Arbetsmiljö i nya tider - 7,5 högskolepoäng

13:48 15 september, 2017

Frihet att jobba på pendeltåget eller när barnen somnat, men också ett svårhanterligt eget ansvar för gränsen mellan arbete och privatliv.
Många har ett stimulerande och utvecklande arbete, men upplever också ökade krav, stress och tyngre arbetsbörda - inte minst i de kontaktyrken där man möter många människor.
Dagens komplexa arbetsmiljö kräver nya idéer och djupare kunskap. På denna specialdesignade universitetskurs står sambanden mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa i fokus.
NÅGRA PLATSER KVAR! FÖRST TILL KVARN SÅ SÖK SNARAST

Antal platser: 25 deltagare
Studietid: 22 januari - 24 april 2018 
Studierna bedrivs på kvartsfart.

På denna kurs diskuterar vi grundläggande teorier och begrepp som behandlar sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Deltagarna får en fördjupning inom forskning som hjälper dem att bättre tolka och förstå olika arbetsmiljöer och hur de påverkar oss.
I fokus står den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men mycket av kursinnehållet har stor relevans även för fysiska arbetsmiljöfrågor.

Med hjälp av inbjudna föreläsare kommer vi att fördjupa diskussionen inom områden, som:

  • Vad innebär organisationsförändringar, ny teknik och det gränslösa arbetet för arbetsmiljön?
  • Hur kan framtidens arbetsplatser utformas så att de underlättar kunskapsspridning och kommunikation?
  • Vad är det som skapar hälsa i arbetet? Vilka är de vetenskapligt dokumenterade friskfaktorerna?
  • Vilka är de centrala delarna i arbetsmiljöns regelverk och skyddsombudsrätten?
  • Hur följer Arbetsmiljöverkets upp de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö?
  • Hur kan parterna på arbetsmarknaden samverka för att möta utmaningar i arbetsmiljön?

Under hela kursen kommer vi att arbeta med praktiska övningar och exempel som utgår från kursdeltagarnas egna erfarenheter. Deltagarna skriver också ett mindre arbete där de analyserar den egna praktiken med hjälp av de teoretiska redskap som kursen gett. 

Målgrupp
Kursen vänder sig till förbundsanställda och förtroendevalda med uppdrag och arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. 

Kursdesign och examination
Studierna genomförs som tre tvådagarsseminarier på Bergendal i Sollentuna. (Internat.) Däremellan läser deltagarna litteraturen och genomför ett mindre, självständigt arbete. 

 Tider för seminarierna på Bergendal

  • 22-23 januari
  • 5-6 mars  
  • 23-24 april

Studietakten motsvarar 25 procent av heltidsstudier. Deltagare som aktivt deltagit i seminarierna och godkänts av universitetet, får tillgodoräkna sig 7,5 universitetspoäng.

Utbildningsanordnare
Kursen arrangeras av Enheten för arbetsmarknadskunskap, Institutet för social forskning, (SOFI) vid Stockholms universitet, på uppdrag av TCO Fackliga Akademi. Ola Sjöberg, professor i sociologi vid SOFI är kursansvarig och kursledare.  Ett flertal gästföreläsare kommer också att ingå i programmet. Kursledaren finns med under hela kursen och handledning kommer att ges.

Avgift
Kursen kostar 22 000 plus moms. Kursavgiften betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare.
Priset inkluderar kurslitteratur, övernattning på Bergendal och samtliga måltider under tre seminarier. Ingår gör också resorna mellan Cityterminalen och Bergendal. Sändande förbund står för resor till och från Stockholm samt eventuell förlorad arb.
För information om kursavgiften, resor och biljetter och liknande frågor, kontakta ditt förbund.

Ansökan
Skicka din intressenamälan via e-post till tco.fackliga.akademi@tco.se  Vi återkommer sedan till dig med ett ansökningsformulär. Observera att du behöver prata med kursansvarig eller din chef på ditt förbund. Det är de som godkänner och i de flesta fall även betalar för ditt deltagande i kursen. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.

Ytterligare information om kursen lämnas av Ronny Tedestedt, för kontaktuppgifter se nedan, eller tco.fackliga.akademi(at)tco.se  Mer information och uppdateringar publiceras på www.tco.se/fackligaakademin

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare

VI ÄR TCO

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Ordförande är Eva Nordmark. Våra prioriterade frågor just nu är bättre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet genom ökat utbildningsutbud och studiefinansiering för yrkesverksamma, en skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och en jämställd föräldraförsäkring och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

Läs mer här

Kompetens- försörjningen måste bli en valfråga

Brist på arbetskraft med rätt kompetens är det största och mest akuta problemet på svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens nya prognos visar att läget är akut. Inför valet 2018 kräver TCO att kompetensförsörjningen blir en prioriterad valfråga.

Läs mer här

Försäkringskassans avslag är oacceptabla

Sjukförsäkringen ger inte längre sjukskrivna den trygghet och möjlighet till rehabilitering och stöd för att kunna återgå i arbete som de borde få. Det drabbar våra medlemmar - lärare, sjuksköterskor och tjänstemän.

Läs mer här
image description

Det finns ett före och efter #metoo

Hösten 2017 har på alla sätt kommit att bli en historisk tid för jämställdheten i vårt land. Under #metoo har tusen och åter tusen kvinnor, trans och icke-binära klivit fram och berättat om övergrepp, trakasserier och kränkningar de utsatts för. I bransch efter bransch har vi ställt oss upp och krävt en förändring. Det kommer att finnas ett före och ett efter #metoo. Det finns ingen motsvarighet till detta upprop i modern tid.

TCO kommenterar pensionsuppgörelsen

TCO ser främst ett behov av att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv genom satsningar för en bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling. TCO anser även att den föreslagna förändringen av den lägsta åldern för uttag av allmän pension fasas in för fort. TCO välkomnar dock att åldersgränserna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen föreslås höjas, då personer som blir arbetslösa eller sjukskrivna sent i arbetslivet annars tvingas gå i pension tidigare än tänkt.

Läs mer här

HALVA UNGEN ÄR MIN

TCO vill synliggöra hur uttag av föräldrapenning påverkar kvinnors och mäns framtida inkomst, deltidsarbete och karriärutveckling samt mäns relationer med sina barn. I kampanjen #halvaungenärmin möts myter och fakta om föräldraledighet

Läs mer här

Hur går vi vidare efter #metoo?

Se vårt seminarium om vad som händer efter #metoo-uppropen. Vad behöver göras och vem har ansvar för att det görs? Vilken roll spelar fackförbunden i det kommande förändringsarbetet och vilka andra aktörer behöver agera? Du ser hela seminariet i efterhand här på hemsidan.

Läs mer här

Bryt tystnaden

Väldigt många av oss har varit med om det: Skämtet som lämnar en dålig känsla i magen. En påträngande blick eller en hand som dröjer kvar för länge. Ladda hem vår handbok om sexuella trakasserier, gratis!

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund