Arbetsmiljö i nya tider - 7,5 högskolepoäng

13:48 15 september, 2017

Frihet att jobba på pendeltåget eller när barnen somnat, men också ett svårhanterligt eget ansvar för gränsen mellan arbete och privatliv.
Många har ett stimulerande och utvecklande arbete, men upplever också ökade krav, stress och tyngre arbetsbörda - inte minst i de kontaktyrken där man möter många människor.
Dagens komplexa arbetsmiljö kräver nya idéer och djupare kunskap. På denna specialdesignade universitetskurs står sambanden mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa i fokus.
UTBILDNINGEN ÅTERKOMMER VÅREN 2019 OCH VI ÖPPNAR ANMÄLAN TIDIG HÖST. VÄLKOMMEN TILLBAKA!

Antal platser: 25 deltagare
Studietid: 22 januari - 24 april 2018 
Studierna bedrivs på kvartsfart.

På denna kurs diskuterar vi grundläggande teorier och begrepp som behandlar sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Deltagarna får en fördjupning inom forskning som hjälper dem att bättre tolka och förstå olika arbetsmiljöer och hur de påverkar oss.
I fokus står den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men mycket av kursinnehållet har stor relevans även för fysiska arbetsmiljöfrågor.

Med hjälp av inbjudna föreläsare kommer vi att fördjupa diskussionen inom områden, som:

  • Vad innebär organisationsförändringar, ny teknik och det gränslösa arbetet för arbetsmiljön?
  • Hur kan framtidens arbetsplatser utformas så att de underlättar kunskapsspridning och kommunikation?
  • Vad är det som skapar hälsa i arbetet? Vilka är de vetenskapligt dokumenterade friskfaktorerna?
  • Vilka är de centrala delarna i arbetsmiljöns regelverk och skyddsombudsrätten?
  • Hur följer Arbetsmiljöverkets upp de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö?
  • Hur kan parterna på arbetsmarknaden samverka för att möta utmaningar i arbetsmiljön?

Under hela kursen kommer vi att arbeta med praktiska övningar och exempel som utgår från kursdeltagarnas egna erfarenheter. Deltagarna skriver också ett mindre arbete där de analyserar den egna praktiken med hjälp av de teoretiska redskap som kursen gett. 

Målgrupp
Kursen vänder sig till förbundsanställda och förtroendevalda med uppdrag och arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet. 

Kursdesign och examination
Studierna genomförs som tre tvådagarsseminarier på Bergendal i Sollentuna. (Internat.) Däremellan läser deltagarna litteraturen och genomför ett mindre, självständigt arbete. 

 Tider för seminarierna på Bergendal

  • 22-23 januari
  • 5-6 mars  
  • 23-24 april

Studietakten motsvarar 25 procent av heltidsstudier. Deltagare som aktivt deltagit i seminarierna och godkänts av universitetet, får tillgodoräkna sig 7,5 universitetspoäng.

Utbildningsanordnare
Kursen arrangeras av Enheten för arbetsmarknadskunskap, Institutet för social forskning, (SOFI) vid Stockholms universitet, på uppdrag av TCO Fackliga Akademi. Ola Sjöberg, professor i sociologi vid SOFI är kursansvarig och kursledare.  Ett flertal gästföreläsare kommer också att ingå i programmet. Kursledaren finns med under hela kursen och handledning kommer att ges.

Avgift
Kursen kostar 22 000 plus moms. Kursavgiften betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare.
Priset inkluderar kurslitteratur, övernattning på Bergendal och samtliga måltider under tre seminarier. Ingår gör också resorna mellan Cityterminalen och Bergendal. Sändande förbund står för resor till och från Stockholm samt eventuell förlorad arb.
För information om kursavgiften, resor och biljetter och liknande frågor, kontakta ditt förbund.

Ansökan
Utbildningen återkommer våren 2019 och vi öppnar ansökan tidig höst 2018. Observera att du behöver prata med kursansvarig eller din chef på ditt förbund. Det är de som godkänner och i de flesta fall även betalar för ditt deltagande i kursen. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.

Ytterligare information om kursen lämnas av Ronny Tedestedt, för kontaktuppgifter se nedan, eller tco.fackliga.akademi(at)tco.se  Mer information och uppdateringar publiceras på www.tco.se/fackligaakademin

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

TCO: Så får vi fler än 4 av 10 att hänga med

Om Sverige ska kunna vara en ledande kunskapsnation är det oroväckande när 4 av 10 yrkesaktiva anser att de inte får tillräckligt med vidareutbildning. Här är tre förslag på hur det kan bli bättre, skriver Eva Nordmark.

Läs mer här

TCO:s program i Almedalen

I TCO-landet i Almedalen hittar du evenemang och mingel från 11 av våra 14 medlemsförbund. Hela programmet hittar du här på webbplatsen. TCO-landet är också en plats för nätverkande eller bara för att vila. Vi ses i Visby!

Läs mer här

Laddar ...

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund