Arbetslivets juridik 15 högskolepoäng

08:50 6 mars, 2018

Denna fristående högskolekurs ger dig ökade kunskaper i arbetsrätt.
Kursen ger dig redskap för att bättre kunna företräda ditt förbunds medlemmar i arbetslivet. KURSEN ÅTERKOMMER HÖSTEN 2019 OCH ANSÖKAN ÖPPNAR UNDER APRIL MÅNAD 2019. VÄLKOMMEN TILLBAKA DÅ

Datum: 18 september 2018 - 4 juni 2019 
Studietakt: 25 procent av heltidsstudier

TCO Fackliga Akademi genomför i nära samverkan med juridiska institutionen vid Stockholms universitet högskolekursen Arbetslivets juridik 15 hp. 

Studierna genomförs genom seminarier på Bergendal och TCO-huset. Däremellan läser du kurslitteratur och deltar i distansseminarier. Examinationsuppgifter består av verklighetsbaserade fall, där du får öva dig i att argumentera utifrån ett juridiskt förhållningssätt. Du får även genomföra ett självständigt fördjupningsarbete som presenteras i rapportform under det avslutande seminariet.
Kursledare är Johan Schelin, docent, Stockholms universitet.

Kursen tar upp:

  • Den individuella arbetsrätten
  • Den kollektiva arbetsrätten
  • Anställning och anställningsskydd
  • Fackföreningen i ett rättspolitiskt perspektiv

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är förbundsanställd och/eller förtroendevald. Du har arbetsuppgifter och/eller uppdrag som kräver en förståelse för och kunskaper inom arbetsrätt. 

Datum för seminarierna
Fyra tvådagarsseminarier (internat) på Bergendal i Sollentuna liksom ett endagsseminarium på TCO i Stockholm ingår i kursupplägget.

Tider för seminarierna är:

  • 18–19 september 2018 (Bergendal)
  • 27–28 november 2018 (Bergendal)
  • 22–23 januari 2019 (Bergendal)
  • 20 mars 2019 (TCO, Stockholm)
  • 3–4 juni 2019 (Bergendal)

Avgift
Kursen kostar 30 000 kronor plus moms. Detta betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare. 

Avgiften inkluderar undervisning och föreläsare, kurslitteratur, övernattning och samtliga måltider under seminarierna, samt transport mellan Cityterminalen i centrala Stockholm och Bergendal.
Ditt förbund står för resan till och från Stockholm samt eventuellt förlorad arbetsinkomst.

Ansökan
Vi behöver din ansökan senast den 15 maj 2018. Därefter genomför vi antagningen. Du får ditt antagningsbesked från TCO Fackliga Akademi i slutet av maj.

Observera att du behöver fylla i ansökningsformuläret i nära samverkan med utbildningsansvarig eller din chef på ditt förbund. Det är de som godkänner och i de flesta fall även betalar för ditt deltagande.

Välkommen med din ansökan!

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare, TCO Fackliga akademi

Det här löser inte problemen, politiker

I överenskommelsen mellan S, C, L och MP finns två besked som är högt prioriterade för TCO-medlemmarna, men att man vill förändra las är inte det som behövs för att förändra arbetsmarknaden, skriver Eva Nordmark på Aftonbladet Debatt.

Läs mer här

TCO:s plattform inför valet till Europaparlamentet

EP-valet i vår är viktigt eftersom parlamentet stiftar lagar som har betydelse för Sveriges ekonomi och välständ. Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar.

Läs mer här

Arbetsrätten är inte ett av Sveriges stora problem

Arbetsrätten är inte ett av Sveriges stora problem. Istället bör den politiska diskussion handla om reformer som rör andra områden som: ubildning, jämställdhet, pension, kompetensförsörjning, skolan, klimatet och skattereform, skriver Eva Nordmark på Aftonbladet Debatt.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund