Arbetsmiljö i nya tider - 7,5 högskolepoäng

13:48 15 september, 2017

Frihet att jobba på pendeltåget eller när barnen somnat, men också ett svårhanterligt eget ansvar för gränsen mellan arbete och privatliv.
Många har ett stimulerande och utvecklande arbete, men upplever också ökade krav, stress och tyngre arbetsbörda - inte minst i de kontaktyrken där man möter många människor.
Dagens komplexa arbetsmiljö kräver nya idéer och djupare kunskap. På denna specialdesignade universitetskurs står sambanden mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa i fokus.

Antal platser: 25 deltagare
Studietid: 22 januari - 24 april 2018 
Studierna bedrivs på kvartsfart.

På denna kurs diskuterar vi grundläggande teorier och begrepp som behandlar sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Deltagarna får en fördjupning inom forskning som hjälper dem att bättre tolka och förstå olika arbetsmiljöer och hur de påverkar oss.
I fokus står den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men mycket av kursinnehållet har stor relevans även för fysiska arbetsmiljöfrågor.

Med hjälp av inbjudna föreläsare kommer vi att fördjupa diskussionen inom områden, som:

  • Vad innebär organisationsförändringar, ny teknik och det gränslösa arbetet för arbetsmiljön?
  • Hur kan framtidens arbetsplatser utformas så att de underlättar kunskapsspridning och kommunikation?
  • Vad är det som skapar hälsa i arbetet? Vilka är de vetenskapligt dokumenterade friskfaktorerna?
  • Vilka är de centrala delarna i arbetsmiljöns regelverk och skyddsombudsrätten?
  • Hur följer Arbetsmiljöverkets upp de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö?
  • Hur kan parterna på arbetsmarknaden samverka för att möta utmaningar i arbetsmiljön?

Under hela kursen kommer vi att arbeta med praktiska övningar och exempel som utgår från kursdeltagarnas egna erfarenheter. Deltagarna skriver också ett mindre arbete där de analyserar den egna praktiken med hjälp av de teoretiska redskap som kursen gett. 

Målgrupp
Kursen vänder sig till förbundsanställda och förtroendevalda med uppdrag och arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. 

Kursdesign och examination
Studierna genomförs som tre tvådagarsseminarier på Bergendal i Sollentuna. (Internat.) Däremellan läser deltagarna litteraturen och genomför ett mindre, självständigt arbete. 

 Tider för seminarierna på Bergendal

  • 22-23 januari
  • 5-6 mars  
  • 23-24 april

Studietakten motsvarar 25 procent av heltidsstudier. Deltagare som aktivt deltagit i seminarierna och godkänts av universitetet, får tillgodoräkna sig 7,5 universitetspoäng.

Utbildningsanordnare
Kursen arrangeras av Enheten för arbetsmarknadskunskap, Institutet för social forskning, (SOFI) vid Stockholms universitet, på uppdrag av TCO Fackliga Akademi. Ola Sjöberg, professor i sociologi vid SOFI är kursansvarig och kursledare.  Ett flertal gästföreläsare kommer också att ingå i programmet. Kursledaren finns med under hela kursen och handledning kommer att ges.

Avgift
Kursen kostar 22 000 plus moms. Kursavgiften betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare.
Priset inkluderar kurslitteratur, övernattning på Bergendal och samtliga måltider under tre seminarier. Ingår gör också resorna mellan Cityterminalen och Bergendal. Sändande förbund står för resor till och från Stockholm samt eventuell förlorad arb.
För information om kursavgiften, resor och biljetter och liknande frågor, kontakta ditt förbund.

Ansökan
Du söker till kursen via denna länk.  Vi tillämpar löpande antagning och behöver din ansökan i god tid före den 7 december. Detta datum är sista anmälningsdag till TCO Fackliga Akademi. Senast före jul får du sedan ditt antagningsbesked.

Observera att du behöver fylla i ansökningsformuläret i nära samverkan med kursansvarig eller din chef på ditt förbund. Det är de som godkänner och i de flesta fall även betalar för ditt deltagande i kursen. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.
Ytterligare information om kursen lämnas av Ronny Tedestedt, för kontaktuppgifter se nedan, eller kursinfo(at)tco.se.  Mer information och uppdateringar publiceras på www.tco.se/fackligaakademin

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare

VI ÄR TCO

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Ordförande är Eva Nordmark. Våra prioriterade frågor just nu är bättre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet genom ökat utbildningsutbud och studiefinansiering för yrkesverksamma, en skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och en jämställd föräldraförsäkring och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

Läs mer här

Så kan delningsekonomin passas in i svenska modellen

I takt med att delningsekonomin har växt har även baksidor, bland annat när det gäller arbetsrätt och skatter, blivit synliga. Men att reglera den nya ekonomin behöver inte vara svårt.

Läs mer här

World Day for Decent work

Sjunde oktober står anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter extra mycket i fokus. Då uppmärksammar facken världen över ”World Day for Decent Work”.

Läs mer här
image description

Omställning och turordning på Moderaternas stämma

Nu pågår Moderaternas arbetsstämma där partiet ska besluta om ny politik inför valet 2018. Jag hoppas att man får riktigt härliga dagar i Örebro! Självklart ligger jobben högt på dagordningen och jag tycker att man både lyckats landa mitt i prick i frågan om omställningsuppdrag till högskolor och universitet, men samtidigt behöver de tänka om när det kommer till turordningsreglerna.

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
27 oktober 2017

Studier - en väg från sjukskrivning till arbete

Anmäl dig här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund