Regionalt skyddsombud – ditt uppdrag och den digitala arbetsmiljön

09:15 1 juli, 2021

Vad påverkar vår digitala arbetsmiljö? Vad ingår i uppdraget som regionalt skyddsombud? Välkommen till detta specialdesignade utbildningsprogram som ger dig kunskap och verktyg för att bättre kunna utföra uppdraget som RSO/RAMO.
Vi arbetar med erfarenhetsutbyte, föreläsningar, olika case samt interaktiv teater. En central del är att genomföra ett eget arbetsplatsbesök och göra en mindre enskild uppgift kopplat till detta.
Vi möts både i det digitala och fysiska rummet om smittskyddsläget tillåter. Annars träffas vi enbart digitalt.

När: 18 oktober – 14 december 2021 (ca 30 timmar totalt) 
Var:
i det digitala rummet via Zoom samt i det fysiska rummet på Vår Gård i Saltsjöbaden.

Digitala verktyg i datorn och mobiltelefonen är en del av vår arbetsmiljö. Dessa verktyg ska underlätta arbetet som ofta innebär tvära kast mellan olika arbetsuppgifter och hantering av stora mängder av information. Coronapandemin har dessutom lett till att vi i högre utsträckning använder digitala verktyg för att möta och interagera med människor.

Ofta går det bra men ibland uppstår krockar mellan hjärnan och de digitala verktygen. Teknikstress är en arbetsmiljörisk och har aktualiserats med anledning av att fler arbetar hemifrån och på distans. Under detta utbildningsprogram får du lära dig mer om kognitiva och digitala arbetsmiljöproblem.

Vad ingår i uppdraget som RSO/RAMO? Och vad ingår ej? Hur skiljer sig detta förtroendeuppdrag från andra? Vi borrar i lagar och regler som styr uppdraget.

Syfte

Syftet med detta program är att du får en bättre bild av vad som ingår i uppdraget som RSO/RAMO. Ett ytterligare syfte är att du som RSO/RAMO har mer kunskap om digital och kognitiv arbetsmiljö för att bättre kunna jobba med dessa frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom syftar denna lärandeaktivitet till ett erfarenhetsutbyte mellan RSO/RAMO i TCO-förbunden.

Mål

Efter detta utbildningsprogram förväntas deltagarna:

  • kunna beskriva och förklara vad som ingår i uppdraget som RSO/RAMO
  • ha en förståelse för vad som påverkar vår digitala och kognitiva arbetsmiljö 
  • kunna föreslå lämpliga arbetsmiljöinsatser i olika situationer 

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som redan har ett uppdrag som regionalt skyddsombud/regionalt arbetsmiljöombud (RSO/RAMO) inom ett TCO-förbund.

Upplägg

Utbildningsprogrammet består av sex delar med två centrala teman. Det ena temat handlar om den digitala och kognitiva arbetsmiljön. Det andra handlar om lag och rätt där vi undersöker vilka rättsliga utgångspunkter som styr uppdraget som RSO/RAMO.

Utbildningsprogrammet genomförs både i det digitala och fysiska rummet. Vissa delar genomförs vid särskilda tillfällen tillsammans med andra deltagare. Andra kan du göra när det passar dig. 

I programmet ingår att du genomför ett eget arbetsplatsbesök i egenskap av RSO/RAMO, antingen fysiskt på arbetsplatsen eller digitalt. Helst under november månad.

OBS! Om det ej skulle vara möjligt att ses i det fysiska rummet med anledning av smittskyddsläget kommer hela utbildningsprogrammet att genomföras i det digitala rummet.

Del 1: Introduktion (3 timmar)
18 oktober kl. 13-16. Digitalt via Zoom.
Introduktion utbildningsprogram och deltagare. Föreläsning, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Del 2: Digital och kognitiv arbetsmiljö (3 timmar)
19 oktober kl. 13:00-16:30. Digitalt via Zoom.
Föreläsning och diskussioner. Gästföreläsare Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion.

Del 3: Uppdraget som RSO/RAMO (1-2 timmar)
20-26 oktober (1-2 timmar när det passar dig). Digitalt via plattform.
Förinspelade föreläsningsklipp med Maria Steinberg, docent i arbetsrätt med arbetsmiljörätt. Individuella reflektionsfrågor kopplat till föreläsningen.

Del 4: Uppdraget som RSO/RAMO (2 heldagar, 16 timmar)
28-29 oktober, internat på Vård Gård i Saltsjöbaden.
Frågor & svar och arbete med case-uppgifter tillsammans med Maria Steinberg. Interaktiv teater med Tage Granit. Diskussioner och erfarenhetsutbyten. Introduktion Välkommen till verkligheten.

Del 5: Välkommen till verkligheten (3-5 timmar)
1 november-7 december, när och där det passar dig.
Dokumentation och reflektion över ett eget arbetsplatsbesök i egenskap av RSO/RAMO med särskilt fokus på den digitala arbetsmiljön (2-3 timmar samt arbetstid för arbetsplatsbesök du ändå skulle ha gjort). Du ger återkoppling till några andra deltagares reflektionsuppgifter (1-2 timmar).

Del 6: Uppföljning och vägar framåt (3 timmar)
14 december kl. 9-12. Digitalt via Zoom.
Erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande kopplat till det arbetsplatsbesök med tillhörande reflektionsuppgift du gjort.

Kostnad

Ingen deltagaravgift. Ingår gör resor, logi, föreläsningar och litteratur.  

Litteratur

Två böcker kommer att skickas med post. Det är därför viktigt att vi har rätt adressuppgifter till dig. Böcker skickas till den adress du som deltagare uppger i samband med din ansökan. Du behöver inte skaffa böckerna själv. Vi kommer att använda oss av böckerna: 

Digitaliseringen och arbetsmiljön
av Sandblad, Gulliksen m.fl.

Skyddsombudsrätt: skydds- och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn av Steinberg.

Ytterligare information

Ytterligare information om utbildningsprogrammet lämnas av Ronny Tedestedt, kontaktuppgifter se nedan.

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, Fackliga akademin, TCO

Kvinnors löner släpar efter i nio år efter barnafödande

Kvinnors inkomster faller brantare än mäns när de blir föräldrar, och det skapas ett inkomstgap som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass. Det visar vår rapport.

Läs mer

Debatt

Replik: Nej MP, A-kassan ska vara en omställningsförsäkring som främjar rörlighet och jobbyten

Miljöpartiet målar upp en bild att obligatorisk a-kassa och medborgarlön leder till ökad ekonomisk jämlikhet. TCO delar inte den uppfattningen och påminner om att a-kassan är en omställningsförsäkring, och det är viktigt att den fortsätter vara det.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Kvinnors inkomster faller kraftigare än mäns när barnen kommer – och inkomstgapet består längre

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? visar TCO hur inkomster efter barnafödande påverkas för kvinnor och män. Det är tydligt att inkomster påverkas olika vid föräldraskap. Kvinnors inkomster faller brantare än männens, och det skapas ett inkomstgap mellan kvinnor och män som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass

Debatt

Pensionssystemet är bra – förstör det inte

TCO: Förändringar ska skötas inom pensionsgruppen – inte i budgeten

Nyheter

Ge utländska doktorander rätt att stanna efter studier

Gemensamt uttalande om de nya reglerna för beviljande av permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra forskare i tidig karriär.

Pressmeddelanden

Hemarbete vanligast i Stockholms län

Mer än två tredjedelar av tjänstemännen i Stockholms län, 69 procent, har jobbat hemifrån huvudsakligen eller delvis under pandemin. Det är den högsta siffran i landet, följt av Södermanlands län och Uppsala län. I Norrbottens län finns den lägsta andelen. Det visar en ny undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 september, 2021

Äntligen släpps restriktionerna – nu kan vi åter igen träffas på kontoren!

Idag är en dag som jag tror att de flesta av oss har längtat efter i över ett och ett halvt års tid. Flertalet av de restriktioner som vi levt med och anpassat oss till tas bort. Vi kan gå ut och äta med hela tjocka släkten, det blir möjligt att gå på välbesökta idrottsevenemang och kulturaktiviteter. Och för de grupper i samhället som arbetat på distans, där många är tjänstemän, blir det nu möjligt att återvända till kontoren. Som jag har längtat efter den här dagen!

Corona, Distansarbete

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

18 oktober, 2021

Den modiga kampen för demokrati och mänskliga rättigheter fortsätter i Belarus – men det gör också förtrycket

Belarusiske diktatorn Aleksandr Lukasjenko har alltsedan han kom till makten på 90-talet successivt ökat förtrycket mot de som förespråkar demokrati och mänskliga rättigheter i landet. När det stod klart i augusti 2020 att Lukasjenko återigen fuskat sig till en valseger följdes detta av en folklig protestvåg. Dessa demonstrationer blev katalysatorn för de allvarligaste kränkningarna av yttrande- och föreningsfriheten sedan Belarus blev självständigt.

Internationellt

Håkan Gustavsson - Utredare ekonomi och arbetsliv

14 oktober, 2021

Missriktade förslag för ökad självförsörjning

I en debattartikel i Dagens Industri efterlyser Svenskt Näringsliv en politik för ökad självförsörjning. För TCO är det viktigare med rätt jobb för de arbetslösa och inte bara ett jobb. Det är bra både för den enskilde och för samhället i stort. De som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska stöttas genom insatser som vilar på aktuell och relevant forskning. Dit hör inte sänkta arbetsgivaravgifter för att anställa unga, åtgärder som skuldbelägger människor eller som gör livet svårare för de som redan är i ett utsatt läge.

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

12 oktober, 2021

Sen start i yrkeslivet sänker pensionen

När fler väljer högre studier och studietiden tenderar att förlängas, blir resultatet ett senare inträde på arbetsmarknaden och färre år i arbetslivet. Detta påverkar pensionen negativt. Ett alternativ för att uppnå förväntad nivå på sin pension är att pensionsspara privat. Men det finns även andra alternativ som ger liknande positiva effekter.

Trygghetssystem, Pension

Lise Donovan - Jurist

29 september, 2021

Ny visselblåsarlag beslutad - nu krävs utbildningsinsatser om lagen ska göra skillnad

Den nya visselblåsarlagen som börjar gälla i december 2021 kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra, men lagen är komplex och svår att tyda och därför kommer det behöva massiva utbildningsinsatser.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

26 Oktober

Tisdag 26 oktober 08:30 - 09:30 |

Arbetsmiljöfrukost

Mitt i den europeiska arbetsmiljöveckan och dagen före skyddsombudens dag bjuder TCO in till en arbetsmiljöfrukost med bland andra arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.