

Vad ingår i uppdraget som RSO/RAMO? Och vad ingår ej? Hur skiljer sig detta förtroendeuppdrag från andra? Vi borrar i lagar och regler som styr uppdraget så att du känner dig tryggare i ditt uppdrag. Genom erfarenhetsutbyten över förbundsgränserna bygger vi även kunskap om hur RSO/RAMO-uppdraget kan bedrivas.

Syfte

Syftet med detta program är att du får en bättre bild av vad som ingår i uppdraget som RSO/RAMO. Ett ytterligare syfte är att du som RSO/RAMO har mer kunskap om digital och kognitiv arbetsmiljö för att bättre kunna jobba med dessa frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom syftar denna lärandeaktivitet till ett erfarenhetsutbyte mellan RSO/RAMO i TCO-förbunden.

Mål

Efter detta utbildningsprogram förväntas deltagarna:

  • kunna beskriva och förklara vad som ingår i uppdraget som RSO/RAMO
  • ha en förståelse för vad som påverkar vår digitala och kognitiva arbetsmiljö 
  • kunna föreslå lämpliga arbetsmiljöåtgärder i olika situationer 

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som redan har ett uppdrag som regionalt skyddsombud/regionalt arbetsmiljöombud (RSO/RAMO) inom ett TCO-förbund.

Upplägg

Utbildningsprogrammet består av ett antal delar med två centrala teman. Det ena temat handlar om den digitala och kognitiva arbetsmiljön. Det andra handlar om lag och rätt där vi undersöker vilka rättsliga utgångspunkter som styr uppdraget som RSO/RAMO.

Utbildningsprogrammet genomförs både i det digitala och fysiska rummet. Vissa delar genomförs vid särskilda tillfällen tillsammans med andra deltagare. Andra kan du göra när det passar dig. 

I programmet ingår att du genomför ett eget arbetsplatsbesök i egenskap av RSO/RAMO, antingen fysiskt på arbetsplatsen eller digitalt. Helst under oktober-november. 

OBS! Om det ej skulle vara möjligt att ses i det fysiska rummet med anledning av smittskyddsläget kommer hela utbildningsprogrammet att genomföras i det digitala rummet.

Datum 2022

Del 1: Introduktion (3 timmar) & digital och kognitiv arbetsmiljö (3 timmar) 
Torsdag 22 september kl. 13:00-16:00. Digital träff. 
Introduktion utbildningsprogram och deltagare. Föreläsning, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Fredag 23 september kl 9:00-12:00. Digital träff. 
Föreläsning och diskussioner. När den mänskliga hjärnan ska navigera i en digital arbetsmiljö som någon annan har designat. Gästföreläsare Cecilia Berlin, docent på avdelningen för Design & Human Factors, Chalmers.

Del 2: Uppdraget som RSO/RAMO (1-2 timmar)
Måndag 26 september - måndag 10 oktober (1-2 timmar när det passar dig). Digitalt via plattform.
Förinspelade föreläsningsklipp med Maria Steinberg, docent i arbetsrätt med arbetsmiljörätt. Individuella reflektionsfrågor kopplat till föreläsningen.

Del 3: Uppdraget som RSO/RAMO (2 heldagar, 16 timmar)
Måndag 17 - tisdag 18 oktober, internat på Bergendal i Sollentuna.
Frågor & svar tillsammans med Maria Steinberg. Interaktiv teater med Tage Granit. Diskussioner och erfarenhetsutbyten kopplat till case. Introduktion Välkommen till verkligheten.

Del 4: Välkommen till verkligheten (3-5 timmar)
Onsdag 19 oktober - onsdag 30 november, när och där det passar dig.
Dokumentation och reflektion över ett eget arbetsplatsbesök i egenskap av RSO/RAMO med särskilt fokus på den digitala arbetsmiljön (2-3 timmar samt arbetstid för arbetsplatsbesök du ändå skulle ha gjort). Du ger återkoppling till några andra deltagares reflektionsuppgifter (1-2 timmar).

Del 5: Uppföljning och vägar framåt (3 timmar)
Torsdag 8 december kl. 9:00-12:00. Digital träff. 
Erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande kopplat till det arbetsplatsbesök med tillhörande reflektionsuppgift du gjort och uppgiften Välkommen till verkligheten.

Kostnad

Ingen deltagaravgift. Ingår gör resor, logi, föreläsningar och litteratur.  

Litteratur

En bok kommer att skickas med post till den adress du som deltagare uppger i samband med ansökan. Vi kommer att använda oss av boken: Skyddsombudsrätt: skydds- och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn av Maria Steinberg.

Ytterligare information

Ytterligare information om utbildningsprogrammet lämnas av Ronny Tedestedt, kontaktuppgifter se nedan.

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin, TCO

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

08 juni, 2022

Jämställdhetsindex visar på behoven av en reformerad föräldraförsäkring

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenningdagarna har avtagit senaste åren och i år går utvecklingen till och med bakåt. Hur kan det förklaras? Varför är det ett problem? Och vad behövs för att vända utvecklingen?

Jämställdhet, Trygghetssystem

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.