Bloggarhttp://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/prioritet-3/Mikael DuboisRätt prioriterat Shekarabi – men vi vill också se rätt förslag!Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi prioriterar en tryggare sjukförsäkring som är ”rättssäker och begriplig”. Han lyfter fram att utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” är i sitt slutskede och att utredningen har mandat att föreslå de ändringar av lagstiftningen som behövs för en rättssäker och begriplig sjukförsäkring. För TCO är denna prioritering välkommen – och ...Thu, 10 Oct 2019 15:58:58 +02002019-10-10T15:58:58+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/tco-varnar-for-en-rattsosaker-socialforsakring/Mikael DuboisTCO varnar för en rättsosäker socialförsäkringTCO har lämnat in sitt remissvar på betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5) till Socialdepartementet. I betänkandet finns en del förslag och överväganden som TCO ser positivt på. Däremot ställer sig TCO mycket kritisk till förslaget om att förkorta överklagandetiden från dagens 2 månader till tre veckor inom socialförsäkringsområdet. Detta skulle minska ...Mon, 23 Sep 2019 13:36:00 +02002019-09-23T13:36:00+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/blogg-utredning/Mikael DuboisFöretagare i sociala trygghetssystem – tänkvärt om vägen framåtUtredningen Ett tryggare företagande i ett föränderligt arbetsliv har kommit med sitt slutbetänkande Företagare i de sociala trygghetssystemen (SOU 2019:41). I betänkandet ger utredningen en övergripande genomgång av dagens situation för företagare och i vilken utsträckning de sociala trygghetssystemen i form av sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen är anpassade för en arbetsmarknad med många ...Fri, 13 Sep 2019 15:30:13 +02002019-09-13T15:30:13+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/sjukforsakringen-i-siffror-2019/Mikael DuboisSjunkande utgifter för socialförsäkringarna ger utrymme för reformerFörsäkringskassan har idag presenterat Socialförsäkringen i siffror 2019 som innehåller uppgifter om antalet försäkrade, mottagare och kostnader för de olika socialförsäkringarna under 2018. Noterbart är att utgifterna för socialförsäkringarna som andel av BNP är lägst på 35 år och att antalet personer som fick rätt till sjukersättning är det lägsta sedan sjukersättning infördes 2003. Det tycks ...Tue, 25 Jun 2019 13:51:54 +02002019-06-25T13:51:54+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/blogg-om-hearing/Mikael DuboisMot en rättssäker och förutsägbar sjukförsäkring - några steg i rätt riktningStarka fackliga protester mot att Försäkringskassan allt oftare avslog sjukpenning efter 6 månaders sjukskrivning resulterade till slut våren 2018 i att regeringen tillsatte utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum med Claes Jansson, som kommer från LO-TCO Rättsskydd, som utredare. Utredningen presenterade i januari i år förslag kring särskilda skäl som skulle ge sjukskrivna ...Fri, 03 May 2019 15:44:59 +02002019-05-03T15:44:59+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/ny-sidaja-till-samverkan-men-nej-till-finansiell-samordning/Mikael DuboisJa till samverkan men tveksam till finansiell samordningTCO har lämnat in remissvar på betänkandet Samspel för hälsa – finansiell samordning mellan hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen (SOU 2018:80) från Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring. TCO delar utredningens uppfattning att det är av stor vikt att minska sjukfrånvaron och att hälso- och sjukvården spelar en central roll i detta arbete. ...Mon, 15 Apr 2019 15:37:51 +02002019-04-15T15:37:51+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/blogg/Mikael DuboisVisst krävs det kunskap – men framförallt behövs det politiker som vågar stå upp för sjukförsäkringenFörsäkringskassans tillförordnade generaldirektör, Maria Hemström Hemmingsson, skriver idag på SvD Debatt om behovet av att öka kunskapen om sjukförsäkringen bland allmänheten. Det är nog riktigt, men en stor del av ansvaret för dagens situation faller också på våra politiker som många gånger i lagstiftningen låtit bli att diskutera begrepp och delar av försäkringen som är principiellt centrala ...Wed, 28 Nov 2018 13:54:55 +01002018-11-28T13:54:55+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/vad-hander-egentligen-nar-sjukpenning-avslutas-en-kanske-forsatlig-positiv-bild/Mikael DuboisVad händer egentligen när sjukpenning avslutas? Om en kanske försåtligt positiv bildI dagarna kom Försäkringskassan med rapporten "Vad händer efter avslutad sjukpenning"?. Rapporten ger en förhållandevis positiv bild av hur dagens sjukförsäkring fungerar. Framförallt visar rapporten att de flesta återgår till arbete. Men det finns goda skäl att nyansera det första positiva intrycket rapporten ger, för även om rapportens resultat kan ses som positiva bör den ändå granskas ...Mon, 12 Nov 2018 16:18:39 +01002018-11-12T16:18:39+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/rundabordssamtal/Mikael DuboisNågra tankar från ett rundabordssamtalJag bloggade sist om att regeringen tillsatt ordförande i näringsutskottet och tillika socialdemokratiske riksdagskvinnan Jennie Nilsson att utreda hur villkoren för företagare kan förbättras i socialförsäkringarna. Nu har också direktiven till utredningen kommit och undertecknad har fått förmånen att delta i ett inledande rundabordssamtal där närings- och innovationsminister Mikael Damberg och ...Wed, 27 Jun 2018 16:20:19 +02002018-06-27T16:20:19+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/blogg-foretagare-utredning/Mikael DuboisEn efterlängtad och viktig utredning om egenföretagares och kombinatörers sociala trygghetTCO har i tidigare undersökningar funnit att många egenföretagare och kombinatörer är oroliga för att bli sjukskrivna en längre period. Tidsbegränsat anställda och egenföretagare upplever också avsevärt mindre trygghet från sjukförsäkringen än tillsvidareanställda. Det är därför välkommet att regeringen nu utser Jennie Nilsson, nuvarande ordförande i näringsutskottet och med ett tidigare ...Thu, 21 Jun 2018 11:17:26 +02002018-06-21T11:17:26+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/blogg-om-indragning-av-sjukpenning/Mikael DuboisOroväckande att allt fler får sjukpenningen indragenInspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i sin senaste rapport att indragningarna av sjukpenning för sjukskrivna har ökat kraftigt mellan år 2014 och 2017, från en andel på 1,2 procent till 5,8 procent. Kraftigast är ökningen för indragningarna efter 180 dagars sjukskrivning då den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden. Ökningen är också störst bland dem som är ...Tue, 29 May 2018 15:29:15 +02002018-05-29T15:29:15+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/ingen-fungerande-sjukforsakring-utan-en-fungerande-halso--och-sjukvard/Mikael DuboisIngen fungerande sjukförsäkring utan en fungerande hälso- och sjukvårdRiksrevisionen visar i sin senaste rapport Bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa att det finns påtagliga brister i bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och tydligheten i de krav och förväntningar som Försäkringskassan har på läkare och deras roll i denna bedömning. Samtidigt har andelen sjukskrivna med psykisk ohälsa som grund för sjukskrivningen ökat stadigt. Därför är det nu ...Tue, 15 May 2018 17:33:00 +02002018-05-15T17:33:00+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/kan-manne-arbetsmiljon-dolja-sig-bakom-personalsammansattningen/Mikael DuboisKan månne arbetsmiljön dölja sig bakom personalsammansättningen?Att sjukfrånvaron inom offentlig sektor, främst inom kommuner och landsting, är betydligt högre än inom privat sektor är sedan länge känt. Det finns olika tänkbara förklaringar till skillnaderna, men mycket talar för att arbetsmiljön är en mycket viktig faktor. Försäkringskassan lyfter dock i sin senaste kortanalys fram skillnader i personalsammansättningen mellan kommuner och landsting och ...Wed, 14 Mar 2018 14:53:03 +01002018-03-14T14:53:03+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/minskade-kostnader-for-sjukforsakringen-fortar-inte-behovet-av-utlovade-utredningar/Mikael DuboisMinskade kostnader för sjukförsäkringen förtar inte behovet av utlovade utredningarI dagarna har Försäkringskassans prognos för sjukförsäkringens utgifter 2018-2020 kommit. Kortfattat visar denna att Försäkringskassan bedömer att kostnaderna för sjukpenning, rehabiliteringspenning och sjuk- och aktivitetsersättning kommer att fortsätta att minska. Minskningen av kostnaderna för sjukpenning beror främst på att antalet startade sjukfall bedöms minska, och de fall som startar ...Tue, 20 Feb 2018 16:50:48 +01002018-02-20T16:50:48+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/den-som-vantar-pa-nagot-gott/Mikael DuboisDen som väntar på något gott..?Igår frågade jag mig hur länge vi behöver vänta på att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll kommer med åtgärder kring sjukförsäkringen. Nu är väntan på ett sätt över, och Strandhäll har hörsammat den allt mer massiva kritik som har rests mot hur sjukförsäkringen fungerar – eller rättare sagt inte har fungerat – genom att först under tisdagskvällen gå ut med en debattartikel i DN där en rad ...Wed, 24 Jan 2018 16:11:58 +01002018-01-24T16:11:58+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/hur-lange-maste-vi-vanta/Mikael DuboisHur länge måste vi vänta?Annika Strandhäll har tidigare flaggat för att hon ska komma med åtgärder för att rätta till sin egen politik kring hanteringen av sjukförsäkringen. Som en present till alla de som kritiserar de orimliga och stundom omänskliga bedömningar som Försäkringskassan gör av människors arbetsförmåga. En liten lyckokaka till de som inte får några pengar på kontot eftersom de är för sjuka för att gå till ...Tue, 23 Jan 2018 12:10:31 +01002018-01-23T12:10:31+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/ett-bra-forslag-som-gor-sjukforsakringen-mer-relevant-for-manga-egenforetagare---men-racker-det/Mikael DuboisEtt bra förslag som gör sjukförsäkringen mer relevant för många egenföretagare - men räcker det?TCO lämnar idag in sitt remissvar på Socialdepartementets promemoria Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under uppbyggnadsskedet (S2017/06606/SF). Promemorian föreslår att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för en person som startar ett aktiebolag ska beräknas på samma sätt som för de personer som bedriver enskild näringsverksamhet under den tid företaget är under uppbyggnadsskede. ...Mon, 22 Jan 2018 12:47:45 +01002018-01-22T12:47:45+01:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/en-budget-i-ratt-riktning---men-vad-hande-med-arbetsskadeforsakringen/Mikael DuboisEn budget i rätt riktning - men vad hände med arbetsskadeförsäkringen?Regeringens budgetproposition för 2018 innehåller en rad satsningar inom socialförsäkringsområdet. Den främsta är kanske att taket inom sjukförsäkringen höjs, men regeringen föreslår också åtgärder för att förtydliga arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar, förbättringar av sjukskrivningsprocessen och förstärkningar av sjuk - och aktivitetsersättningarna. Sedan tar regeringen höjd för en rad förslag ...Wed, 20 Sep 2017 16:07:49 +02002017-09-20T16:07:49+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/sjukprocessen-fungerar-inte--men-avslagen-okar/Mikael DuboisSjukprocessen fungerar inte – men avslagen ökarInspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar i sin senaste granskning av kvaliteten i Försäkringskassans beslut om rätt till sjukpenning att det finns stora brister. Bedömningarna vid 90 dagar är i 2 av 3 fall inte av tillräckligt god kvalitet, och vid bedömningarna vid 180 dagar – då arbetsförmågan prövas mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden – är bedömningarna i 1 ...Thu, 31 Aug 2017 10:53:59 +02002017-08-31T10:53:59+02:00http://www.tco.se/tco-bloggar/bloggare/mikael-dubois/sjukpenningtalet-minskar--ar-det-dags-att-pusta-ut/Mikael DuboisSjukpenningtalet minskar – är det dags att pusta ut?De senaste siffrorna på sjukfrånvarons utveckling från Försäkringskassan visar att sjukpenningtalet fortsätter att minska både för män och för kvinnor. Sjukpenningtalet för juli 2017 var 10,5 dagar, vilket kan jämföras med 10,8 i juli förra året. Mer konkret innebär det att antalet pågående sjukfall vid slutet av juli var 183 922, vilket kan jämföras med 196 511 pågående sjukfall i slutet av ...Fri, 25 Aug 2017 11:00:57 +02002017-08-25T11:00:57+02:00