TCO Fackliga Akademi

08:23 27 september, 2017

TCO Fackliga Akademi utvecklar och genomför fackliga vidareutbildningar, workshops och seminarier för TCO-förbundens förtroendevalda och anställda.
Vårt mål är utveckling, av den enskilde deltagaren, för TCO-förbunden.

Samtiden blir allt mer svårnavigerad och frågorna om fackligt inflytande därmed också mer komplexa. Framtidens arbetsmarknad ser spännande och oviss ut. Det som var självklart igår kanske inte fungerar i morgon.

Hur kan TCO-förbunden möta denna utveckling och fortsätta vara de relevanta och framtidsinriktade medspelare på arbetsmarknaden som vi är idag? 
Vilka verktyg har vi och vad behöver vi utveckla inför framtiden?

Dessa frågor  står alltid i centrum när TCO Fackliga Akademi utvecklar sina kurser, workshops och seminarier. Det nätbaserade lärandet finns med i allt vi gör, som en del av en helhet eller som ett självständigt inslag. 

Ofta handlar våra kurser om centrala frågor för det fackliga vardagsarbetet, som arbetsmiljö, samhällsekonomi eller arbetsrätt. Vi ordnar också workshops om internationalisering och seminarier om nya lagförslag som påverkar arbetsmarknaden och andra aktuella frågor. Vi organiserar lärande inklusive studieresor  kring Europasamarbetets möjligheter 
Vi samarbetar också med Europafackets utbildnings- och forskningsinstitut, ETUI.

På förbundens uppdrag
TCO-förbunden och deras medlemmar är våra uppdragsgivare. Det är deras behov av högre påbyggnadsutbildningar som TCO Fackliga Akademi ska möta. Förbunden står själva för sina grund- och vidareutbildningar för medlemmar, förtroendevalda och anställda. TCO Fackliga Akademi bidrar med nästa steg i förtroendevaldas och anställdas kunskapsutveckling. 
Vårt utvecklingsarbete genomförs alltid i nära samverkan med TCO-förbunden. I den  strategiska utbildningsgruppen träffar vi regelbundet förbundens utbildningschefer. Tillsammans tar vi fram ett relevant utbud och diskuterar våra gemensamma utmaningar. 

Personlig utveckling och starkare kompetens
TCO Fackliga Akademi har som mål är att varje kursdeltagare ska uppleva både personlig utveckling och att kurserna ger en starkare kompetens. Med fler välutbildade förtroendevalda och anställda utvecklas både varje individ, deras organisationer och det fackliga arbetet.

Pedagogik för nytänkande
TCO Fackliga Akademi vill förena det bästa i den akademiska traditionen med styrkan i de pedagogiska och metodiska grundvärderingarna från facklig utbildning och folkbildning. Fackliga företrädare har stor erfarenhet och mycket praktisk kunskap. Det är alltid utgångspunkten i studierna. Från universitet och högskola får vi den teoretiska, forskningsbaserade kunskapen och insikten att alla fenomen kan och bör betraktas från flera olika utgångspunkter om vi ska komma vidare till ny kunskap. Denna kunskapsmodell gör att deltagarna får använda sina praktiska kunskaper i en teoretisk undervisningssituation.

TCO Fackliga Akademis kurser innehåller både föreläsningar och gruppövningar, både individuella utmaningar och uppgifter i grupp. Utbyte av erfarenheter och idéer mellan deltagarna är ett självklart inslag. I alla kurser finns något moment av att bearbeta ny kunskap genom en examination, en gruppuppgift eller någon annan form av inlämning.

Det är viktigt för oss att deltagarantalet är anpassat till undervisningen, så att alla deltagare får det utrymme de är värda. Mellan 15 och 30 kursdeltagare brukar vi vara. Allt beroende av syfte, ämnesområde och vilka kurslokaler vi använder oss av

Välkommen till TCO Fackliga Akademi!

Kristina Mattsson

Utbildningschef

Ronny Tedestedt

Utbildningsutvecklare

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund