Arbetslivets juridik 15 högskolepoäng

08:50 6 mars, 2018

Denna fristående högskolekurs ger dig ökade kunskaper i arbetsrätt.
Kursen ger dig redskap för att bättre kunna företräda ditt förbunds medlemmar i arbetslivet.

Datum: 18 september 2018 - 4 juni 2019 
Studietakt: 25 procent av heltidsstudier

TCO Fackliga Akademi genomför i nära samverkan med juridiska institutionen vid Stockholms universitet högskolekursen Arbetslivets juridik 15 hp. 

Studierna genomförs genom seminarier på Bergendal och TCO-huset. Däremellan läser du kurslitteratur och deltar i distansseminarier. Examinationsuppgifter består av verklighetsbaserade fall, där du får öva dig i att argumentera utifrån ett juridiskt förhållningssätt. Du får även genomföra ett självständigt fördjupningsarbete som presenteras i rapportform under det avslutande seminariet.
Kursledare är Johan Schelin, docent, Stockholms universitet.

Kursen tar upp:

  • Den individuella arbetsrätten
  • Den kollektiva arbetsrätten
  • Anställning och anställningsskydd
  • Fackföreningen i ett rättspolitiskt perspektiv

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är förbundsanställd och/eller förtroendevald. Du har arbetsuppgifter och/eller uppdrag som kräver en förståelse för och kunskaper inom arbetsrätt. 

Datum för seminarierna
Fyra tvådagarsseminarier (internat) på Bergendal i Sollentuna liksom ett endagsseminarium på TCO i Stockholm ingår i kursupplägget.

Tider för seminarierna är:

  • 18–19 september 2018 (Bergendal)
  • 27–28 november 2018 (Bergendal)
  • 22–23 januari 2019 (Bergendal)
  • 20 mars 2019 (TCO, Stockholm)
  • 3–4 juni 2019 (Bergendal)

Avgift
Kursen kostar 30 000 kronor plus moms. Detta betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare. 

Avgiften inkluderar undervisning och föreläsare, kurslitteratur, övernattning och samtliga måltider under seminarierna, samt transport mellan Cityterminalen i centrala Stockholm och Bergendal.
Ditt förbund står för resan till och från Stockholm samt eventuellt förlorad arbetsinkomst.

Ansökan
Du söker till utbildningsprogrammet via denna länk
Vi behöver din ansökan senast den 15 maj 2018. Därefter genomför vi antagningen. Du får ditt antagningsbesked från TCO Fackliga Akademi i slutet av maj.

Observera att du behöver fylla i ansökningsformuläret i nära samverkan med utbildningsansvarig eller din chef på ditt förbund. Det är de som godkänner och i de flesta fall även betalar för ditt deltagande.

Välkommen med din ansökan!

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund